Tag Archives: Sân bay tiếng Trung

Học từ vựng tiếng Trung thông dụng chủ đề: ở Sân Bay

Học tiếng Trung chủ đề ngành hàng không ở sân bay. Khi ở sân bay bạn cần biết giao tiếp tiếng Trung. Tiếng…
Continue reading