Dưới đây là bài nhận dịch báo cáo tốt nghiệp “Quảng cáo trên truyền hình” sang tiếng Trung (Đài Loan) của Trung tâm tiếng Trung Chinese

VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO TRONG THÔNG TIN TIẾP THỊ

促銷行銷內廣告之重要性 Quảng cáo là một phần của chiến thuật 4P trong tiếp thị(product, price, place, promotion) nghĩa là sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến bán hàng.

Xúc tiến bán hàng ở đây được hiểu là tập hợp của 4 hoạt động bao gồm advertising hay quảng cáo, sales promotion hay khuyến mãi, public relations hay ngoại giao xí nghiệp, salesmanship tức chào hàng. 廣告為行銷內4P戰略之一部份(product, price, place, promotion), 意義為產品, 售價, 分配, 推銷. 推銷可認定為下列4個活動: advertising或廣告, sales promotion或促銷, public relations或企業行銷, salesmanship或產品介紹.

Vai trò, mục tiêu và hiệu quả của quảng cáo đối với thị trường 廣告對於市場之重要性, 目標及效果

Hình thức

型式:

Quảng cáo

廣告

Khuyến mãi

促銷 C

hào hàng: 產品介紹

Ngoại giao xí nghiệp: 企業行銷

Kiểu mẫu hàng : 產品樣本

Gói hàng, giá hàng: 產品包裝, 售價

Bày hàng ở quầy: 櫃檯買賣產品

Triển lãm hang: 展覽產品

Hiệu quả: 效果

Xem thêm các Bản dịch tiếng Trung khác tại đây
Chúc các bạn học tiếng Trung tiến bộ. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: www.chinese.edu.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả