Bài 12. Tiếng Trung văn phòng: Phát biểu trong buổi họp tại văn phòng

Những buổi họp là cơ hội tốt để bạn được mọi người công nhận khả năng của mình giúp bạn có  được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết cách thể hiện như nào tốt và thuyết phục người nghe.

***Xem lại bài 11: Tổ chức liên hoan ở Công ty

Trong bài viết sẽ giúp bạn Cách phát biểu gồm những mẫu câu, đoạn hội thoại bằng tiếng Trung để bạn tập luyện phát biểu trong buổi họp đạt kết quả như mong đợi.

Phát biểu trong buổi họp tại văn phòng (会议里的致辞)

样句 MẪU CÂU

  1. 您的讲话稿我早就写好了。请你帮我看这样写行吗?

Nín de jiǎng huà gǎo wǒ zǎo jiù xiě hǎole. Qǐng nǐ bāng wǒ kàn zhè yàng xiě xíng ma?

Ni tợ chẻng khoa cảo ủa chảo chiêu xiế khảo lơ. Chính nỉ bang ủa khan chưa giang xiể xính ma?

Tôi đã làm xong từ lâu rồi ạ. Mời ông xem viết như vậy được chưa?


  1. 我太疏忽了。您放心以后我不会犯这个错误了。

Wǒ tài shū hūle. Nín fàng xīn yǐ hòu wǒ bù huì fàn zhè ge cuò wùle.

Ủa thai su hù lờ. Nín phang xin ỷ khâu ủa bú khuây phan chưa cưa chua u lờ.

Tôi sơ suất quá. Ông yên tâm từ sau tôi sẽ không mắc lỗi này nữa.


  1. 关于这个问题,我想因为我们的电梯质量和价格比现在在市场的都好。

Guān yú zhè ge wèn tí, wǒ xiǎng yīn wèi wǒ men de diàn tī zhì liàng hé jià gé bǐ xiàn zài zài shì chǎng de dōu hǎo.

Quan úy chưa cưa uân thí, úa xẻng in uây ủa mân tợ tiên thi chư leng khứa che cứa bỉ xiên chai chai sư chảng tợ tâu khảo.

Về vấn đề này tôi cho rằng vì giá cả và chất lượng thang máy công ty chúng ta so với thị trường đều tốt hơn.


  1. 恩,你说很有道理,你写报告写清楚给我,明天交给我吧。

Nǚ shì men, xiān shēng men, dà jiā zǎo shang hǎo! Wǒ shì luōshì cuì, shì tiān wáng diàn tī gōng sī lǎo zǒng de mì shū, wǒ dài biǎo tiān wáng gōng sī huān yíng dà jiā de dào lái.

Nủy sư mấn, xiên sâng mấn, ta che chảo sang khảo! Uả sư Lúa Sư Chuây, sư Thiên Oáng tiên thi cung sư láo chủng tợ mi su, ủa tai bẻo Thiên Oáng cung sư hoan ính ta che tợ tao lái.

Thưa các quý ông, các quý bà, chúc các vị một buổi sáng an lành! Tôi là La Thị Thúy, thư kí của tổng giám đốc công ty thang máy Thiên Vương, tôi xin thay mặt công ty hoan nghênh sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay.


  1. 女士们,先生们,大家早上好!我是罗氏翠,是天王电梯公司老总的秘书,我代表天王公司欢迎大家的到来。

Nǚ shì men, xiān shēng men, dà jiā zǎo shang hǎo! Wǒ shì luō shì cuì, shì tiān wáng diàn tī gōng sī lǎo zǒng de mì shū, wǒ dài biǎo tiān wáng gōng sī huān yíng dà jiā de dào lái.

Nủy sư mấn, xiên sâng mấn, ta che chảo sang khảo! Uả sư Lúa Sư Chuây, sư Thiên Oáng tiên thi cung sư láo chủng tợ mi su, ủa tai bẻo Thiên Oáng cung sư hoan ính ta che tợ tao lái.

Thưa các quý ông, các quý bà, chúc các vị một buổi sáng an lành! Tôi là La Thị Thúy, thư kí của tổng giám đốc công ty thang máy Thiên Vương, tôi xin thay mặt công ty hoan nghênh sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay.


  1. 由我来主谈这个问题有点儿班门弄爷。不过,我很高兴,也愿意在这里谈一谈自己的点滴体会。

Yóu wǒ lái zhǔ tán zhège wèntí yǒu diǎn er bān mén nòng yé. Bù guò, wǒ hěn gāo xìng, yě yuàn yì zài zhèlǐ tán yī tán zìjǐ de diǎn dī tǐhuì.

Giấu ủa lái chủ thán chưa cưa uân thí giâu tẻn ban mấn nung phủ. Bú cua, úa khẩn cao xinh giể doen y chai chưa lỉ than y thán chư chỉ tợ tẻn ti thỉ khuây.

Nếu như vấn đề này chỉ mình tôi nói ở đây thì đúng là múa rừu qua mắt thợ. Nhưng tôi rất vui và sẵn lòng nói một chút về nhận thức, kinh nghiệm của chính mình.


  1. 对我来说,这也是一次学习的好机会。说得不妥的地方,恳请大家提出批评。

Duì wǒ lái shuō, zhè yě shì yīcì xué xí de hǎo jīhuì. Shuō dé bù tuǒ dì dì fāng, kěn qǐng dà jiā tíchū pī píng.

Nủy sư mấn, xiên sâng mấn, ta che chảo sang khảo! Uả sư Lúa Sư Chuây, sư Thiên Oáng tiên thi cung sư láo chủng tợ mi su, ủa tai bẻo Thiên Oáng cung sư hoan ính ta che tợ tao lái.

Đối với tôi mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm. Có chỗ nào tôi nói không thỏa đáng, xin các vị thẳng thắn phê bình.


  1. 我代表我们公司欢迎各位到我公司参加这个会议,提出宝贵意见,对我们有很多好处。

Wǒ dài biǎo wǒ men gōng sī huān yíng gè wèi dào wǒ gōng sī cān jiā zhège huì yì, tí chū bǎo guì yì jiàn, duì wǒ men yǒu hěn duō hǎo chù.

Ủa tai bẻo ủa mân cung sư hoan ính cưa uây tao ủa cung sư chan che chưa cưa khuây y, thí chủ bảo quay y chiên, tuây ủa mân giấu khảo tua khảo chu.

Tôi đã thay mặt cho toàn thể công ty hoan nghênh các vị đã đến tham dự hội nghị lần này, đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu và rất có ích đối với chúng tôi.

词语解释 GIẢI THÍCH TỪ

以我个人的名义:lấy danh nghĩa cá nhân.

以我个人的名义,我向你们表示热烈的欢迎

Lấy danh nghĩa cá nhân, tôi nồng nhiệt chào mừng quý vị đã tới đây.

由(谁)来:do ( ai) làm gì

由我来做主,我决定明天出发。

Do tôi làm chủ, tôi quyết định mai xuất phát nhé.

对我来说:đối với tôi ( anh, em) mà nói, đối với tôi (anh, em)

对我来说你是最重要的。

Đối với anh mà nói em là quan trọng nhất.

受。。。的邀请:nhận lời mời của….

受南越公司的邀请,我今天来参加会议。

Nhận lời mời của công ty Nam Việt, hôm nay tôi tới tham gia hội nghị.

生词 TỪ MỚI

讲话稿 jiǎng huà gǎo bài phát biểu
chẻng khoa cảo
名义 míng yì danh nghĩa
mính y
会议 huì yì hội nghị
khuây y
电梯 diàn tī thang máy
tiên thi
始终 shǐ zhōng trước sau, luôn luôn, từ đầu tới cuối
sử chung
建设 jiàn shè xây dựng
chiên sưa
发表 fā biǎo phát biểu
pha bẻo
口号 kǒu hào khẩu hiệu
khẩu khao
念头 niàn tóu tâm niệm
niên thấu
删除 shān chú xóa
san chú
谦虚 qiān xū khiêm tốn
tren xuy
疏忽 shū hū sơ suất
su khù
错误 cuò wù lỗi
chua u
保修 bǎo xiū bảo hành
bảo xiêu
态度 tài dù thái độ
thai tu
交换 jiāo huàn trao đổi
cheo khoan
不过 bú guò nhưng, nhưng mà
bú cua
批评 pī píng phê bình
pi pính
补充 bǔ chōng bổ sung
bủ chung
隐患 yǐn huàn tai họa rình rập
ỉn khoan
旅行 lǚ xíng chấp hành, thực hti
lủy xính
提出 tí chū đưa ra
thí chu
意见 yì jiàn ý kiến
y chiên

会话 HỘI THOẠI

马先生:罗小姐,现在我们讨论一下明天会议的讲话。明天来参加的都是很重要的人物,我们要好好准备。昨天我说你帮我写一下讲话稿,做了没有?

Luó xiǎo jiě, xiàn zài wǒ men tǎo lùn yī xià míng tiān huìyì de jiǎng huà. Míng tiān lái cān jiā de dōu shì hěn zhòng yào de rén wù, wǒ men yào hǎo hǎo zhǔn bèi. Zuó tiān wǒ shuō nǐ bāng wǒ xiě yī xià jiǎnghuà gǎo, zuòle méi yǒu?

Lúa xéo chiể, xiên chai ủa mân thảo luân ý xe mính thiên khuây y tợ chẻng khoa. Mính thiên lái chan che tợ tâu sư khẩn chung giao tợ rấn u, ủa mân giao kháo chảo chuẩn bây. Chúa thiên ủa sua nỉ bang úa xiể ý xe chẻng khoa cảo, chua lơ mấy giấu?

Cô La, bây giờ chúng ta thảo luận một chút về lời phát biểu trong cuộc họp ngày mai nhé. Những người đến tham dự ngày mai cuộc họp ngày mai đều là những nhân vật quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Hôm qua tôi đã bảo cô giúp tôi biết bài phát biểu, cô đã làm chưa?


罗小姐:您的讲话稿我早就写好了。请你帮我看这样写行吗?

Nín de jiǎng huà gǎo wǒ zǎo jiù xiě hǎole. Qǐng nǐ bāng wǒ kàn zhè yàng xiě xíng ma?

Ni tợ chẻng khoa cảo ủa chảo chiêu xiế khảo lơ. Chính nỉ bang úa khan chưa giang xiể xính ma?

Tôi đã làm xong từ lâu rồi à. Mời ông xem như vậy được chưa?


马先生:(念)女士们,先生们:早上好!首先。我代表天王公司欢迎大家参加今天的会议.为什么一定要代表天王公司呢?我以我个人的名义讲不行吗?

(Niàn) nǚ shì men, xiān shēng men: Zǎo shang hǎo! Shǒu xiān. Wǒ dài biǎo tiān wáng gōng sī huān yíng dà jiā cān jiā jīn tiān de huìyì. Wèi shéme yī dìng yào dài biǎo tiān wáng gōng sī ne? Wǒ yǐ wǒ gèrén de míngyì jiǎng bùxíng ma?

(Niên) Nủy sư mấn, xiên sâng mấn: chảo sang khảo! Sẩu xiên ủa tai bẻo Thiên Oáng cung sư hoan ính ta che chan che chin thiên tợ khuây y. Uây sấn mơ ý tinh tai bẻo Thiên Oáng cung sư nơ? Uả ý ủa cưa rấn tợ mính y chẻng bu xính ma?

( Đọc) Thưa các quý ông, thưa các quý bà: xin chúc úy vị có buổi sáng tốt lành! Đầu tiên tôi đại diện cho công ty Thiên Vương hoan nghênh các vị đã tới tham dự buổi hội nghị ngày hôm nay. Tại sao nhất định là đại diện cho công ty Thiên Vương? Tôi lấy danh nghĩa cá nhân phát biểu không được sao?


罗小姐:在这样的场合,您就是天王的代表,应该代表天王讲话。

Zài zhè yàng de chǎng hé, nín jiù shì tiān wáng de dài biǎo, yīng gāi dài biǎo tiān wáng jiǎng huà.

Chai chưa giang tợ chảng khứa, nín chiêu sư Thiên Oáng tợ tai bẻo, inh cai tai bẻo Thiên Oáng chẻng khoa.

Trong trường hợp như thế này, ông là đại diện cho Thiên Vương, nên đại diện cho Thiên Vương phát biểu.


马先生:也对啊。(继续念)作为一个电梯公司,天王多年来始终关注特别是建设行业越南经济的发展情况。并且通过与越南政府和其他商业组织的合作,我们开展各种活动,满足所以客人的需要。因为,我们的口号是“哪里需要电梯,哪里就有天王”,“那里有天王,哪里就有电梯”。很好,我最喜欢后面两句。

Yě duì a.(Jìxù niàn) zuò wéi yīgè diàn tī gōng sī, tiān wáng duō nián lái shǐ zhōng guān zhù tèbié shì jiàn shè háng yè yuènán jīngjì de fǎ zhǎn qíng kuàng. Bìng qiě tōng guò yǔ yuè nán zhèng fǔ hé qítā shāng yè zǔzhī de hézuò, wǒ men kāizhǎn gè zhǒng huó dòng, mǎn zú suǒ yǐ kè rén de xū yào. Yīn wèi, wǒ men de kǒu hào shì “nǎlǐ xū yào diàn tī, nǎlǐ jiù yǒu tiān wáng”,“nà li yǒu tiān wáng, nǎlǐ jiù yǒu diàn tī”. Hěn hǎo, wǒ zuì xǐ huān hòu miàn liǎng jù.

Giể tuây a. ( Chi xuy niên) chau uấy ý cưa tiên thi cung sư. Thiên Oáng tua nén lái sử chung quan chu thưa biế sư chiên sưa kháng giê Duê nán chinh chi tợ pha chản chính quang. Binh chiể thung cua ủy Duê nán châng phủ khứa thí tha sang giê chủ chư tọ khưa hua, ủa mân cai chản cưa chủng khúa tung, mản chú súa giẩu cưa rấn tợ xuy giao. In chử, ủa mân tợ khẩu khao sư “ Ná lỉ xuy giao tiên thi, ná lỉ giẩu Thiên Oáng”, “ Ná lỉ giẩu Thiên Oáng, ná lỉ chiêu giẩu tiên thi.” Khấn khảo, ủa chuây xỉ hoan khâu mien lẻng chuy.

Cũng đúng. ( Tiếp tục đọc) là một công ty thang máy, nhiều năm nay Thiên Vương luôn quan tâm tới tình hình phát triển kinh tế Việt Nam đặc biệt là ngành xây dựng. Hơn nữa thông qua hợp tác với chính phủ Việt Nam và các tổ chức thương nghiệp khác, chúng tôi mở rộng các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các khách hàng. Vì vậy, khẩu hiệu của chung tôi là “ Ở đâu cần thang máy ở đó có Thiên Vương”, “ Ở đâu có Thiên Vương ở đó có thang máy”. Rất tốt, tôi thích nhất hai câu cuối.


罗小姐:这两句话我就考虑好久了,我还在担心您不喜欢呢。

Zhè liǎng jù huà wǒ jiù kǎo lǜ hǎo jiǔle, wǒ hái zài dān xīn nín bù xǐ huān ne.

Chua lẻng chuy khoa úa khảo luy kháo chiểu lơ, ủa khái chai tan xin nín bu xỉ khoan nơ.

Hai câu nói đó tôi đã nghĩ rất lâu rồi, tôi còn lo lắng ông không thích đấy.


马先生:我感觉很有意思啊,也是我们公司经营的念头。哦,你应该把下面几句话删除吧。

Wǒ gǎn jué hěn yǒu yìsi a, yě shì wǒ men gōng sī jīng yíng de niàn tou. Ó, nǐ yīng gāi bǎ xià miàn jǐ jù huà shān chú ba.

Uá cản chuế khấu giẩu y sư a, giể sư ủa mân cung sư chinh ính tợ niên thấu. Ôm nỉ inh cau bả xe miên chỉ chuy khoa san chú ba.

Tôi thấy rất có ý nghĩ mà, cũng là tâm niệm kinh doanh của công ty chúng ta. Ồ, cô nên bỏ mấy câu cuối phía dưới tiếp đây đi.


罗小姐:您能说清楚一点吗?

Nín néng shuō qīng chǔ yī diǎn ma?

Nín nấng sua chinh chủ tẻn ma?

Ông có thể nói rõ hơn không?


马先生:你说的是“在越南天王电梯公司位于第一名,我们全公司每个人员都努力工作等等”。这样不行,我要谦虚,像这样自吹自擂的话最好不要说,免得让人反感,你可以说“天王电梯公司在越南是有名的公司之一等”。

Nǐ shuō de shì “zài yuè nán tiān wáng diàn tī gōng sī wèi yú dì yī míng, wǒmen quán gōng sī měi gè rén yuán dōu nǔlì gōng zuò děng děng”. Zhè yàng bù xíng, wǒ yào qiānxū, xiàng zhè yàng zì chuī zìléi de huà zuì hǎo bù yào shuō, miǎn dé ràng rén fǎn gǎn, nǐ kěyǐ shuō “tiān wáng diàn tī gōng sī zài yuènán shì yǒu míng de gōng sī zhī yī děng”.

Nỉ sua tợ sư “ Chai Duê Nán Thiên Oáng tiên thi cung sư uấy úy ti y mính, ủa mân choén cung sư mẩy cưa rấn doén tâu nủ li cung chua tấng tẩng.” Chưa dang bu xính, ủa mân giao chen xuy, xeng chưa giang chư chuây chư lấy tợ khoa chuây khảo bu giao sua, mẻn tứa rang biế rấn phan cản, nỉ khứa ỷ sua “ Thiên Oáng tiên thi cung sư chai Duê Nán sư giẩu mính cung sư chư y tẩng.”

Cô nói là “ Ở Việt Nam công tyt hang máy Thiên Vương đứng thứ nhất, mỗi nhân viên trong toàn công ty đều nỗ lực làm việc vân vân”. Như vậy không được, chúng ta nên khiêm tốn, nhưng từ tự khen mình như thế này tốt nhất không nên nói, tránh người khác phản cảm, cô có thể nói là “ Công ty thang máy Thiên Vương là một trong những công ty có tiếng ở Việt Nam…”


罗小姐:哦,对啊,我太疏忽了。您放心以后我不会犯这个错误了。

Ō, duì a, wǒ tài shū hūle. Nín fàng xīn yǐ hòu wǒ bù huì fàn zhè ge cuò wùle.

Ồ, tuây a, ủa thai su hù lờ. Nín phang xin ỷ khâu ủa bú khuây phan chưa cưa chua u lờ.

Ồ đúng vậy, tôi sơ xuất quá. Ông yên tâm từ sau tôi sẽ không mắc lỗi này nữa.


马先生:好。那我们再讨论一下“为什么选择天王电梯不是选其他公司的?” 这个问题。这是我讲话中要表达的一个重要内容

Hǎo. Nà wǒmen zài tǎolùn yīxià “wèi shéme xuǎnzé tiān wáng diàntī bùshì xuǎn qítā gōngsī de?” Zhège wèntí. Zhè shì wǒ jiǎng huà zhòng yào biǎo dá de yīgè zhòng yào nèi róng.

Khảo. Na ủa mân chai thảo luân ý xe “ Uây sấn m ơ xoẻn chứa Thiên Oáng cung sư bú sư chí tha cung sư tợ?” chưa cưa uân thí. Chưa sư úa chẻng khoa chung giao bẻo tá tợ ý cưa chung giao nây rung.

Tốt. Vậy thì chúng ta thảo luận một chút về câu hỏi “ Tại sao chọn công ty Thiên Vương mà không phải là công ty khác?”. Đây là một nội dung quan trọng trong bài phát biểu của tôi.


罗小姐:关于这个问题,我想因为我们的电梯质量和价格比现在在市场的都好。最重要的是我们电梯有很久的保修时间,得到大家的信任。再说,我们各个人对客人认真负责的态度,服务态度好,就是我们的优点。

Guān yú zhège wèntí, wǒ xiǎng yīn wèi wǒmen de diàn tī zhì liàng hé jiàgé bǐ xiànzài zài shì chǎng de dōu hǎo. Zuì zhòng yào de shì wǒmen diàntī yǒu hěnjiǔ de bǎoxiū shíjiān, dédào dàjiā de xìnrèn. Zàishuō, wǒmen gè ge rén duì kèrén rènzhēn fùzé de tàidù, fúwù tàidù hǎo, jiùshì wǒmen de yōudiǎn.

Quan úy chưa cưa uân thí, úa xẻng in uây ủa mân tợ tiên thi chư leng khứa che cứa bỉ xiên chai chai sư chảng tợ tâu khảo. Chuây chung giao tợ sư ủa mân tiên thi giấu khấn chiểu tợ bảo xiêu sứ chiên, túa tao ta che tợ xin rân. Chai sua, ủa mân cưa rấn rấn doén tuây cưa rấn rân chân phu chứa tợ thai tu, phú tu thai tu khỏa, chiêu sư ủa mân tợ giâu tẻn.

Về vấn đề này tôi nghĩ bởi vì giá cả và chất lượng thang máy công ty chúng ta so với thị trường đều tốt hơn. Quan trọng nhất là thời gian bảo hành thang máy của chúng ta khá dài, đạt được sự tín nhiệm của mọi người. Hơn nữa, mỗi nhân viên trong chúng ta rất có trách nhiệm với từng khách hàng, thái độ phục vụ tốt, chính là những ưu điểm của chúng ta đấy ạ.


马先生:恩,你说很有道理,回来写清楚给我,明天交给我吧

Ēn, nǐ shuō hěn yǒu dàolǐ, huílái xiě qīngchǔ gěi wǒ, míngtiān jiāo gěi wǒ ba.

Ân nỉ sua khấn giẩu tao lỉ, khuấy lái xiể chinh chủ cấy ủa, mính thiên cheo cấy ủa ba.

Được, cô nói rất có lí, cô về viết rõ ràng cho toi, mai gửi lại cho tôi nhé.


会议期间,罗小姐先发表,住持会议和要速记各位代表的对话摘录。Trong khi diễn ra hội nghị, cô La phát biểu trước tiên, chủ trì hội nghị và nhanh chóng tốc kí nội dung chính trong cuộc đối thoại của các vị đại biểu.

罗小姐:女士们,先生们,大家早上好!我是罗氏翠,是天王电梯公司老总的秘书,我代表天王公司欢迎大家的到来。我就“为什么选择天王电梯不是其他公司的”这个话题和大家交换看法。由我来主谈这个问题有点儿班门弄爷。不过,我很高兴,也愿意在这里谈一谈自己的点滴体会。对我来说,这也是一次学习的好机会。说得不妥的地方,恳请大家提出批评。

Nǚshìmen, xiān shēng men, dàjiā zǎoshang hǎo! Wǒ shì luōshì cuì, shì tiānwáng diàntī gōngsī lǎozǒng de mìshū, wǒ dàibiǎo tiānwáng gōngsī huānyíng dàjiā de dàolái. Wǒ jiù “wèishéme xuǎnzé tiānwáng diàntī bùshì qítā gōngsī de” zhège huàtí hé dàjiā jiāohuàn kànfǎ. Yóu wǒ lái zhǔ tán zhège wèntí yǒudiǎn er bān mén nòng yé. Bùguò, wǒ hěn gāoxìng, yě yuànyì zài zhèlǐ tán yī tán zìjǐ de diǎndī tǐhuì. Duì wǒ lái shuō, zhè yěshì yīcì xuéxí de hǎo jīhuì. Shuō dé bù tuǒ dì dìfāng, kěnqǐng dàjiā tíchū pīpíng.

Nủy sư mấn, xiên sâng mấn, ta che chảo sang khảo! Uả sư Lúa Sư Chuây, sư Thiên Oáng tiên thi cung sư láo chủng tợ míu, ủa tai bẻo Thiên Oáng cung sư hoan ính ta che tợ tao lái. Uả chiêu “ Uân sấn mơ xoẻn chứa Thiên Oáng tiên thi bú sư chi sha cung sư tợ?” Chưa cưa khoa thí khứa ta che cheo hoan khan phả. Giấu ủa lái chủ thán chưa cưa uân thí giâu tẻn ban mấn nung phủ. Bú cua, úa khẩn cao xinh giể doen y chai chua lỉ than y thán chư chỉ tợ tẻn ti thỉ khuây. Tuây ủa lái sua, chưa giể sư ý xư xuế xí tợ khảo chi khuây. Sua tợ bu thủa tợ ti phàng, khấn chỉnh ta che thí chu bi bính.

Thưa các quý ông, các quý à, chúc các vị một buổi sáng an lành! Tôi là La Thị Thúy, thư kí của tổng giám đốc công ty thang máy Thiên Vương, tôi xin thay mặt công ty hoan nghênh sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay. Chủ đề tôi muốn đề cập tới để cùng các vị trao đổi ý kiến là “ Tại sao chọn thang máy Thiên Vương mà không phải là các công ty khác?”. Nếu như vấn đề này chỉ mình tôi nói ở đây thì đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng tôi rất vui và sẵn lòng nói một chút về nhận thức, kinh nghiệm của chính mình. Đối với tôi mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm. Có chỗ nào tôi nói không thỏa đáng, xin các vị thẳng thắn phê bình.


代表一:大家好,我是唐正雨,谢谢罗小姐让我是第一个人发表。我想你的意见很有道理,我想补充一下,就是电梯时特种设备还存在严重事故隐患,修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的了没有?

Dàjiā hǎo, wǒ shì táng zhèng yǔ, xièxiè luō xiǎojiě ràng wǒ shì dì yī gè rén fà biǎo. Wǒ xiǎng nǐ de yìjiàn hěn yǒu dàolǐ, wǒ xiǎng bǔchōng yīxià, jiùshì diàntī shí tèzhǒng shèbèi hái cúnzài yánzhòng shìgù yǐnhuàn, xiūlǐ jiàzhí, huòzhě dádào ānquán jìshù guīfàn guīdìng de qítā bàofèi tiáojiàn dele méiyǒu?

Ta che khảo, ủa sư Tháng Châng Ủy, xiê xiề Lúa xéo chiể rang ủa sư tỉ ý cưa rấn pha bẻo. Uá xẻng nỉ tợ y chiên khấn giẩu tao lỉ, úa xẻng bù chung ý xe, chiêu sư tiên thi sứ thưa chủng sưa bây khái chuẩn chai gién chung sư cu ỉn khoan, xiêu lỉ che chứ, khua khửa ta tap an choén chi su quây phan, quây tinh tợ chí tha bao phây theo chiên tợ lơ mấy giẩu?

Xin chào, tôi là Đường Chính Vũ, cảm ơn cô La cho phép tôi là người đầu tiên phát biểu. Tôi nghĩ quan điểm của cô rất có lí, tôi muốn bổ sung một chút, thiết bị đặc chủng thang máy vẫn tồn tại sự cố tiềm ẩn nghiêm trọng, giá sửa chữa, hay đạt được những điều kiện xử lí phế liệu theo quy định an toàn kĩ thuật chưa?


代表二:大家好,我是赵伟,受天王公司的邀请,我今天来想谈一下。我同意唐先生的看法,天王公司应该依法履行报废义务。

Dàjiā hǎo, wǒ shì zhào wěi, shòu tiānwáng gōngsī de yāoqǐng, wǒ jīntiān lái xiǎng tán yīxià. Wǒ tóngyì táng xiānshēng de kànfǎ, tiānwáng gōngsī yīnggāi yīfǎ lǚxíng bàofèi yìwù.

Ta che khảo, ủa sư Chao Uấy, sâu Thiên Oáng cung sư tợ giao chỉnh, ủa chin thiên lái xẻn thán ý xe. Uả thúng y Tháng xiên nang tợ khan phả, Thiên Oáng cung sư inh cai y phả lủy xính bao phây y u.

Chào các vị, tôi tên là Triệu Vĩ, nhận lời mời của công ty Thiên Vương, hôm nay tôi đến muốn phát biểu đồi lời. Tôi đồng ý với ý kiến của ông Đường, công ty Thiên Vương nên chấp pháp thực thi nghĩa vụ xử lí phế liệu.


会议最后,罗小姐发表总结。Cuối buổi hội nghị cô La phát biểu tổng kết.

罗小姐:最后,我代表我们公司欢迎各位到我公司参加这个会议,提出宝贵意见,对我们有很多好处。谢谢。

Zuìhòu, wǒ dàibiǎo wǒmen gōngsī huānyíng gèwèi dào wǒ gōngsī cānjiā zhège huìyì, tíchū bǎoguì yìjiàn, duì wǒmen yǒu hěnduō hǎochù. Xièxiè.

Chuây khâu, ủa tai bẻo ủa mân cung sư hoan ính cưa uây tao ủa cúng ư chan che chưa cưa khuây y, thí chu bảo quay y chiên, tuây ủa mân giấu khảo tua khảo chu. Xiê xiề.

Cuối cùng, tôi thay mặt cho toàn thể công ty hoan nghênh các vị đã đến tham dự hội nghị lần này, đã đưa ra những ý kiến đóng góp quý bàu và rất có ích đối với chúng tôi. Xin cảm ơn.

***Xem tiếp bài 13: Đi mua sắm dụng cụ Văn phòng

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn:chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button