Tam tự kinh bài 13: 自羲农 TỰ HY NÔNG – 夏有禹 HẠ HỮU VŨ

自羲农 TỰ HY NÔNG

*** Xem lại bài 12: 三传者 TAM TRUYỆN GIẢ – 五子者 NGŨ TỬ GIẢ

至黄帝。 CHÍ HOÀNG ĐẾ.
号三皇, HIỆU TAM HOÀNG,
居上世。 CƯ THƯỢNG THẾ.
唐有虞, ĐƯỜNG HỮU NGU,
号二帝。 HIỆU NHỊ ĐẾ.
相揖逊, TƯƠNG ẤP TỐN,
称盛世。 XƯNG THỊNH THẾ.

Tam tự kinh bài 13

Video Tam tự kinh bài 13:自羲农 TỰ HY NÔNG

Dịch Nghĩa

Từ vua Hy, vua Nông, đến vua Hoàng Đế, kêu là Tam Hoàng (Ba đời Hoàng), ở đời trên cùng [1].

Nhà Đường [2], nhà Hữu Ngu [3], kêu là nhị Đế ( hai đời đế).

Vái nhường [4] nhau mà trao ngôi, xưng là đời thạnh trị.

________________

[1] Cứ theo sách Ngoại kỷ thì trung quốc về đời Thái cổ còn có vua Bàn Cổ, ra đời từ thuở trời đất mới mở mang, kế đến là ba vị: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, kêu là Tam Hoàng, nhưng thuộc về chuyện đời Hồng Hoang, chưa có văn tự, sự tích và niên số đều không biết đâu mà khảo. Cho nên sách sử Cương Giám chỉ chép từ vua Phục Hy cùng với vua Thần Nông, vua Hoàng Đế mà kêu là Tam Hoàng. Niên số mấy đời ấy thì chỉ ước phỏng từ năm 2598 trước Dương lịch trở lên. Sau đó còn có bốn đời: Thiếu Hiệu, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Chí.

[2] Vua Đế Nghiêu, hiệu nước là nhà Đào Đường, làm vua 101 năm (2357-2256 trước
Dương lịch).

[3] Vua Đế Thuấn, hiệu nước là nhà Hữu Ngu, làm vua 49 năm (2255-2206 trước Dương lịch).

[4] Vua Đế Nghiêu nhường thiên hạ cho vua Đế Thuấn, vua Đế Thuấn nhường thiên hạ cho vua Đại Vũ nhà Hạ. Tương ấp tốn, nghĩa là xá nhau mà nhường ngôi vua.

夏有禹 HẠ HỮU VŨ

商有汤。 THƯƠNG HỮU THANG.
周文武, CHÂU VĂN VÕ,
称三王。 XƯNG TAM VƯƠNG.
夏传子, HẠ TRUYỀN TỬ,
家天下。 GIA THIÊN HẠ.
四百载, TỨ BÁ TẢI,
迁夏社。 THIÊN HẠ XÃ.

3 Tam tự kinh bài 13: 自羲农 TỰ HY NÔNG - 夏有禹 HẠ HỮU VŨ

Giải nghĩa

Vua Vũ nhà Hạ, vua Thang nhà thương, vua Văn [3] với vua Võ nhà Châu, xưng là Tam Vương (Ba đời Vương).

Nhà Hạ truyền cho con, lấy thiên hạ làm của nhà, sau bốn trăm năm [6], nền xã nhà Hạ mới dời đổi.

________________

[1] Vua Vũ nhà Hạ thay vua Đế Thuấn làm vua được 7 năm (2205-2198 trước Dương lịch).

[2] Vua Thành Thang nhà thương lấy thiên hạ của nhà Hạ làm vua được 29 năm (1783-1754 trước Dương lịch).

[3] Vua Văn Vương họ Cơ, tên Xương, tước Châu hầu đời nhà Thương, con là vua Võ Vương lấy thiên hạ của nhà Thương làm vua, mới truy phong cho cha hiệu là Văn Vương.

[4] Vua Võ Vương tên Phát, con trưởng của vua Văn Vương, đánh nhà Thương lấy thiên hạ, làm vua 18 năm (1134-1115 trước Dương lịch).
[5] Vua Đại Vũ nhà Hạ cũng theo lối vua Nghiêu, vua Thuấn mà nhường ngôi cho ông Bá ích, nhưng thiên hạ không chịu, đòi lập con của vua là ông Khế, nên mới thành cái chế độ truyền con, lấy thiên hạ làm của nhà.

[6] Nhà Hạ truyền 17 đời, được 419 năm (2205-1786 trước Dương lịch).

[7] Nền xã là nền thờ thần hậu thổ, hể triều cũ mất nước, thì triều mới dời đi chỗ khác.

**Xem tiếp Tam Tự kinh bài 14: 汤伐夏 THANG PHẠT HẠ – 周辙东, CHÂU TRIỆT ĐÔNG

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button