Tag Archives: màu sắc tiếng Trung

Từ vựng tiếng Trung thông dụng theo chủ đề: Các loại màu sắc

Các loại màu sắc trong tiếng Trung STT Tiếng Trung Tiếng Việt Phiên âm 1 颜色 Màu sắc yánsè 2 红色 Màu đỏ…
Continue reading