Anh Trần Hùng

“Tôi là người rất quyết tâm học vì công ty tôi đối tác là Trung Quốc. Tôi không học để thi HSK hay trình độ gì khác mà là phục vụ công việc. Yêu cầu của tôi là nghe, nói, đọc và gõ được tiếng Trung trên máy tính. Tôi đã chọn Chinese với khóa học VIP 1/1 ( khóa học này theo yêu cầu) và sau 30 buổi học tôi đã có thể làm việc được với đối tác và tôi vẫn tiếp tục học để mở rông kiến thức của mình.”