Anh Nguyễn Tài

“Tôi đã tự sang Trung Quốc lấy hàng chỉ sau 2 khóa học. Khóa đầu học cơ bản, khóa sau học theo chuyên nghành. Tôi đã học ở nhiều trung tâm nhưng chỉ ở Chinese là có giáo trình phù hợp nhất. Dạy cho người đi làm và buôn bán thì ở Chinese thì không ở đâu bằng…Cám ơn Trung tâm ”.