Author Archives: Oanh Bảo

Toàn bộ từ vựng rau củ quả hạt tiếng Trung mới nhất hiện nay

Từ vựng tiếng Trung về các loại rau 1 Rau 蔬菜/ 青菜 Shūcài/ qīngcài 2 Rau mùi 香菜 xiāngcài 3 Rau cần tây…
Continue reading

Tên các loại gia vị trong tiếng Trung thông dụng nhất hiện nay

Từ vựng gia vị tiếng Trung thường dùng tại Việt Nam 1 调料  Tiáo liào  Gia vị 2 生姜、姜 Shēng jiāng, jiāng  (cây,…
Continue reading

Từ vựng tiếng Trung về Massage, Spa | Mẫu câu | Hội thoại thường dùng

Với vốn từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Massage, Spa trong bài viết này bạn có thể đi đến các trung tâm Spa…
Continue reading