Cô Lưu Mật

Học vấn: Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Á Phi (hướng Việt Nam) Học Viện Đông Nam Á, Vân Nam, Trung Quốc

Ngôn ngữ thành thạo: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung

Quê quán: Thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc

What clients say

See all testimonials