Tag Archives: Nghệ thuật Trung Quốc

Độc đáo nghệ thuật biến diện của Trung Quốc

Nghệ thuật Biến diện hay còn gọi là chuyển mặt nạ, là môn nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển…
Continue reading