Học tiếng Trung thú vị hơn qua câu chuyện “Mẹ và con gái”.

Học tiếng Trung thú vị hơn tại tiếng Trung Chinese
Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề

Người phụ nữ nọ có hai cô con gái, một cô gả cho người trồng rau, cô kia gả cho thợ làm gốm.
Một hôm, bà ấy đến nhà người trồng rau, nói chuyện thường ngày với con gái, hỏi cô ta cuộc sống thế nào. Con gái trả lời: “Các thứ khác đều tốt, mẹ ạ! Để tưới nước cho đất, làm sản lượng rau cải tương ứng tăng thêm, mẹ hãy cầu mưa vì con nhé!”
Người mẹ rời khỏi nhà cô con gái đó, lại đến nhà con rể làm thợ gốm. Hai vợ chồng tiếp đãi bà. Cô con gái nói: “Các thứ khác đều tốt, mẹ ạ! Để phôi sứ mau khô, mẹ hãy cầu trời nắng, nắng ấm thêm một chút vì chúng con nhé!”
Người mẹ bèn nói rằng: “Con thì mong trời nắng, chị con lại mong trời mưa, mẹ khẩn cầu thế nào cho các con đây?”
Ý nghĩa của câu chuyện: Chỉ nên chuyên tâm vào một việc, nếu làm hai việc khác nhau thì rất khó để được như ý

某妇人有两个女儿,一个嫁给种菜人, 另一个嫁给陶工。
一天,她到种菜人家里去,和女儿谈家常,问她生活怎么样。女儿回答说:“别的都好,妈妈。为了浇灌土地,使蔬菜产量相应增加,你为我们求雨吧!”
母亲从这个女儿家里出来,又到陶工家里去。两口子招待她,女儿对她说:“别的都好,妈妈。为了让坯子快点干,你为我们求天晴,让太阳再暖一点!”
母亲于是说道:“你望天晴,你姐姐却盼下雨,我为你们哪一个祈求呢?”
这故事是说,同时做两件相反的事,当然两件事都要失败。

mǒu fù rén yǒu liǎng gè nǚ ér ,yī gè jià gěi zhǒng cài rén , lìng yī gè jià gěi táo gōng 。
yī tiān ,tā dào zhǒng cài rén jiā lǐ qù ,hé nǚ ér tán jiā cháng ,wèn tā shēng huó zěn me yàng 。nǚ ér huí dá shuō :“bié de dōu hǎo ,mā mā 。wéi le jiāo guàn tǔ dì ,shǐ shū cài chǎn liàng xiàng yīng zēng jiā ,nǐ wéi wǒ men qiú yǔ ba !”
mǔ qīn cóng zhè gè nǚ ér jiā lǐ chū lái ,yòu dào táo gōng jiā lǐ qù 。liǎng kǒu zǐ zhāo dài tā ,nǚ ér duì tā shuō :“bié de dōu hǎo ,mā mā 。wéi le ràng pī zǐ kuài diǎn gàn ,nǐ wéi wǒ men qiú tiān qíng ,ràng tài yáng zài nuǎn yī diǎn !”
mǔ qīn yú shì shuō dào :“nǐ wàng tiān qíng ,nǐ jiě jiě què pàn xià yǔ ,wǒ wéi nǐ men nǎ yī gè qí qiú ne ?”
zhè gù shì shì shuō ,tóng shí zuò liǎng jiàn xiàng fǎn de shì ,dāng rán liǎng jiàn shì dōu yào shī bài 。