Dưới đây là bản dịch tiếng Trung về chủ đề “An toàn lao động” do Trung tâm Chinese dịch. Mời các bạn tham khảo

製品運輸之可行性、道路補強及運輸機具需自行考量,大型設備需提出運輸計劃(須包含安全措施及方案);如運搬中製品保護、後續組裝規劃、運搬機具、吊具、公路橋樑等路況及相關法規之研讀,皆需詳細考量;設備入廠後須自行圈圍、防雨、防曬及保護。

Tính khả thi, sự tăng cường về đường đi và phương tiện vận chuyển trong việc vận chuyển sản phẩm cần tự cân nhắc, thiết bị loại lớn phải đưa ra kế hoạch vận chuyển (Phải bao gồm các phương án và biện pháp an toàn); việc nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan và tình hình đường đi như cầu đường, cần cẩu, phương tiện vận chuyển, kế hoạch lắp ráp tiếp theo, bảo vệ sản phẩm trong quá trình vận chuyển… đều phải cân nhắc kỹ; sau khi thiết bị vào nhà máy phải tự tiến hành quanh vùng, bảo vệ thiết bị khỏi mưa, bụi và ánh mặt trời.

於廠內施工時需隨時注意環境整理及每日收工前之清理,並配合本公司5S活動,若廠商配合不佳,本公司可自行代雇工清理並向承商收取費用,費用為代雇工發生費用乘1.33(含管理費用),並由該區域承包商共同分攤。

Khi thi công trong nhà máy cần chú ý hoàn thiện môi trường và dọn dẹp trước khi kết thúc một ngày làm việc, và phối hợp hoạt động 5S của công ty, nếu nhà sản xuất phối hợp không tốt, Công ty có thể tự thuê công nhân dọn dẹp và thu chi phí từ phía nhà thầu, chi phí là chi phí phát sinh do việc thuê công nhân thay thế x 1,33 (Gồm chi phí quản lý), và do các nhà thầu của khu vực này cùng chi trả.

本案屬高空作業之部份,承包商需確實作好安全防護措施,施工人員應繫妥安全帶並確實扣於兩端固定之安全索上,並應設置安全網防止人員墜落,相關規定詳見本企業施工安全衛生工程規範及AA工程基準:高架作業安全管理規範。

Dự án này thuộc phần làm việc có độ cao, bên nhà thầu phải thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ an toàn, nhân viên thi công phải đeo đai an toàn và bảo đảm cài vào dây an toàn được cố định ở hai đầu, đồng thời nên lắp đặt lưới an toàn ngăn ngừa việc nhân viên bị ngã, những quy định liên quan xem chi tiết trong tiêu chuẩn cơ bản công trình AA và quy phạm công trình an toàn vệ sinh trong thi công của công ty: quy phạm quản lý an toàn khi làm việc trên cao.

如有未依本企業及台化施工安全管理規範作業者,本公司可勒令其停工,若因而發生意外事故時,一切責任概由承攬商自行負責。

Nếu có người chưa thực hiện (Tác nghiệp) theo quy phạm quản lý an toàn thi công của AA và công ty, công ty có thể ra lệnh ngừng công việc của họ, nếu vì vậy mà phát sinh sự cố ngoài ý muốn, mọi trách nhiệm do bên nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

承包商需依政府相關法令申辦施工人員保險、開工申請、施工許可、配合工安檢查等,其申請及稅捐等相關費用概由承包商自理。

Nhà thầu phải thực hiện các công việc như đề nghị mua bảo hiểm cho nhân viên thi công, đề nghị xin khởi công, giấy phép thi công, phối hợp với bộ phận an toàn thi công để kiểm tra… theo pháp lệnh liên quan của chính quyền, các chi phí liên quan như đề nghị và nộp thuế do nhà thầu tự chi trả.

CC地區雨季時有雷雨(每年9月~11月),承包商施工中需特別注意安全,並做好防雷雨設施。

Mùa mưa ở khu vực CC (từ tháng 9 – tháng 11 hàng năm) có giông tố, khi thi công, nhà thầu cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn, và làm tốt các biện pháp chống sấm sét.

本案需至少指派工地安全衛生管理專人6員,專人需專職全程負責督導工地安全及衛生事宜,每再增加50名施工人員內須加設1名工安人員。此已含於工資項目之管理費中,若指派之工安人員不足,則本公司得以勒令部份或全部停工,並追減費用。對未盡責而經舉發出重大工安異常之責任區工安管理人員應予汰換。

Dự án này cần ít nhất 6 nhân viên chuyên trách quản lý an toàn vệ sinh tại nơi thi công, nhân viên chuyên trách phải chuyên chịu trách nhiệm giám sát đôn đốc những công việc an toàn và vệ sinh tại nơi thi công, mỗi lần tăng thêm 50 nhân viên thi công thì cần phải có thêm một nhân viên trong công tác an toàn thi công. Việc này đã tính vào chi phí quản lý của mục tiền công, nếu không đủ nhân viên trong công tác an toàn, thì Công ty được ra lệnh cho một phần hoặc toàn bộ nhân viên ngừng công việc, và cắt giảm chi phí. Đối với những nhân viên quản lý công tác an toàn tại khu vực trách nhiệm của mình do sự thiếu trách nhiệm dẫn tới phát sinh (xảy ra) bất thường nghiêm trọng trong công tác an toàn cần phải sa thải và thay thế.

工地吊裝前,須提出完整施工計劃及JSA(工地安全分析)供本公司監造及工安單位審查核可後始可施工。

Trước khi cẩu lắp tại nơi công trường, phải đưa ra kế hoạch thi công hoàn chỉnh và JSA (Bản phân tích an toàn nơi thi công), cung cấp cho Công ty để giám sát và sau khi đơn vị an toàn thi công thẩm duyệt mới được thi công.

Xem thêm các Bản dịch tiếng Trung khác tại đây
Chúc các bạn học tiếng Trung tiến bộ. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: www.chinese.edu.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả