LƯỢNG TỪ trong tiếng Trung: Cách dùng | Bài tập và Bảng phân loại

Lượng từ trong tiếng Trung là một phần rất quan trong trong ngữ pháp tiếng Trung, bạn thuộc được bảng lượng từ sẽ rất dễ dàng trong việc học.  Dưới đây là tổng hợp các lượng từ trong tiếng Trung.

Lượng từ tiếng Trung là gì?

Lượng từ tiếng Trung là từ chỉ đơn vị số lượng của người, sự vật hoặc động tác.

Lượng từ trong tiếng Trung

Lượng từ trong tiếng Trung thường sử dụng nhất

→ Lượng từ tiếng Trung dùng cho Người, Đồ vật là lượng từ dùng phổ biến: “个” /Gè/

Đây là loại lượng từ phổ biến, thường được dùng cho những Danh từ không có Lượng từ đặc biệt đi kèm. Ngoài ra, có những Danh từ có lượng từ đặc biệt đi kèm vẫn có thể dùng với “个”.

Lượng từ dùng với người

 • 一个哥哥  (yī gè gēge) : 1 người anh trai
 • 一个人  (yī Gè rén) : 1 người
 • 两个小孩 (liǎng gè xiǎo hái) :  2 đứa trẻ
 • 三个姐姐  (sān gè jiějie) :  3 người chị gái

Lượng từ dùng với bộ phận cơ thể

 • 一个鼻子  (Yīgè bízi) : 1 cái mũi
 • 一个耳朵  (Yīgè ěrduo) : 1 cái tai
 • 一个舌头  (Yīgè shétou) : 1 cái lưỡi

Lượng từ dùng với hoa quả

一个苹果  (Yī gè píngguǒ) :  1 quả táo

一个柿子 (Yī gè shìzi) : 1 quả hồng

一个梨  (Yī gè lí) : 1 quả lê

一个橘子  (Yī gè júzi) : 1 quả quýt

Lượng từ dùng với các hành tinh

一个月亮  (Yī gè yuèliàng) :  1 ánh trăng

一个太阳  (Yīgè tàiyáng) : 1 ông  mặt trời

Lượng từ dùng với sông hồ

一个湖  (Yī gè hú) : 1 cái hồ

一个海  (Yī gè hǎi) :  1 cái biển

Lượng từ dùng cho các sự kiện, hoạt động

一个动作  (Yī gè dòngzuò) : 1 động tác

敬个礼  (Jìng gè lǐ) : 1 cái chào nghiêm

Lượng từ dùng cho thời gian

一个月  (Yīgè yuè) : 1 tháng

两个月  (Liǎng gè yuè) : 2 tháng

一个星期  (Yī gè xīngqi) :  1 tuần

Lượng từ dùng cho thực phẩm, đồ ăn

一个包子 (Yī gè bāozi) : 1 cái bánh bao

一个面包 (Yī gè miànbāo) : 1 cái bánh mỳ

一个馒头 (Yī gè mántou) :  1 cái màn thầu

一个蛋糕 (Yī gè dàngāo) :  1 cái bánh gato

一个饺子 (Yī gè jiǎozi) : 1 cái bánh chẻo

Lượng từ dùng cho đồ vật

一个信封 (Yī gè xìnfēng) :  1 cái phong bì

一个壁橱 (Yī gè bìchú) : 1 cái tủ quần áo

Lượng từ dùng cho cơ quan tổ chức

一个机关  (Yī gè jīguān) : 1 cơ quan

一个办公室  (Yī gè bàngōngshì) : 1 văn phòng

Lượng từ dùng cho hội nghị

一个辩论会  (Yī gè biànlùn huì) : 1 cuộc tranh luận

一个委员会  (Yī gè wěiyuánhuì) :  1 cái ủy ban

Lượng từ dùng cho ý tưởng, suy nghĩ

一个假设 (Yī gè jiǎshè) : 1 giả thuyết

一个主意 (Yī gè zhǔyì) : 1 chủ ý

Lượng từ dùng cho văn học

两个故事 (Liǎng gè gùshì): 2 câu chuyện

一个笑话 (Yīgè xiàohuà):  1 trò đùa

Lượng từ dùng cho từ ngữ

一个词 (Yī gè cí):  1 từ

一个句子 (Yī gè jùzi) : 1 câu

Lượng từ của đồng hồ

一块手表   ( yí kuài shǒubiǎo ) : 1 cái đồng hồ

 • Lượng từ của đôi giày trong tiếng trung:

一双鞋  (Yī shuāng xié) : 1 đôi giày

Lượng từ của điện thoại

一个手机  (Yī gè shǒujī) : 1 cái điện thoại di động

Lượng từ của đĩa

一盘饺子 (Yī pán jiǎozi ) : 1 đĩa sủi cảo

Lượng từ của giường

一张床 (Yī zhāng chuáng)  : 1 cái giường

Lượng từ của kính

一副眼镜 ( yí fù yǎnjìng ) : 1 cặp kính

Lượng từ của khách sạn

一家饭店 (Yī jiā fàndiàn) : 1 cái nhà hàng

一家旅馆 (Yī jiā lǚguǎn) : 1 khách sạn

Lượng từ hộp

一盒磁带 (Yī hé cídài) : 1 cái hộp casset

Lượng từ bút

一支笔 (Yī zhī bǐ) :  1 chiếc bút

Lượng từ chai

一瓶啤酒 (Yī píng píjiǔ) : 1 chai bia

Lượng từ con

一只猪 (Yī zhǐ zhū) : 1 con lợn

Lượng từ bát

一碗面条 (Yī wǎn miàntiáo)  : 1 bát mì

Lượng từ bộ

一件衣服 (Yī jiàn yīfu) : 1 bộ quần áo

Lượng từ của hoa

一朵花 (Yī duǒ huā) : 1 bông hoa

Lượng từ của sách

一本书 (Yī běn shū) : 1 quyển sách

Lượng từ tiếng Trung dùng cho những thứ thành đôi, thành cặp: 只 /Zhǐ/

Nghĩa:cái, con (cái tay, cái tai, con gà )

 • Dùng để chỉ loài vật:

两只小鸟 (Liǎng zhī xiǎo niǎo) Hai con chim nhỏ

三只老虎 (sān zhī lǎohǔ) 3 con hổ

 • Dùng cho các đồ vật hoặc bộ phần luôn có 2 cái:

两只耳朵 (Liǎng zhī ěrduǒ) : 2 cái tai

一 双鞋  (Yī shuāng xié) : 1 đôi giày

 • Dùng cho dụng cụ, đồ nghề:

一只箱子  (Yī zhī xiāngzi) : 1 cái thùng

一只口袋  (Yī zhī kǒudài) : 1 cái túi áo

 • Dùng cho tàu bè:

一只小船 (Yī zhī xiǎochuán) : 1 chiếc thuyền nhỏ

一只游艇  (Yī zhī yóutǐng) : 1 cái du thuyền

Lượng từ trong tiếng Trung dùng cho vật dài: 条 Tiáo

Nghĩa: cái, con, quả, cây, tút, dòng (cái chân, con cá, quả bí, cây thuốc lá, con đường, dòng sống, dòng suối )

 • Dùng cho sông ngòi, đường xá:

一条大河 (Yītiáo dàhé) : 1 con sông lớn

一条大街 (Yītiáo dàjiē) : 1 con đường lớn

 • Dùng cho các vật có hình dạng dài:

一条床单 (Yītiáo chuángdān) : 1 cái giường đơn

两条腿 (liǎng tiáo tuǐ) : 2 cái chân

一条香烟  (yītiáo xiāngyān) : 1 điếu thuốc lá

 • Dùng cho các điều luật, hạng mục:

一条妙计 (Yītiáo miàojì  ) :  Một thủ thuật

两条建议 (liǎng tiáo jiànyì) : Hai gợi ý

三条新闻 (sāntiáo xīnwén) :  Ba tin tức

 • Dùng cho người:

一条好汉  (Yītiáo hǎohàn ) : 1 anh hùng

一条人命  (yītiáo rénmìng) : 1 mạng người

Lượng từ tiếng Trung dùng cho gia súc, tỏi, ….: 头 /Tóu/

Nghĩa:con, đầu, củ (con bù, đầu heo, củ tỏi)

 • Dùng cho gia súc như bò, cừu:

一头牛 (Yī tóu niú ) : 1 con bò

两头骡子 (liǎngtóu luózi) : 2 con la

 • Dùng cho tỏi:

一头蒜 (Yītóu suàn) : 1 củ tỏi

 • Dùng cho việc liên quan đến người thân:

一头亲事 (Yītóu qīnshì) : 1 hôn sự

Lượng từ trong tiếng Trung dùng cho những vật mỏng:张 /Zhāng/

Nghĩa:tờ, tấm, cái, cây (tờ giấy, tấm tranh, cái bàn, cây cung)

 • Dùng cho những vật mỏng như giấy, da:

一张地图 (Yī zhāng dìtú  ) : 1 cái bản đồ

两张画 (liǎng zhāng huà) : 2 bức tranh

三张木板 (sān zhāng mùbǎn) : 3 cái bảng

 • Dùng cho những đồ gia dụng có bề mặt phẳng:

一张床 (Yī zhāng chuáng) : 1 cái giường

一张桌子 (Yī zhāng zhuōzi) : 1 cái bàn

 • Dùng cho môi, mặt:

一张脸 (Yī zhāng liǎn) : 1 khuôn mặt

一张嘴 (Yī zhāngzuǐ) : 1 cái miệng

 • Dùng cho cái cung:

一张弓 (Yī zhānggōng) :  1 cây cung

 • Lượng từ của giấy trong tiếng trung:

一张纸  ( Yī zhāng zhǐ ) :  1 tờ giấy

Lượng từ tiếng Trung dùng cho những vật có mặt dẹp: 面 /Miàn/

Nghĩa:tấm, lá (tấm gương, lá cờ)

VD:

一面锣 (Yīmiàn luó) : 1 cái cồng ( cồng chiêng)

一面鼓 (Yīmiàn gǔ) : 1 cái trống

两面旗子 (Liǎngmiàn qízi) : 2 lá cờ

Lượng từ trong tiếng Trung những đồ vật có hình dạng dài : 道 /Dào/

Nghĩa:con, bức, vệt, đạo, cái lớp, (con sống, bức tường, cái cửa, )

 • Dùng để chỉ sông ngòi, đường xá hoặc những đồ vật có hình dạng dài (giống条)

一道沟 (Yīdào gōu) : 1 con mương

一道擦痕 (Yīdào cā hén) : 1 vết cào

 • Dùng cho mệnh lệnh, đề mục:

一道命令 (Yīdào mìnglìng ) : 1 mệnh lệnh

十道数学题 (shí dào shùxué tí) : 10 câu hỏi toán học

 • Dùng cho tường, cửa:

一道围墙 (Yīdào wéiqiáng) : 1 cái hàng rào

两道门 (liǎng dàomén) : 2 cái cánh cửa

 • Dùng cho bữa ăn:

一道甜点心 (Yīdào tiándiǎn xīn) : 1 món điểm tâm ngọt

两道菜 (liǎng dào cài) : 2 món ăn

 • Dùng cho số thứ tự:

一道手续 (Yīdào shǒuxù) : 1 thủ tục

三道漆 (sān dào qī) : 3 lần sơn

Lượng từ tiếng Trung dùng cho những đồ kết hợp thành cụm: 份 /Fèn/

Nghĩa: phần, bản (phần cơm, bản hợp đồng, bản thông báo)

 • Dùng cho cá đồ vật kết hợp thành cụm:

一份饭 (Yī fèn fàn ) : 1 suất cơm

一份礼 (yī fèn lǐ) : 1 món quà

 • Dùng cho báo chí:

一份报纸 (Yī fèn bàozhǐ ) : 1 tờ báo

一份杂志 (yī fèn zázhì) : 1 tờ tạp chí

 • Dùng chỉ tình cảm:

一份情意 (Yī fèn qíngyì) : 1 phần tình ý

Lượng từ trong tiếng Trung dùng cho những vật có cán: 把 Bǎ

Nghĩa: nắm, chiếc, cái (nắm hoa, nắm gạo, cái dao )

 • Dùng cho những đồ vật có cán, tay cầm:

一把茶壶 (Yī bǎ cháhú ) : 1 ấm trà

一把扇子 (yī bǎ shànzi) : 1 cái quạt

 • Dùng cho những thứ có thể dùng tay vốc được:

一把米 (Yī bǎ mǐ ) : 1 nắm gạo

一把花儿 (yī bǎ huār) : 1 ít hoa

 • Dùng cho một vài từ trừu tượng:

一把年龄 (Yī bǎ niánlíng ) : 1 phần tuổi tác

一把好手 (yī bǎ hǎoshǒu) : 1 bàn tay tốt

Lượng từ tiếng Trung dùng cho máy móc, xe cộ…: 部 /Bù/

Nghĩa:bộ, cỗ (bố máy, cỗ xe…)

 • Dùng cho sách, tác phẩm nghệ thuật:

一部词典 (Yī bù cídiǎn ) : 1 bộ  từ điển

一部影片 (yī bù yǐngpiàn) : 1 bộ phim

 • Dùng cho máy móc, xe cộ:

一部机器 (Yī bù jīqì ) : 1 cái máy

两部汽车 ( liǎng bù qìchē) : 2 chiếc xe

Lượng từ trong tiếng Trung dùng cho quần áo, sự việc…: 件 /Jiàn/

Nghĩa: sự, chiếc (sự việc, chiếc áo)

 • Dùng cho quần áo:

一件衬衫 (Yī jiàn chènshān) : 1 cái áo sơ mi

 • Dùng cho sự việc, tình huống:

一件大事 (Yī jiàn dàshì) : 1 việc đại sự

 • Dùng cho dụng cụ gia đình, hành lý:

一件家具 (Yī jiàn jiājù ) : 1 món đồ nội thất

两件行李 (liǎng jiàn xínglǐ) : 2 kiện hành lý

Lượng từ tiếng Trung dùng cho bức, miếng: 幅 /Fú/

Nghĩa: bức, miếng (bức tranh, miếng vải)

 • Dùng cho tranh vẽ:

一幅画 (Yī fú huà) : 1 bức họa

 • Dùng cho vải vóc:

一副布 (Yī fù bù) : 1 miếng vải

147 Lượng từ trong tiếng Trung thông dụng

1. 把 bă – ghế, dao, ô, bàn chải và các đồ vật có tay cầm
2. 包 bāo – bao thuốc lá, bao đựng các đồ vật
3. 杯 bēi – trà, cà phê, cốc
4. 本 bĕn – sách, tạp chí
5. 部 bù – phim
6. 串 chuàn – các vật thành từng chùm hoặc từng cụm/đàn/bầy như nho, chuối
8. 顶 dĭng – mũ
9. 堵 dǔ – tường
10. 对 duì – các vật thường đi thành từng đôi nhưng kô nhất thiết phải từng đôi
11. 份 fèn – báo, phần, các bản copy
12. 封 fēng – thư (văn bản viết)
13. 副 fù – kính râm
14. 个 gè – lượng từ chung, người
15. 根 gēn – chuối, các đồ vật dài, mảnh khác
16. 罐 guàn – lon/hộp (ví dụ soda hoặc thức ăn), bình, hộp thiếc
17. 户 hù – nhà, hộ gia đình
18. 家 jiā – công ty, tòa nhà, hộ gia đình
19. 架 jià – cầu, máy bay
20. 间 jiān – phòng
21. 件 jiàn – quần áo, hành lý
22. 届 jiè – sự kiện, dùng cho các sự kiện như Olympic, World Cup và các sự kiện diễn ra thường xuyên
23. 斤 jīn – pound (tương đương với 0.5 kg)
24. 句 jù – cụm từ, lời nhận xét
25. 卷 juăn – cuộn, vòng, giấy toalet, phim máy ảnh
26. 棵 kē – cây
27. 课 kè – bài khoá, bài học
28. 口 kŏu – thành viên gia đình, hộ gia đình
29. 块 kuài – xà phòng, mảnh đất, huy chương Olympic, các vật khác đi thành từng miếng/khúc/khoanh to, cục/tảng, lượng từ tiền tệ
30. 辆 liàng – xe hơi, xe đạp, phương tiện có bánh xe
31. 轮 lún – vòng (các cuộc thảo luận, thể thao)
32. 匹 pĭ – -ngựa, súc vải
33. 瓶 píng – chai/lọ
34. 起 qĭ – các vụ án (các vụ án hình sự); mẻ/đợt; nhóm/đoàn (ví dụ khách thăm quan)
35. 群 qún – đám đông, nhóm (người), đàn (chim, cừu); tổ (ong), bầy/đàn (động vật)
36. 首 shŏu – bài thơ
37. 双 shuāng – đũa, các vật nhất thiết phải đi thành từng đôi
38. 艘 sōu – tàu, thuyền
39. 台 tái – máy tính, tivi, radio, các máy móc khác
40. 套 tào – bộ (đồ gỗ, tem)
41. 条 tiáo – đường phố, sông, cá, rắn, các vật thể dài, uốn khúc khác
42. 头 tóu – súc vật nuôi trong nhà, đầu súc vật, con la, các động vật to lớn hơn khác
43. 位 wèi – người (cách dùng lịch sự)
44. 张 zhāng – bản đồ, giường, bàn, các vật thể phẳng, hình chữ nhật khác
45. 只 zhī – động vật, 1 trong 1 đôi của bộ phận cơ thể người (tay, chân, tai), hoa tai, nhẫn
46. 枝 zhī – bút chì, thuốc lá, bút, các vật thể dài, mỏng khác
47. 支 zhī – bút chì, thuốc lá, bút, các vật thể dài, mỏng khác
48. 座 zuò – núi, cầu, tòa nhà
49. 串 Chuàn:nải, chùm, chuỗi, xiên (nải chuối, chùm nho, chuỗi ngọc, xiên thịt…)
50. 丸 Wán:viên (viên thuốc)
51. 令 Lìng:ram (ram giấy)
52. 位 Wèi:vị (vị khách)
53. 俩 Liǎ:cỗ xe, chiếc xe
54. 具 Jù:cỗ, chiếc (cỗ quan tài, chiếc đồng hồ để bản)
55. 出 Chū:vở (kịch)
56. 刀 Dāo:thếp (thếp giấy)
57. 列 Liè:đoàn (đoàn tàu)
58. 则 Zé:mục (mục tin tức, mục bài thi)
59. 剂 Jì:thang (thang thuốc)
60. 副 Fù:đôi, bộ, cái (đôi găng tay, bộ mặt, cái kính đeo)
61. 包 Bāo:bao, túi (bao gạo, túi quần áo…)
62. 匹 Pǐ:con, cuộn, cây (con người, cuộcn vải)
63. 发 Fā:viên, phát (viên đạt, phát đạn)
64. 口 Kǒu:cái, miệng, khẩu (cái dao, miệng giếng)
65. 句 Jù:câu (câu thở)
66. 台 Tái:cỗ, vở (cỗ máy, vở kịch)
67. 名 Míng:người (người học sinh mới)
68. 员 Yuán:viên (nhân viên)
69. 回 Huí:hồi (hai lần, hồi thứ 15)
70. 团 Tuán:cuộn, gói (cuộn len, gói giấy vụn)
71. 场 Chǎng:trận, hiệp (trận bóng, trận mưa, hiệp bóng…)
72. 块 Kuài:cục, mảnh, (cục gỗ, cục xà bông, mảnh đất)
73. 堂 Táng:buổi (buổi học)
74. 堆 Duī:đống (đống đường, đống người)
75. 堵 Dǔ:bức (tường)
76. 套 Tào:bộ, căn (bộ sách, bộ tem, bộ quần áo, căn nhà)
77. 宗 Zōng:món, bầu (món tiền, bầu tâm sự)
78. 家 Jiā:nhà (nhà hàng, công ty)
79. 对 Duì:đôi (đôi vợ chồng, đôi tình nhân)
80. 封 Fēng:bức (bức thư)
81. 尊 Zūn:pho, cỗ (pho tượng, cỗ pháo)
82. 尾 Wěi:con (cá)
83. 局 Jú:ván, trận (ván cờ )
84. 层 Céng:tầng, mối, mức, lớp (tầng lầu, mối lo lắng, lớp bụi, ….)
85. 幢 Chuáng:tòa (toà nhà)
86. 床 Chuáng:tấm, cái (tấm chăn)
87. 座 Zuò:ngọn, toàn, cái (ngọn núi, toàn nhà, cây cầu dùng cho những vật to lớn cố định 1 chỗ )
88. 房 Fáng:buồng (buồng chuối, buồng ngủ0
89. 所 Suǒ:ngôi(ngôi nhà, ngôi trường)
90. 扇 Shàn:ô, cánh (ô cửa sổ, cánh cửa)
91. 打 Dǎ:tá (tá khăn mặt)
92. 挂 Guà:dây, chuỗi (dây pháo, chuỗi cũ hành)
93. 挺 Tǐng:cây, khẩu (súng liên thanh)
94. 捆 Kǔn:bó (bó củi, bó rơm)
95. 排 Pái:băng, dẫy, hàng (băng đạn, dẫy ghế, ha,mf rằng)
96. 撮 Cuō:nhúm, nhóm, tốp (nhúm muối, tốp bạn, nhóm bạn…)
97. 支 Zhī:cánh, đội, bài (cánh quân, bài hát)
98. 方 Fāng:chiếc (chiếc khăn tay, chiếc bia – dùng cho vật có hình vuông)
99. 本 Běn:cuốn, quyển, bản (cuốn sách, quyển vở….) ví dụ : 一本书, 一本词典。。。
100. 朵 Duo:đóa, đám (đóa hoa, đám mấy)
101. 杆 Gān:đòn, cây (đòn cân, cây súng – dùng cho những vật có thân)
102. 束 Shù:bó (bó hoa, bó củi)
103. 枚 Méi:tấm (tấm huân chương)
104. 枝 Zhī:cây, cành (cây viết, cành hoa, cây súng)
105. 架 Jià:cỗ, chiếc (cỗ máy, chiếc máy bay)
106. 株 Zhū:cây (cây táo)
107. 根 Gēn:chiếc, cây, thanh, sợi (chiếc đũa, cây ống nước, thanh thép, sợi dậy – dùng cho những vật dài, mảnh)
108. 桩 Zhuāng:sự (sự việc)
109. 桶 Tǒng:thùng (thùng nước, xô)
110. 棵 Kē:cây (cây cỏ, cây xoài)
111. 段 Duàn:đoạn (đoạn đường, đoạn văn)
112. 炷 Zhù:cây, que (cây hương)
113. 片 Piàn:viên, bãi, vùng (viên thuốc, bãi đất, vùng biển cả)
114. 班 Bān:chuyến (xe, máy bay…)
115. 瓣 Bàn:nhánh, múi (nhánh tỏi, múi cam…)
116. 盏 Zhǎn:ngọn đèn
117. 盘 Pán:cỗ, cái (cỗ máy, cái cối)
118. 眼 Yǎn:cái (giếng)
119. 种 Zhǒng:loại (loại người, loại hình)
120. 窝 Wō:ổ (ổ gà)
121. 笔 Bǐ:món, bức (món tiền, bức tranh…)
122. 筒 Tǒng:ống (ống kem đánh răng)
123. 管 Guǎn:ống (ống bút, ống hút – những vật có hình ống nhỏ dài)
124. 箩 Luó:hộp, chục, túi, sọt (hộp bút, chục trái cây, túi đinh ốc, sọt dưa hấu)
125. 篇 Piān:bài, thiên, tờ (bài văn, thiên tiểu thuyết, tờ giấy)
126. 粒 Lì:hạt, viên (hạt gạo, viên đạn)
127. 纸 Zhǐ:tờ, liên (tờ công văn, liên hóa đơn)
128. 缕 Lǚ:lọn, luồng (lọn tóc, luồng khói)
129. 群 Qún:bầy, đàn, đoàn (bầy chim, đàn ngựa, đoàn người)
130. 股 Gǔ:sợi, con, luồng, tốp (sợi dây, con suối, luồng khí nóng, tốp quân địch)
131. 行 Xíng:hàng (hàng chữ, hàng cây)
132. 身 Shēn:bộ (quần áo)
133. 轮 Lún:vầng (vầng trắng)
134. 轴 Zhóu:cuộn, cuốn (cuộn chỉ, cuốn tranh)
135. 通 Tōng:cú, bản hồi (cú điện thoại, bản văn thử, hồi trống)
136. 重 Zhòng:lớp, đợt (lớp núi, đợt khó khắn…)
137. 铺 Pù:chiếc (chiếc giường)
138. 锭 Dìng:thỏi (thỏi mực, thỏi sắt)
139. 门 Mén:cỗ môn, (cỗ phái, môn học)
140. 间 Jiān:gian (gian buồng ăn)
141. 阵 Zhèn:trận, tràng (trận gió, tràng vỗ tay)
142. 顶 Dǐng:cái (mũ, màn)
143. 项 Xiàng:hạng mục, điều (điều kỉ luật, mục khách hàng)
144. 顿 Dùn:bữa, trận (bữa cơm, trận đòn)
145. 领 Lǐng:chiếc, cái (chiếc áo, chiếc chiếu)
146. 颗 Kē:hạt, giọt (hạt đạu, giọt mồ hôi)
147. 首 Shǒu:bài (bài ca, bài thở)

Bài ca về Lượng từ

Lượng từ trong tiếng Trung vô cùng đa đạng, theo thống kê của tiếng Hán hiện đại có đến hơn 500 lượng từ.  Sau đây chúng ta cùng học một số lượng từ phổ biến qua bài thơ nhé.

量词歌 Liàngcí gē

Bài ca lượng từ

一头牛,两匹马

yītóu niú, liǎng pǐ mǎ

Một con bò, hai chú ngựa

三条鱼,四只鸭

sāntiáo yú, sì zhī yā

ba con cá, bốn con vịt

五本书,六支笔

wǔ běn shū, liù zhī bǐ

năm quyển sách, sáu chiếc bút

七棵果树,八朵花

qī kē guǒshù, bā duǒ huā

bảy cây ăn quả, tám bông hoa

九架飞机,十辆车。

jiǔ jià fēijī, shí liàng chē.

Chín chiếc máy bay, mười chiếc xe

用错量词闹笑话。

Yòng cuò liàngcí chū xiàohuà.

Dùng sai lượng từ bị cười chê.

→ Link tải 168 Lượng từ tiếng Trung file Pdf tại đây

Trên đây là những lượng từ trong tiếng Trung thường dùng nhất. Ngoài ra còn nhiều lượng từ khác. Nếu bạn muốn biết thêm, vui lòng để lại comment chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lượng từ tiếng Trung cần dùng nhé.

⇒ Xem thêm bài: Danh từ trong tiếng Trung

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

43 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
heo xinh

là ‘ shuang ‘ yi shuang xie , 1 đôi giày , máy tính mình ko viết tiếng trung được

Trần Thị Đào

Lượng từ của đôi ủng là gì ạ

Kim

Mình hỏi người Trung Quốc họ trả lời vì nó nghe không hay (头 nghĩa là: đầu)

Nguyễn Thị ngà

Tại sao trâu bò cừu lượng từ là tou còn ngựa lượng từ là pi

hạnh

cho em hỏi lượng từ của mền với gối là gì ạ?

Back to top button