Tam tự kinh bài 8: 父子恩 PHỤ TỬ ÂN – 凡训蒙 PHÀM HUẤN MÔNG

父子恩 , PHỤ TỬ ÂN

Xem lại bài 7: 曰喜怒 VIẾT HỶ NỘ – 高曾祖 CAO TẰNG TỔ

夫妇丛。 PHU PHỤ TÒNG.
兄則友 , HUYNH TẮC HỮU,
弟则恭。 ÐỆ TẮC CUNG.
长幼序, TRƯỞNG ẤU TỰ,
友与朋。 HỮU DỮ BẰNG.
君则敬, QUÂN TẮC KÍNH,
臣则忠。 THẦN TẮC TRUNG.
此十义, THỬ THẬP NGHĨA,
人所同。 NHÂN SỞ ÐỒNG.

Tam tự kinh bài 8

Dịch nghĩa

Cha con có ơn, vợ chồng theo nhau,

Anh thì thảo, em thì cung, lớn, nhỏ có bậc, bạn với bầy đồng nhau,

Vua thì kính, tôi thì trung.

Đó là mười nghĩa [4] mà mọi người đều có như nhau.

________________

Cung 恭 với Kính 敬 đều là nghĩa kính trọng, mà có ý phân biệt: Cung là lễ kính,
nghĩa là cái vẻ khiêm tốn hiện ra ngoài mặt; Kính là lòng kính, nghĩa là cái ý thành khẩn căn ở trong lòng.
Mười nghĩa (thập nghĩa) là mười đức tốt theo trong sách lễ ký: 1. Phụ từ, 2. Tử hiếu, 3. Phu nghĩa, 4. Phụ thính, 5. Huynh lương, 6. Đệ đễ, 7 Trưởng huệ, 8. Ấu thuận, 9 Quân nhân, 10. Thần trung.
Từ câu Tam tài giả 三才者 trên đây cho tới câu Nhân sở đồng 人所同 nầy, là chỉ cho biết những tên: Tam tài, Tam quang, Tam cang (cương), tứ thì, Tứ phương, Ngũ hành, Ngũ thường, Lục cốc, Lục súc, Thất tình, Bát âm, Cửu tộc, Thập nghĩa. Đó là nghĩa Thức mỗ danh 识某名 , mà cũng ngậm ý Tri mỗ số 知某数 , vì tên gì cũng có số, những tên dưới đây cũng vậy.

Xem video 父子恩 PHỤ TỬ ÂN

凡训蒙, PHÀM HUẤN MÔNG

须讲究。 TU GIẢNG CỨU.
详训诂, TƯỜNG HUẤN HỖ,
明句读。 MINH CÚ ÐẬU.
为学者, VI HỌC GIẢ,
必有初。 TẤT HỮU SƠ.
自小学, TỰ TIỂU HỌC,
至四书。 CHÍ TỨ THƯ.

Tam tự kinh bài 8

Giải nghĩa

Hễ dạy trẻ thơ, nên giảng giải, xem xét, tỏ lời huấn, lời hỗ, rõ từng câu, từng đậu [3]. Kẻ đi học, ắt phải học từ chỗ ban đầu: Từ sách tiểu học [4] đến sách tứ thư
________________

Huấn 训 , là lời chú giải nghĩa sách; Hỗ 诂 , là lời dẫn chuyện nay làm chứng để giải thích chuyện xưa.
Cú 句 là dấu chấm dứt nghĩa câu sách; Đậu 读 là dấu chấm ngừng hơi câu sách, mà chưa dứt nghĩa, hay là dấu ngăn ra từng cái, từng nghĩa.
Bộ sách tiểu học của ông Châu Hy đời Tống làm ra, dùng để dạy học trò lớp nhỏ hiểu qua các văn nghĩa, sự và lý.[5] Tứ thư: Bốn bộ sách: Luận ngữ, Mạnh tử, Trung dung, Đại học kể ra dưới đây.

Xem video 凡训蒙 PHÀM HUẤN MÔNG

**Xem tiếp Tam Tự kinh bài 9: 论语者 LUẬN NGỮ GIẢ – 作中庸 TÁC TRUNG DUNG
Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Nguồn: www.chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button