Bài 6: Cách hỏi TUỔI trong tiếng Trung | Các mẫu câu thường dùng

Cách đọc các số đếm và hỏi Tuổi trong tiếng Trung vô cùng cần thiết cả trong học tập, cuộc sống và trong quá trình học tiếng Trung.

⇒ Xem lại bài 5: Xin chào, hỏi thăm

Phần #1: Cách hỏi Tuổi trong tiếng Trung

Đối với người Trung Quốc có các cách hỏi thăm tuổi tác khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi của họ mà dùng ngôn từ cho lễ phép, tôn kính

Cách hỏi tuổi Trẻ em tiếng Trung Quốc

Đối với trẻ em từ 1 tuổi đến 15 tuổi, ta sử dụng cấu trúc sau để hỏi tuổi:

 • 你几岁了?
 • Nǐ jǐ suì le?
 • Nỉ chỉ xuây lơ.
Cháu mấy tuổi rồi?
 • 我5岁了。
 • Wǒ 5 suì le.
 • Úa ủ xuây lơ.
Cháu 5 tuổi rồi

Cách hỏi Tuổi thanh thiếu niên tiếng Trung Quốc

Để hỏi tuổi người trẻ, là những người từ 15 tuổi đến 40 tuổi, ta áp dụng công thức sau:

 • 你多大了?
 • Nǐ duōdà le?
 • Nỉ tua ta lơ
Em bao nhiêu tuổi rồi?
 • 我十五岁了。
 • Wǒ shíwǔ suì le.
 • Ủa sứ ủ xui lơ
Em 15 tuổi
 • 你二十几了?
 • Nǐ èrshí jǐ le?
 • Nỉ ợ sứ chỉ xuây lơ
Anh năm nay hai mươi mấy tuổi rồi?
 • 我25岁了。
 • Wǒ 25 suì le
 • Ủa ợ sứ ủ xuây lơ
Tôi 25 tuổi rồi

Cách hỏi đối với người đứng tuổi tiếng Trung

Để chào hỏi những người đứng tuổi hay còn gọi là người trung niên từ 45 tuổi đến 60 tuổi ta dùng mẫu câu sau:

 • 你多大年纪了?
 • Nǐ duōdà niánjì le?
 • Nỉ tụa ta nén chi lơ?
Cô bao nhiêu tuổi rồi?
 • 我55岁了
 • Wǒ 55 suì le
 • Uá ủ sứ ủ xuây lơ
Tôi 55 tuổi rồi

Cách hỏi đối với người già tiếng Trung

Cách hỏi này thường được dành cho người già hay còn gọi là người cao niên từ 60 tuổi trở lên. Dùng từ ngữ biểu thị lịch sự như 您 Nín.

 • 您多大岁数了?
 • Nín duōdà suìshù le?
 • Nín tua tạ xuây sụ lơ?
Cụ năm nay bao tuổi rồi?
 • 您高寿了?
 • Nín gāoshòu le?
 • Nín cao sậu lơ?
Cụ năm nay bao tuổi?
 • 我80岁了
 • Wǒ 80 suì le.
 • Ủa ba sứ xui lơ
Tôi 80 tuổi rồi

Cách hỏi tuổi đối với bất kỳ ai tiếng Trung 你 多大 (nǐ duō dà?)

Đây là cách hỏi tuổi khi bạn nói chuyện với bất kỳ ai kể cả người lớn tuổi hơn hoặc ít tuổi hơn. Chỉ cần nhớ chuyển sang kính ngữ 您 bất cứ khi nào bạn muốn lịch sự và duy trì mức độ tôn trọng: 您 多大? (nín duō dà?)

Ví dụ:

 • 小朋友, 你多大?
  Xiǎo péngyou , nǐ duō dà?
  Bạn nhỏ, bạn bao nhiêu tuổi?
 • 老爷爷, 您多大?
  Lǎo yéye , nín duō dà?
  Ông ơi, ông bao nhiêu tuổi?
 • 你的父母今年多大?
  Nǐ de fùmǔ jīnnián duō dà?
  Năm nay bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi?
 • 您的孩子今年多大?
  Nín de háizi jīnnián duō dà?
  Những đứa trẻ (kính ngữ) của bạn năm nay bao nhiêu tuổi?

Xem thêm Cách hỏi tên tiếng Trung

Phần #2: Một số từ tiếng Trung chỉ về Mối quan hệ trong gia đình

爷爷 yéye
dế dê
ông nội
奶奶 năinai
nải nai
bà nội
外母 wàimǔ
oại mủ
bà ngoại
叔叔 shūshu
sù su
chú ruột
叔公 shūgōng
sù cung
chú chồng
叔母 shúmǔ
sù mủ
thím
舅舅 jiùjiu
chiêu chiêu
cậu
舅母 jiùmǔ
chiêu mủ
mợ
父母 fùmǔ
phu mủ
bố me
爸爸,父亲 bàba, fùqīn
pạ pa, phụ chin(s)
bố
妈妈,母亲 māma, mǔqīn
ma ma, mủ chin(s)
mẹ
哥哥 gēge
cưa cưa
anh trai
弟弟 dìdi
tỵ tỳ
em trai
姐姐 jiějie
chiểu chiêu
chị gái
妹妹 mèimei
mậy mầy
em gái
男孩 nánhái
nán khái
con trai
女孩 nǚhái
nủy khái
con gái
孩子 háizi
hái chư
con cái

Phần #3: Những câu hỏi thường dùng

 • 你几岁了?
 • Nĭ jĭ suì le?
 • Nỉ chỉ xuây lơ?
Cháu mấy tuổi rồi?
 • 你多大了?
 • Nǐ duōdà le?
 • Nỉ tua ta lơ?
Em bao tuổi rồi?
 • 你十几岁了?
 • Nǐ shí jǐ suì le?
 • Nỉ sứ chỉ xuây lơ?
Em mười mấy tuổi rồi?
 • 你二十几岁了?
 • Nǐ èrshí jǐ suì le?
 • Nỉ ơ sứ chỉ xuây lơ?
Anh hai mươi mấy tuổi rồi?
 • 你多大年纪了?
 • Nǐ duōdà niánjì le?
 • Nỉ tua ta nén chi lơ?
Cô ấy bao tuổi rồi?
 • 你多大岁数了?
 • Nǐ duōdà suìshù le?
 • Nỉ tua ta xuây su lơ?
Cụ bao tuổi rồi?
 • 祝你健康长寿
 • Zhù nǐ jiànkāng chángshòu
 • Tru nỉ chen khang cháng sâu
Chúc ông mạnh khỏe sống lâu.

Phần #4: Từ vựng

1 suì

xuây

tuổi
2 shì

sự

3

bụ

không
4 yǒu

giẩu

5 méi

mấy

chưa
6 zhù

trụ

chúc mừng
7 健康 jiànkāng

chẹn khang

khỏe mạnh
8 年纪 niánjì

nén chi

tuổi
9 岁数 suì shù

xuậy sụ

số tuổi
10 多少 duōshao

tua sảo

bao nhiêu
11 多大 duōdà

tua tạ

bao nhiêu
12 举行 jǔxíng

chủy xính

cử hành
13 参加 cānjiā

chan(s) chia

tham gia
14 Lái

lái

đến

Phần #5: Giải thích từ

多大

duōdà

dùng khi hỏi tuổi, không dùng “多少” ( duōshăo).

shàng

có nghĩa gốc là “trên, bên trên”
 • 桌子上。
 • Zhuōzi shàng
 • Trua chư sạng
Trên bàn

Xià

có nghĩa gốc là “ dưới, bên dưới”.

Ví dụ:

 • 桌子下。
 • Zhuōzi xià
 • Trua chư xẹ
Dưới bàn

Tuy nhiên, từ “上” và“下”cũng có thể chỉ thời gian. “上” ( shàng) chỉ quá khứ, còn“下”( xià) chỉ tương lai.

Ví dụ:

 • 上个月
 • Shàng gè yuè
 • Sạng cưa duệ
Tháng trước
 • 下个月
 • Xià gè yuè
 • Xẹ cưa duệ
Tháng sau
 • 上班
 • Shàngbān
 • Sang ban
Đi làm
 • 下班
 • Xiàbān
 • Xẹ ban
Tan sở

Phần #6: Hộp thoại tổng hợp

 • 你好,好久不见。
 • Nǐhǎo, hǎo jiǔ bù jiàn.
 • Ní hảo, háo chỉu bú chẹn?
Chào anh, lâu rồi không gặp anh.
 • 你好,你好吗?
 • Nǐhǎo, nǐ hǎo ma?
 • Ní hảo, ní hảo ma?
Chào chị, chị khỏe không?
 • 我爷爷明天举行祝寿会, 请你来参加。
 • Wǒ yéye míngtiān jǔxíng zhùshòu huì, qǐng nǐ lái cānjiā
 • Uả dế dê mính then chủy xính trụ sậu khuây, chỉnh(s) nỉ lái chan(s) chia.
Ngày mai mừng thọ ông tôi, mời chị đến tham gia.
 • 谢谢你,我很好。你爷爷多大岁数了?
 • Xièxie nǐ, wǒ hěn hǎo. Nǐ yéye duōdà suìshù le ?
 • Xiê xiệ nỉ, ủa khấn hảo.Nỉ dế dê tụa ta xuây su lơ?
Cám ơn, tôi khỏe. Ông anh năm nay bao nhiêu tuổi?
 • 我爷爷90岁了。
 • Wǒ yéye 90 suì le.
 • Uả dế dê chủy sớ xuậy lơ.
Ông tôi năm nay 90 tuổi rồi.
 • 祝你爷爷健康长寿。我明天一定来参加。
 • Zhù nǐ yéye jiànkāng chángshòu.Wǒ míngtiān yídìng lái cānjiā
 • Trụ ỉ dế dê chẹn khang tráng sậu. Uả mính then ý tinh lái chan(s) chia.
Chúc ông mạnh khỏe sống lâu. Ngày mai tôi sẽ đến.
 • 谢谢你,你父母多大年纪了?
 • Xiè xiè nǐ, nǐ fù mǔ duōdà niánjì le?
 • Xiệ xiê nỉ, nỉ phụ mủ tua tạ nén chi lơ?
Cám ơn chị, bố mẹ chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
 • 我父亲50岁了,我母亲45岁了。
 • Wǒ fùqīn wŭshí suì le, wǒ mǔqīn sìshíwŭ suì le.
 • Uả phụ chin(s) ủ sứ xuây, ủa mủ chin(s)sự sứ ủ xuậy lơ.
Bố tôi 50 tuổi, mẹ tôi 45 tuổi.
 • 你女儿几岁了?
 • Nǐ nǚ’ér jǐ suì le?
 • Uả nủy ớ chỉ xuậy lơ?
Con gái chị mấy tuổi rồi?
 • 我女儿2岁了。
 • Wǒ nǚ’ér liăng suì le.
 • Uả nủy ớ lẻng xuậy lơ.
Con gái tôi 2 tuổi.
 • 你弟弟多大了?
 • Nǐ dìdi duōdà le?
 • Nỉ tỉ ti tua tạ lơ?
Em trai chị mấy tuổi rồi?
 • 我弟弟20岁了
 • Wǒ dìdi 20 suì le
 • Uả tị ti ợ sứ xuậy lơ
Em trai tôi 20 tuổi
 • 你二十几了?
 • Nǐ èrshí jǐ le?
 • Nỉ ơ sứ xuây lơ?
Em năm nay hai mươi mấy tuổi rồi?
 • 20岁了
 • Èrshí suì le
 • Ơ sứ xuây lơ
20 tuổi rồi ạ
 • 你多大了?
 • Nǐ duōdà le?
 • Ni tua ta lơ?
Chị bao nhiêu tuổi rồi?
 • 我30岁了
 • Wǒ 30 suì le
 • Uá san sứ suây lơ
Chị 30 tuổi rồi
 • 认识你,我很高兴
 • Rènshi nǐ, wǒ hěn gāoxìng
 • Rận sư ni, úa khẩn cao xinh
Tôi rất vui mừng khi quen biết anh (chị)
 • 认识你,我也高兴
 • Rènshi nǐ, wǒ yě gāoxìng
 • Rận sư ni, úa dế khẩn cao xinh
Quen biết anh, tôi cũng rất vui

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Trung dưới đây về chủ đề tuổi tác mà chúng tôi cung cấp sẽ rất hữu ích cho các bạn tự học tiếng Trung cấp tốc

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp nói về Tuổi tác

1. nǐ duōdà le 你 多 大 了 (nễ đa đại liễu)

= Anh bao nhiêu tuổi

2. sānshí suì. nǐ shì shénme shíhòu shēng de 三 十 歲 你 是 什 麼 時 候 生 的? (tam thập tuế nễ thị thập ma thời hậu sinh đích 三 十 岁. 你 是 什 么 时 候 生 的?)

= Tôi 30 tuổi. Anh sinh năm nào?

3. yījiǔqīlíng nián 一 九 七 O 年. (nhất cửu thất linh niên)

= Năm 1970

4. nà, nǐ sānshíliù suì ma 那, 你 三 十 六 歲 嗎? (ná, nễ tam thập lục tuế ma 那, 你 三 十 六 岁 吗?)

= Vậy anh 36 tuổi à?

5. duì, shǔgǒu 對, 屬 狗. (对, 属 狗)

= Đúng rồi. Tuổi tuất (tuổi con chó)

6. èr líng líng liù nián shì bǐngxū nián. míngnián shì dīnghài nián 二 O O 六 年 是 丙 戌 年. 明 年 是 丁 亥 年 (nhị linh linh ngũ niên thị Bính Tuất niên. minh niên thị Đinh Hợi niên)

= Năm 2006 là năm Bính Tuất, năm sau là Đinh Hợi.

7. wǒ àirén shì shǔ zhū de; wǒ bǐ tā dà yī suì 我 愛 人 是 屬 猪 的; 我 比 她 大 一 歲 (ngã ái nhân thị thuộc trư đích; ngã tỉ tha đại nhất tuế 我 爱 人 是 属 猪 的; 我 比 她 大 一 岁)

= Bà xã tôi tuổi hợi (tuổi con heo). Tôi hơn bả một tuổi.

8. nǐ háizi duōdà le 你 孩 子 多 大 了? (nễ hài tử đa đại liễu?)

= Con của anh mấy tuổi?

9. hòutiān shì tā shí suì shēngrì 後 天 是 他 十 歲 生 日. (hậu thiên thị tha thập tuế sinh nhật 后 天 是 他 十 岁 生 日.)

= Ngày mốt là sinh nhật thứ 10 của nó

10. nǐ fùmǔ duōdà niánjì le 你 父 母 多 大 年 紀 了? (nễ phụ mẫu đa đại niên kỷ liễu 你 父 母 多 大 年 纪 了?)

= Ba má anh năm nay bao nhiêu rồi?

11. wǒ fùqīn qīshíèr wǒ mǔqīn qīshí 我 父 親 七 十 二; 我 母 親 七 十 (ngã phụ thân thất thập nhị, ngã mẫu thân thất thập 我 父 亲 七 十 二; 我 母 亲 七 十)

= Ba tôi 72, má tôi 70

12. zhù tāmen jiànkāng chángshòu 祝 他 們 健 康 長 壽 (chúc tha môn kiện khang trường thọ祝 他 们 健 康 长 寿)

= Cầu chúc hai bác mạnh khoẻ sống lâu

13. xièxie. nǐ fùmǔ ne 謝 謝. 你 父 母 呢? (谢 谢. 你 父 母 呢?)

= Cám ơn anh. Ba má anh thế nào?

14. nǐ fùqīn bǐ wǒ fùqīn dà liǎng suì; wǒ mǔqīn liùshíwǔ suì 你 父 親 比 我 父 親 大 兩 歲; 我 母 親 六 十 五 歲 (nễ phụ thân tỉ ngã phụ thân đại lưỡng tuế; ngã mẫu thân lục thập ngũ tuế 你 父 亲 比 我 父 亲 大 两 岁; 我 母 亲 六 十 五 岁.)

= Ba tôi kém ba anh 2 tuổi. Má tôi 65 tuổi

Từ ngữ & ngữ pháp

Dưới đây là ngữ pháp tiếng Trung về tuổi tác trong tiếng Trung

1. Cách nói tuổi tác

 Ngày tháng năm sinh:

 • nǐ shì shénme shíhòu shēng de 你 是 什 麼 時 候 生 的 (nễ thị thập ma thời hậu sinh đích 你 是 什 么 时 候 生 的) = Anh sinh năm nào?
 • wǒ yú yījǐulìusì nián zhèngyuè shíwǔ rì chūshēng zài xĩgòng 我 于 一 九 六 四 年 正 月 十 五 日 出 生 在 西 貢 (ngã vu nhất cửu lục tứ niên chính nguyệt thập ngũ nhật xuất sinh tại Tây Cống) = Tôi sinh ngày 15 tháng giêng năm 1964 tại Saigon.
 • nǐ shì shēng zài hénèi de ma 你 是 生 在 河 內 的 嗎 (nễ thị sinh tại Hà Nội đích ma 你 是 生 在 河 內 的 吗) = Chị sinh ở Hà Nội à?
 • tā kuài wǔshí suì le 他 快 五 十 歲 了(tha khoái ngũ thập tuế liễu 他 快 五 十 岁 了) = Ông ta sắp 50 tuổi rồi.

shǔ (thuộc 属) = thuộc về (ở đây ngụ ý thuộc về con giáp).

 • ní shǔ shénme 你 屬 什 麼 (nễ thuộc thập ma 你 属 什 么) = Anh tuổi con gì?
 • shǔ ji 屬 雞 (thuộc kê 属 鸡) = tuổi con gà; tuổi dậu
 • shǔ níu 屬 牛(thuộc ngưu 属 牛) = tuổi con trâu; tuổi sửu
 •  zhōngguórén yǒu yì zhǒng xíguàn, jìu shì yòng shíèr ge dòngwù lái dàibiǎo niánsuì 中 國 人 有 一 種 習 慣, 就 是 用 十 二 個 動 物 來 代 表 年 歲 (Trung Quốc hữu nhất chủng tập quán; tựu thị dụng thập nhị cá động vật lai đại biểu niên tuế 中 国 人 有 一 种 习 惯, 就 是 用 十 二 个 动 物 來 代 表 年 岁) = người Trung Quốc có một tập quán, đó là dùng 12 con vật để thay cho tuổi.
 •  láoshǔ 老 鼠 (lão thử), níu (ngưu), láohǔ 老 虎 (lão hổ), tùzi 兔子 (thố tử), lóng (long 龙), shé (xà), mǎ (mã 马), yáng (dương), hóuzi 猴子 (hầu tử), jī (kê 鸡), gǒu (cẩu), zhū (trư); bǐfāng shuō tā shì shú mǎ de 比 方 說 他 是 屬 馬 的 (tỉ phương thuyết tha thị thuộc mã đích 比 方 说 他 是 属 马 的) = chuột, trâu, cọp, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo; thí dụ nói anh ấy tuổi ngựa.

Mười hai con giáp: shíèr dìzhī 十 二 地 支 (thập nhị địa chi):

 • Tý zǐ = láoshǔ 老 鼠 (lão thử) = chuột.
 • Sửu chǒu = níu (ngưu) = trâu.
 •  Dần yín = láohǔ 老 虎 (lão hổ) = cọp.
 •  Mão mǎo = tùzi 兔子 (thố tử) = thỏ.
 • Thìn chén = lóng (long ) = rồng.
 • Tỵ sì = shé (xà) = rắn.
 • Ngọ wǔ = mǎ 馬 () = ngựa.
 • Mùi wèi = yáng (dương) = dê.
 • Thân shēn = hóuzi 猴子 (hầu tử) = khỉ.
 • Dậu yǒu = jī (kê ) = gà.
 • Tuất xū = gǒu (cẩu) = chó.
 • Hợi hài = zhū (trư) = heo.

⇒ Xem thêm 12 con giáp trong tiếng Trung để biết bạn cầm tinh con gì ?

Mười thiên can tiān gān 天 干:

Giáp jiǎ 甲; Ất yǐ ; Bính bǐng ; Đinh dīng 丁; Mậu wù ; Kỷ jǐ ; Canh gēng 庚; Tân  xīn; Nhâm rén 壬; Quý guǐ 癸.

– èr líng líng wǔ nián shì yǐyòu nián 二OO五 年 是 乙 酉 年 (nhị linh linh ngũ niên thị ất dậu niên) = năm 2005 là năm Ất Dậu.

2. Cách hỏi tuổi:

● Hỏi trẻ em:

– ní jǐ suì le 你 幾 歲 了 (nễ kỷ tuế liễu 你 几 岁 了) = Bé lên mấy rồi?

➙ wǒ bā suì bàn 我 八 歲 半 (ngã bát tuế bán 我 八 岁 半) = Con 8 tuổi rưỡi.

● Hỏi thiếu niên:

– nǐ duōdà le 你 多 大 了 (nễ đa đại liễu) = Em mấy tuổi?

➙ shíwǔ suì 十 五 歲 (thập ngũ tuế 十 五 岁) = 15 tuổi.

– nǐ shí jǐ le 你 十 幾 了 (nễ thập kỷ liễu 你 十 几 了) = Em mười mấy rồi?

● Hỏi thanh niên:

– nǐ duōdà le 你 多 大 了 (nễ đa đại liễu) = Bạn mấy tuổi?

– nǐ èrshí jǐ le 你 二 十 幾 了 (nễ nhị thập kỷ liễu 你 二 十 几 了) = Bạn hăm mấy rồi?

➙ èrshíwǔ suì 二 十 五 歲 (nhị thập ngũ tuế 二 十 五 岁) = 25 tuổi.

● Hỏi người đứng tuổi:

– nín duōdà le 您 多 大 了 (nâm đa đại liễu) = Thưa ông/ bà bao nhiêu tuổi?

➙ sìshí suì 四 十 歲 (tứ thập tuế 四 十 岁) = 40 tuổi.

– nǐ fùqīn duōdà niánjì le 你 父 親 多 大 年 紀 了 (nễ phụ thân đa đại niên kỷ liễu) 你 父 亲 多 大 年 纪 了) = Bố anh bao nhiêu tuổi?

➙ tā lìushí suì le 他 六 十 歲 了 (tha lục thập tuế liễu 他 六 十 岁 了) = Bố tôi 60 rồi.

● Hỏi cụ già:

– nín duōdà niánjì le 您 多 大 年 紀 了 (nâm đa đại niên kỷ liễu 您 多 大 年 纪 了) = Thưa cụ bao nhiêu tuổi?

– nín gāoshòu le 您 高 壽 了 (nâm cao thọ liễu 您 高 寿 了) = Thưa cụ nay bao tuổi rồi ạ?

➙ qīshí suì le 七 十 歲 了 (thất thập tuế liễu 七 十 岁 了) = 70 tuổi rồi.

Cải biên câu mẫu:

1. 你 多 大 了?

= [●] 多 大 了?

Thay [●] bằng:

– tā 他 / tā 她.

– nǐ àirén 你 愛 人 ( 你 爱 人).

– nǐ gēge 你 哥 哥 (nễ ca ca) = anh của anh/chị.

– nǐ jiějie 你 姐 姐 (nễ thư thư) = chị của anh/chị.

– nǐ dìdi 你 弟 弟 (nễ đệ đệ) = em trai của anh/chị.

– nǐ mèimei 你 妹 妹 (nễ muội muội) = em gái của anh/chị.

– nǐ érzi 你 兒 子 (nễ nhi tử 你 儿 子) = con trai của anh/chị.

– nǐ nǚ’ér 你 女 兒 (nễ nữ nhi 你 女 儿) = con gái của anh/chị.

2. 三 十 歲.

= [●] .

Thay [●] bằng: 10, 15, 20, 25, v.v…

3. 你 是 什 麼 時 候 生 的? (你 是 什 么 时 候 生 的?)

= [●] 是 什 麼 時 候 生 的? ([●] 是 什 么 时 候 生 的?)

Thay [●] bằng:

– tā  / tā .

– nǐ àirén 你 愛 人 ( 你 爱 人).

– nǐ gēge 你 哥 哥.

– nǐ jiějie 你 姐 姐.

– nǐ dìdi 你 弟 弟.

– nǐ mèimei 你 妹 妹.

– nǐ érzi 你 兒 子 (你 儿 子).

– nǐ nǚ’ér 你 女 兒 (你 女 儿).

4. 一 九 七 O 年.

= [●] 年.

Thay [●] bằng: 1960, 1969, 1975, 1988, v.v…

5. 那, 你 三 十 六 歲 嗎? (那, 你 三 十 六 岁 吗?)

= 那, 你 [●] 歲 嗎? (那, 你 [●] 岁 吗?)

Thay [●] bằng: 46, 37, 21, 18, v.v…

6. 我 是 屬 狗 的. (我 是 属 狗 的).

= [●] 是 屬 [●] 的. ([●] 是 属 [●] 的).

Thay [●] bằng:

– tā 他 / tā 她.

– wǒ àirén 我 愛 人 (我 爱 人).

– wǒ gēge 我 哥 哥.

– wǒ jiějie 我 姐 姐.

– wǒ dìdi 我 弟 弟.

– wǒ mèimei 我 妹 妹.

– wǒ érzi 我 兒 子 (我 儿 子).

– wǒ nǚ’ér 我 女 兒 (我 女 儿).

Thay [●] bằng:

– láoshǔ 老鼠 (lão thử) = chuột.

– níu 牛 (ngưu) = trâu.

– láohǔ 老虎 (lão hổ) = cọp.

– tùzi 兔子 (thố tử) = thỏ.

– lóng 龍 (long 龙) = rồng.

– shé 蛇 (xà) = rắn.

– mǎ 馬 (mã 马) = ngựa.

– yáng 羊 (dương) = dê.

– hóuzi 猴子 (hầu tử) = khỉ.

– jī 雞 (kê 鸡) = gà.

– zhū 猪 (trư) = heo.

7. 我 比 她 大 一 歲. (我 比 她 大 一 岁.)

= [●] 比 [●] 大 [●] 歲. ([●] 比 [●] 大 [●] 岁.)

Thay [●] bằng:

– tā 他.

– wǒ àirén 我 愛 人 (我 爱 人).

– wǒ gēge 我 哥 哥.

– wǒ jiějie 我 姐 姐.

– nǐ 你.

Thay [●] bằng:

– wǒ dìdi 我 弟 弟.

– wǒ mèimei 我 妹 妹.

– wǒ érzi 我 兒 子 (我 儿 子).

– wǒ nǚ’ér 我 女 兒 (我 女 儿).

Thay [●] bằng: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, v.v…

8. 你 父 母 多 大 年 紀 了? (你 父 母 多 大 年 纪 了?)

= [●] 父 母 多 大 年 紀 了? ([●] 父 母 多 大 年 纪 了?)

Thay [●] bằng: tā 他 / tā 她.

9. 我 父 親 七 十 二; 我 母 親 七 十. (我 父 亲 七 十 二; 我 母 亲 七 十.)

= [●] 父 親 [●] ; [●] 母 親 [●].

Thay [●] bằng: tā 他 / tā 她.

Thay [●] bằng: 60, 65, 69, 71, 80, v.v…

Đàm thoại:

A: 你 多 大 了?

B: 三 十 歲. 你 是 什 麼 時 候 生 的? (三 十 岁. 你 是 什 么 时 候 生 的?)

A: 一 九 七 O 年.

B: 那, 你 三 十 六 歲 嗎? (那, 你 三 十 六 岁 吗?)

A: 對, 屬 狗. (对, 属 狗).

B: 二 O O 六 年 是 丙 戌 年. 明 年 是 丁 亥 年.

A: 我 愛 人 是 屬 猪 的; 我 比 她 大 一 歲. (我 爱 人 是 属 猪 的; 我 比 她 大 一 岁.)

B: 你 孩 子 多 大 了?

A: 後 天 是 他 十 歲 生 日. (后 天 是 他 十 岁 生 日.)

B: 你 父 母 多 大 年 紀 了? (你 父 母 多 大 年 纪 了?)

A: 我 父 親 七 十 二; 我 母 親 七 十. (我 父 亲 七 十 二; 我 母 亲 七 十.)

B: 祝 他 們 健 康 長 壽. (祝 他 们 健 康 长 寿.)

A: 謝 謝. 你 父 母 呢? (谢 谢. 你 父 母 呢?)

B: 你 父 親 比 我 父 親 大 兩 歲; 我 母 親 六 十 五 歲. (你 父 亲 比 我 父 亲 大 两 岁; 我 母 亲 六 十 五 岁.)

Dịch sang Hán ngữ hiện đại:

1. Cháu lên mấy rồi?

2. Con 7 tuổi rưỡi.

3. Em mấy tuổi?

4. Em mười mấy rồi?

5. Bạn hăm mấy rồi?

6. Thưa ông (bà) bao nhiêu tuổi?

7. Ba anh (chị) bao nhiêu tuổi?

8. Má anh (chị) bao nhiêu tuổi?

9. Thưa cụ nay bao tuổi rồi ạ?

10. Ba tôi hơn má tôi hai tuổi; chồng tôi hơn tôi 5 tuổi.

11. Sinh nhật anh (chị) nhằm ngày nào?

12. Ngày 22 tháng 1.

13. Anh (chị) sinh năm nào?

14. Anh (chị) tuổi con gì?

15. Tôi tuổi thìn (con rồng).

16. Năm 2007 là năm gì?

17. Là năm Đinh Hợi.

Cách đọc các con số và hỏi tuổi trong tiếng Trung cũng không quá phức tạp phải không, chỉ cần nắm vững những quy tắc trên là chúng ta có thể đọc được hầu hết những con số rồi.

⇒ Để Hỏi được Tuổi trong tiếng Trung ta cần học những bài dưới đây:

⇒ Xem tiếp bài 7: Thời gian trong tiếng Trung

→ Tiếng Trung Chinese mong rằng qua bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho bạn khi thực hành các con số đếm tiếng Trung! Bạn có thể đăng ký khóa học tiếng Trung cơ bản tại trung tâm để nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Trung.

TẠI ĐÂY

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

9 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Kim oanh

Học phí bao nhiêu ạ

Nguyễn Quốc Toàn

Em muốn đăng kí học ạ, em chưa học bao giờ. . Em học mục đích để giao tiếp thành thạo ạ. Mong tư vấn cho e ạ

Đào Thị Hằng
Reply to  Du Bao Ying

Xin tư vấn cho m khoá học tiếng trung giao tiếp cơ bản với ạ,m đi làm nên ko có tgian ngồi học,nên bạn giúp m tư vấn pp nào hiệu quả nhất với.thanks

cocacola chính là sức mạnh

có thể nói ni ba ma duoda nian ji le thay vì nói ni fuqin duoda nian ji le đc k ạ

KM1: Tư vấn Chinese

Xin chào Thủy,
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến khóa học tại Chinese,
Tư vấn viên sẽ sớm liên hệ lại với bạn ạ.

Back to top button