GIỚI TỪ trong tiếng Trung: Định nghĩa | Đặc điểm và Phân loại

1. Định nghĩa giới từ là gì?

Giới từ là những hư từ đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tạo thành các cụm giới từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu về các mặt đối tượng, thời gian, nơi chốn, phương thức, nguyên nhân, bị động, so sánh, bài trừ….

Ví Dụ:
Biểu thị thời gian, nơi chốn, phương hướng thì có: 在,从,向,往。
Biểu thị đối tượng thì có: 跟,对,给,对于,关于,把,连。
Biểu thị nguyên nhân, mục đích có: 为,为了,由于。
Biểu thị phương thức có: 按照,根据 。
Biểu thị bị động có: 被,叫,让。
Biểu thị bài trừ có: 除,除了。

2. Đặc điểm ngữ pháp giới từ

a. Giới từ trong tiếng Trung không thể đứng đơn độc làm thành phần câu.

Giới từ phải đi cùng với danh từ, đại từ hoặc cụm từ để tạo thành cụm giới từ mới có thể làm 1 thành phần trong câu.

  • Làm trạng ngữ. Đây là chức năng chủ đạo của giới từ:

VD:

1. 我们应该向国外学习先进技术。

/Wǒmen yīnggāi xiàng guówài xuéxí xiānjìn jìshù/

Chúng ta nên học tập kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài.

2. 妈妈朝我点了点头。

/Māmā cháo wǒ diǎnle diǎntóu/

Mẹ gật gật đầu với tôi.

3. 关于如何解决工业污染的问题,这是我们今天的讨论内容。

/Guānyú rúhé jiějué gōngyè wūrǎn de wèntí, zhè shì wǒmen jīntiān de tǎolùn nèiróng/

Về vấn đề làm sao giải quyết ô nhiễm công nghiệp, đây là nội dung thảo luận của chúng tôi.

  • Làm bổ ngữ. Thường dùng với các giới từ 在, 自, 至, 于, 向…

VD:

1. 英汉词典放在书架上。

/Yīnghàn cídiǎn fàng zài shūjià shàng/

Từ điển Anh – Hán đặt trên giá sách.

2. 老寿星生于1995年。

/Lǎoshòuxing shēng yú 1995 nián/

Lão thọ tinh sinh năm 1995.

  • Làm định ngữ. Thường dùng với các giới từ 关于,对,对于,向…

VD:

1.  我们列出关于城市建设的规划项目。

/Wǒmen liè chū guānyú chéngshì jiànshè de guīhuà xiàngmù/

Chúng tôi liệt kê ra cách hạng mục quy hoạch liên quan đến thiết kế thành phố.

b. Không thể trùng điệp.

 

c. Nói chung không thể thêm các động thái trợ từ “了,着,过”.

d. Không dùng trong câu nghi vấn chính phản.

3. Các loại giới từ trong tiếng Trung

a. Giới từ chỉ thời gian trong tiếng Trung

在,从,打,当,由,自从,于,自,临,至,赶,直到,到

b. Giới từ chỉ nơi chốn phương hướng

在,从,到,打,自,朝,向,往,冲,由

c. Giới từ chỉ đối tượng

给,替,为,对,冲,把,将,被,叫,让,连,代,由,归

d. Giới từ chỉ công cụ

用,拿,以

e. Giới từ chỉ phương thức

用,拿,以,通过,靠,依

Giới từ chỉ căn cứ

依,靠,依照,照,按,按照,据,根据,遵照,借,趁,承,凭,凭借,论,本着,管,以

f. Giới từ chỉ nguyên nhân mục đích

为,为了,因为,由于

g. Giới từ chỉ so sánh

比,跟,比较

h. Giới từ chỉ sự loại trừ

除,除了

i. Giới từ chỉ hiệp đồng

和,同,跟,与,连,随

k. Giới từ chỉ cự li

离,距,距离

l. Giới từ chỉ sự trải qua

经,经过,通过,沿,顺

m. Giới từ chỉ sự liên can

关于,对于,至于,作为,就,对

4. Phân biệt Giới từ và Liên từ trong tiếng Trung

Bạn đã phân biệt được những từ sau khi nào là Liên từ khi nào là giới từ chưa? Hãy cùng Chinese phân biệt nhé!

和,跟,同,与,因为,由于

Những từ này có thể khái quát thành 2 nhóm:

a. 和,跟,同,与
b. 因为,,由于

4 từ ở nhóm a có ý nghĩa tương đương nhau. Lấy “和” làm đại diện, xem ví dụ để thấy rõ ranh giới giữa giới từ và liên từ:

a. 我和小明都去看你。
b. 我和小明商量一下。

“和” trong ví dụ a là liên từ, vì giữa “我” và “小明” có mối quan hệ ngang hàng, cả cụm từ này làm chủ ngữ trong câu; “和” trong câu b là giới từ, do cụm từ “和小明” bổ nghĩa cho động từ “商量”, nói rõ đối tượng của động tác “商量”.

“因为” và “由于” đều biểu thị nguyên nhân.Hai từ này đều thuộc cả giới từ và liên từ, được phân biệt như sau: Khi phía sau “因为”,“由于” mang cụm danh từ cùng có tác dụng bổ nghĩa thì “因为”,“由于” là giới từ.

Ví dụ:
因为身体的原因他不能继续工作了。
由于经济问题,他最近被撒职了。

Khi “因为”,“由于” mang từ tổ phi danh từ, phía sau có các liên từ có tác dụng nối như “所以”,“因此” ,thì “因为”,“由于” là liên từ.

Ví dụ:
因为钱的问题没有解决,所以工程只能往后拖了。
由于他长期工作不认真,所以才出现了这个结果。

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

***Xem thêm:  Các Trợ từ trong tiếng Trung

Nguồn: chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button