Tag Archives: tượng kỳ

Cờ tướng Việt Nam, Tượng kỳ Trung Hoa và sự khác biệt

Cờ tướng được du nhập vào Việt Nam cùng với sự đô hộ của các triều đại phong kiến phong kiến Phương Bắc.…
Continue reading