Author Archives: tiengtrung

Bài 06: Hỏi thời gian trong tiếng Trung

(1)现在几点(xiàn zài jǐ diǎn)? What time is it now? (2)今天几号(jīn tiān jǐ hào)? What is the date today? (3)明天星期几(míng tiān xīng qī jǐ)?…
Continue reading

Bài 04: Gọi taxi trong tiếng Trung

(1)你要去哪儿(nǐ yào qù nǎr)? Where are you going? (2)去(qù)超(chāo)市(shì). I'm going to supermarket. (3)请开一下后备箱(qǐng kāi yí xià hòu bèi xiāng). Please open the…
Continue reading

Bài 03: Mua sắm trong tiếng Trung

(1)您要买什么(nín yào mǎi shén me)? What would you like (to buy)? (2)我看看(wǒ kàn kan). I'm just having a look. (3)这个多少钱(zhè ge duō shǎo…
Continue reading

Pubg Trung Quốc: Cách tải | Đăng ký trên PC và Mobile (Update 2021)

Chinese xin hướng dẫn các bạn cách tải, đăng ký và cách chơi Pubg Trung Quốc (China) mới nhất và đầy đủ nhất…
Continue reading