Bài 11: Tiếng Trung Văn Phòng: Tổ chức liên hoan ở Công ty

Khi mà giám đốc muốn bạn lên một kế hoạch cho buổi liên hoan đó thì bạn phải giải quyết ra sao.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cùng nhau tìm hiểu những mẫu câu, đoạn hội thoại ngắn tiếng Trung về tổ chức liên hoan ở công ty trong Series bài viết tiếng Trung văn phòng nào !

***Xem lại bài 10: Tổ chức triển lãm sản phẩm

Tiếng Trung Văn phòng: Tổ chức liên hoan ở công ty 举行公司联欢会

样句 MẪU CÂU

  1. 我想30日晚上在我们公司一楼隆重举行元旦联欢会。为公司人员献上了一顿丰盛得饮食大餐,文化大餐,艺术大餐。

Wǒ xiǎng 30 rì wǎnshàng zài wǒmen gōngsī yī lóu lóngzhòng jǔxíng yuándàn liánhuān huì. Wèi gōngsī rényuán xiànshàngle yī dùn fēngshèng dé yǐnshí dà cān, wénhuà dà cān, yìshù dà cān.

Úa xẻng xan sứ y rư oản sang chai ủa mân cung sư ti y lấu lung chung chủy xính doán tan lén khoan khuây, uây cung sư rấn doén xiên sang le ý tuân phâng suân tợ ỉn sứ ta chan uấn khoa ta chan, uấn y ta chan.

Tôi muốn vào tối ngày 31 tổ chức buổi liên hoan mừng tết nguyên đán tại lầu 1 của công ty, dành tặng cho nhân viên công ty một đại tiệc phong phú về ẩm thực, văn hóa và văn nghệ.


  1. 好的,我想出好的方案就跟您汇报。

Hǎo de, wǒ xiǎng chū hǎo de fāng’àn jiù gēn nín huìbào.

Khảo tợ, úa xẻng chu khảo tợ phang an chiêu cân nín khuây bao.

Vâng, tôi nghĩ ra phương án sẽ hồi báo với ông ngay ạ.


  1. 关于元旦晚会喝装扮办公室通过讨论,我们都同意这个方案,请您看一下,您觉得如何?

Guānyú yuándàn wǎn huì hē zhuāng bàn bàn gōng shì tōng guò tǎo lùn, wǒmen dōu tóng yì zhège fāng’àn, qǐng nín kàn yīxià, nín juédé rúhé?

Quan úy doén tan oản khuây khứa choang ban ban cung sư thung cua thảo luân, ủa mân tâu thúng y chưa cưa phang an, chỉnh nín khan ý xe, nín chuế tứa rú khứa?

Thông qua thảo luận về bữa tiệc tối tết Nguyên đán và trang trí lại văn phòng, chúng tôi đều đồng ý phương án này, mời ông xem một chút, ông thấy như thế nào ạ?


  1. 我想办公室里应该挂着几副书法,蛮有意思的。

Wǒ xiǎng bàngōngshì lǐ yìng gāi guàzhe jǐ fù shūfǎ, mán yǒuyìsi de.

Úa xẻng ban cung sư lỉ inh cai qua chợ chỉ phu su phả, mán giẩu y sự tợ.

Tôi nghĩ trong văn phòng nên treo mấy bức thư pháp, rất có ý nghĩa đấy ạ.


  1. 我想该写“马到成功”,“家和万事兴”,“万事如意”,“大吉大祥”等等。

Wǒ xiǎng gāi xiě “mǎ dào chéng gōng”,“jiā hé wànshì xīng”,“wàn shì rú yì”,“dàjí dà xiáng” děng děng.

Uá xẻng cai xiể “ Mả tao chấng cung”, “ Che khứa oan xư xinh”, “ Oan sư rú y”, “ Ta chí ta xéng” tẩng tẩng.

Tôi nghĩ nên viết “ Mã đáo thành công”, “ Gia hòa vạn sự hưng”, “ Vạn sự như ý”, “ Đại cát đại tường”…


  1. 我会的。还有我将是主持人,我想在热烈的掌声中,您发表热情详细的致辞。

Wǒ huì de. Hái yǒu wǒ jiāng shì zhǔchí rén, wǒ xiǎng zài rèliè de zhǎngshēng zhōng, nín fābiǎo rèqíng xiángxì de zhìcí.

Ủa khuây tợ. Khái giẩu ủa cheng sư chủ chứ rấn, ủa xẻng chai rưa liê tợ chảng sâng chung, nín pha bẻo rưa chính xẻng xi tợ chư xứ.

Tôi biết rồi ạ. Còn nữa tôi sẽ làm người dẫn chương trình, tôi muốn ông nhiệt tình tường tận phát biểu lời chúc mừng trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt.


  1. 您先对向各位贵宾表示欢迎。然后您对公司今年的各项工作给予了充分肯定,对公司明年的发展给予了希望

Nín xiān duì xiàng gèwèi guìbīn biǎoshì huānyíng. Ránhòu nín duì gōngsī jīnnián de gè xiàng gōngzuò jǐyǔle chōngfèn kěndìng, duì gōngsī míngnián de fǎ zhǎn jǐyǔle xīwàng.

Nín xiên tuân xeng cưa uây quay binh bẻo sư khoan ính. Rán khấu nín tuây cung sư chin nén tợ cưa xeng cung chua chí ủy lơ chung phân khẩn tinh, tuây cung sư mính nén tợ pha chản chi ủy lơ xi oang.

Ông trước hết biểu thị hoan nghênh với các vị khách quý. Sau đó ông đưa ra thừa nhận dành cho các hạng mục công việc trong năm nay của công ty ta, kỳ vọng sự phát triển trong năm tới.


  1. 最后您向大家诚挚地祝贺,祝愿,希望大家新年身体健康。一起努力,团结,谱写新的辉煌。

Zuì hòu nín xiàng dàjiā chéngzhì de zhùhè, zhùyuàn, xīwàng dàjiā xīnnián shēntǐ jiànkāng. Yīqǐ nǔlì, tuánjié, pǔxiě xīn de huīhuáng.

Chuây khâu nín xeng ta che chấng chư ti chu khưa, chu doen, xi oang ta che xin nén sân thỉ chiên khang, y chỉ nủ li, thoán chiế, bủ xiể xin tợ khuây khoáng.

Cuối cùng ông thành khần chúc mừng, ước nguyện, hi vọng năm mới mọi người sức khỏe tốt, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, viết ra thời huy hoàng mới.


  1. 你们搞得热热闹闹就行。整年辛苦地工作了,那天晚上我们一定玩的开心。

Nǐmen gǎo dé rè rènào nào jiùxíng. Zhěng nián xīnkǔ dì gōngzuòle, nèitiān wǎnshàng wǒmen yīdìng wán de kāixīn.

Nỉ mân cảo tứa rưa rưa nao nao chiêu xính. Chẩng nén xinh củ ti cung chua lơ, na thiên oản sang ủa mân ý tinh oán tợ khai xin.

Mọi người làm cho thật náo nhiệt nhé. Cả năm vất vả làm việc rồi, tối hôm ấy nhất định phải chơi cho vui vẻ.


  1. 我知道了。您还有什么吩咐吗?

Wǒ zhīdàole. Nín hái yǒu shé me fēnfù ma?

Ủa chư tao lơ. Nín khái giẩu sấn mơ phân phu ma?

Tôi hiểu rồi. Ông còn có gì dặn dò không ạ?

生词 TỪ MỚI

联欢会 lián huān huì buổi liên hoan

lén khoan khuây

商量 shāng liang thương lượng

sang leng

隆重 lóng zhòng long trọng

lung chung

献上 xiàn shàng hiến tặng, cống hiến

xen sang

大餐 dà cān bữa tiệc, bàn tiệc

ta chan

装扮 zhuāng bàn trang trí

choang ban

方案 fāng’àn phương án, cách thức

phang an

书法 shū fǎ thư pháp

su phả

元旦 yuán dàn nguyên đán

doén tan

对联 duì lián câu đối

tuây lén

文艺 wén yì văn nghệ

uấn y

饮食 yǐn shí ẩm thực

ỉn sứ

请柬 qǐng jiǎn thiệp mời

chính chỉa

游戏 yóu xì trò chơi

giấu xi

致辞 zhì cí lời phát biểu, bài phát biểu

chư sứ

主持人 zhǔ chí rén người dẫn chương trình

chủ chứ rấn

给予 jǐ yǔ dành cho, đưa ra

chi ủy

诚挚 chéng zhì chân thành, trung thực

chấng chư

谱写 pǔ xiě viết, viết nên

bủ xiể

放心 fàng xīn yên tâm

phang xin

主意 zhǔ yì chính kiến, ý kiến

chủ y

礼品 lǐ pǐn quà tặng, lễ phẩm

lí bỉn

安排 ān pái sắp xếp

an bái

游戏 yóu xì trò chơi

giấu xi

小品 xiǎo pǐn tiểu phẩm

xéo bỉn

舞蹈 wǔ dǎo vũ đạo, múa

ú tảo

吩咐 fēn fù dặn dò

phân phu

会话  HỘI THOẠI

   • 马先生:罗小姐。关于新年联欢会的地点和内容。我想跟你商量一下。
   • Luó xiǎojiě. Guānyú xīnnián liánhuān huì dì dìdiǎn hé nèiróng. Wǒ xiǎng gēn nǐ shāngliáng yīxià.
   • Lúa xéo chiể, quan úy xin nén lén khoan khuây tợ ti tẻn, nây rung, úa xẻng cân nỉ sang leng í xe.
   • Cô La, tôi muốn bàn bạc với cô một chút về địa điểm, nội dung của buổi liên hoan mừng năm mới.
   • 罗小姐:好的,我想31日晚上在我们公司一楼隆重举行元旦联欢会,为公司人员献上了一顿丰盛的饮食大餐,文化大餐,艺术大餐。
   • Hǎo de, wǒ xiǎng 31 rì wǎnshàng zài wǒmen gōngsī yī lóu lóngzhòng jǔxíng yuándàn liánhuān huì, wèi gōngsī rényuán xiànshàngle yī dùn fēngshèng de yǐnshí dà cān, wénhuà dà cān, yìshù dà cān.
   • Khảo tợ, úa xẻng xan sứ y rư oản sang chai ủa mân cung sư ti y lấu lung chung chủy xính doán tan lén khoan khuây, uây cung sư rấn doén xiên sang le ý tuân phâng suân tợ ỉn sứ ta chan, uấn khkoa ta chan, uấn y ta chan.
   • Vâng ạ, tôi muốn vào tối ngày 31 tổ chưc liên hoan mừng tết nguyên đán tại lầu 1 của công ty, dành tặng cho nhân viên công ty một đại tiệc phong phú về ẩm thực, văn hóa và văn nghệ.
   • 马先生:行。这次总部也来人,来的是高级的“政府干部”,是我的懂事长。所以你可以找人讨论一下,联欢会怎么举行最好。另外,我想把我们办公室装扮布置一下,迎接新年。
   • Xíng. Zhè cì zǒngbù yě lái rén, lái de shì gāojí de “zhèngfǔ gān bù”, shì wǒ de dǒngshì zhǎng. Suǒyǐ nǐ kěyǐ zhǎo rén tǎolùn yīxià, liánhuān huì zěnme jǔxíng zuì hǎo. Lìngwài, wǒ xiǎng bǎ wǒmen bàngōngshì zhuāngbàn bùzhì yīxià, yíngjiē xīnnián.
   • Xính. Chưa xư chủng bu giể lái rấn, lái tợ sư chuây cao chí tợ “ châng phủ can bu”, sư ủa tợ tủng sư chảng. Súa ỷ nỉ khứa ỷ chảo rấn thảo luân ý xe, lén khoan khuây chẩn mơ chủy xính chuyaan khảo. Linh oai, úa xẻng bả ủa mân ban cung sư choang ban bu chư ý xe, ính chia xin nén.
   • Được. Lần này trên tổng Công ty cũng có người đến, đều là những cán bộ cao cấp, đổng sự trưởng của tôi. Bởi vậy cô có thể tìm người cùng thảo luận buổi liên hoan tổ chức như thế nào là tốt nhất. Ngoài ra, tôi muốn trang trí sắp xếp lại một chút văn phòng của chúng ta, chào đón năm mới.
   • 罗小姐:好的,我想出好的方案就跟您汇报。
   • Hǎo de, wǒ xiǎng chū hǎo de fāng’àn jiù gēn nín huìbào.
   • Khảo tợ, úa xẻng chu khảo tợ phang an chiêu cân nín khuây bao.
   • Vâng, tôi nghĩ ra phương án tối ưu sẽ hồi báo cáo với ông ngay ạ.

罗小姐跟职员一起讨论,有结果就跟马先生汇报。Cô La thảo luận cùng với nhân viên, có kết quả liền báo cáo lại với ông Mã

   • 罗小姐:马先生。关于元旦晚会喝装扮办公室通过讨论,我们都同意这个方案,请您看一下,您觉得如何?
   • Mǎ xiānshēng. Guānyú yuándàn wǎnhuì hē zhuāngbàn bàngōngshì tōngguò tǎolùn, wǒmen dōu tóngyì zhège fāng’àn, qǐng nín kàn yīxià, nín juédé rúhé?
   • Mả xiên sang, quan úy doén tan oản khuây khứa choang ban ban cung sư thung cua thảo luân, ủa mân tâu thúng y chưa cưa phang an, chỉnh nín khan ý xe, nín chuế tứa rú khứa?
   • Ông Mã, thông qua thảo luận về bữa tiệc tối tết Nguyên đán và trang trí lại văn phòng, chúng tôi đều đồng ý phương án này, mời ông xem một chút, ông thấy như thế nào ạ?
   • 马先生:你先跟我说吧,比如我的办公室怎么布置?
   • Nǐ xiān gēn wǒ shuō ba, bǐrú wǒ de bàngōngshì zěnme bùzhì?
   • Nỉ xiên cân ủa sua ba, bỉ rú ủa tợ ban cung sư chẩn mơ bu chư?
   • Cô hãy nói với tôi trước xem nào, ví như văn phòng của tôi thì trang trí như thế nào?
   • 罗小姐:我想办公室里应该挂着几副书法,蛮有意思的。
   • Wǒ xiǎng bàngōngshì lǐ yìng gāi guàzhe jǐ fù shūfǎ, mán yǒuyìsi de.
   • Úa xẻng ban cung sư lỉ ing cai qua chợ chỉ phu su phả, mán giẩu y xự tợ.
   • Tôi nghĩ trong văn phòng nên treo mấy bức thư pháp, rất có ý nghĩa đấy ạ.
   • 马先生:恩,不错,中国人,越南人都喜欢书法。那你去找一位有名的书法家,帮我们写,顺便写几个对联,联欢那天我们挂在第一楼门口,好有新年的风味啊。
   • Ēn, bùcuò, zhōngguó rén, yuènán rén dōu xǐhuān shūfǎ. Nà nǐ qù zhǎo yī wèi yǒumíng de shūfǎ jiā, bāng wǒmen xiě, shùnbiàn xiě jǐ gè duìlián, liánhuān nèitiān wǒmen guà zài dì yī lóu ménkǒu, hǎo yǒu xīnnián de fēngwèi a.
   • Ân, bú chua, Chung Cúa rấn, Duê nán rấn tâu xỉ khoan su phả. Na nỉ chuy chảo ý uây chu mính tợ su phả che, bang ủa mân xiể, suân biên xiế chỉ cưa tuây lén, lén khoan na thiên ủa mân qua chợ chai ti y lấu mấn khaaor, kháo giẩu xin nén tợ phâng uây a.
   • Được, không tồi, người Trung Quốc, người Việt Nam đều thích thư pháp. Vậy thì cô đi tìm một nhà thư pháp nổi tiếng, giúp chúng ta viết chữ, nhân tiện viết mấy câu đối, hôm liên hoan sẽ treo ngay cổng tầng một, rất có phong vị của ngày tết đấy.
   • 罗小姐:是的,我也这样想的,我知道一位师傅,他书法真厉害。您想写什么?我想该写“马到成功”“家和万事兴”, “万事如意”“大吉大祥”等等。
   • Shì de, wǒ yě zhèyàng xiǎng de, wǒ zhīdào yī wèi shīfù, tā shūfǎ zhēn lìhài. Nín xiǎng xiě shénme? Wǒ xiǎng gāi xiě “mǎ dào chéng gōng”“jiā hé wànshì xīng”, “wànshì rúy씓dàjí dà xiáng” děng děng.
   • Sư tợ, ủa giể chưa giang xẻng tợ, ủa chư tao ý uây sư phu, tha su phả chân li hai. Nín xẻng xiể sấn mơ? Uá xẻng cai xiể “ Mả tao chấng cung”, “ Che khứa oan xư xinh”, “ Oan sư rú y”, “ Ta chỉ ta xéng” tấng tẩng.
   • Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy, tôi biết một vị sư phụ, tài thư pháp của ông ấy rất lợi hại. Ông muốn viết cái gì ạ? Tôi nghĩ nên viết “ Mã đáo thành công”, “ Gia hòa vạn sự hưng”, “ Vạn sự như ý”, “ Đại cát đại tường” vân vân.
   • 马先生:都行,这件事你自己拿主意吧。现在你跟我说举行元旦联欢会的。
   • Dōu xíng, zhè jiàn shì nǐ zìjǐ ná zhǔyì ba. Xiànzài nǐ gēn wǒ shuō jǔxíng yuándàn liánhuān huì de.
   • Tâu xính, chưa chiên sư nỉ chư nỉ ná chủ y ba. Xiên chai nỉ cân ủa sua chủy xính doén tan lén khoan khuây tợ.
   • Đều được, việc này cô tự mình làm chủ là được. Bây giờ cô nói với tôi tổ chức liên hoan tết nguyên đán như thế nào nhé.
   • 罗小姐:这样吧,文艺节目由正雨和小兰负责的,饮食由阿风负责的,还有我,我会负责给客人发请柬。我还打算搞几个游戏呢。
   • Zhèyàng ba, wényì jiémù yóu zhèng yǔ hé xiǎo lán fùzé de, yǐnshí yóu ā fēng fùzé de, hái yǒu wǒ, wǒ huì fùzé gěi kèrén fà qǐngjiǎn. Wǒ hái dǎsuàn gǎo jǐ gè yóuxì ne.
   • Chưa giang ba, uấn y chía mu giấu Châng Uỷ khứa xẻo Lan phu chứa tợ, ỉn sứ giấu a Phâng phu chứa tợ, khái giẩu ủa, ủa khuây phu chứa cẩy xưa rấn pha chính chẻn. Ủa khái tả xoan cáo chỉ cưa giấu xi nơ.
   • Như thế này ạ, tiết mục văn nghệ do Chính Vũ và cô Lan phụ trách, ẩm thực do anh Phong phụ trách, còn tôi, tôi phụ trách phát thiệp mời cho khách. Tôi còn dự tính tổ chức mấy trò chơi nữa.
   • 马先生:好,这样安排也算行了,每个人都有任务。你注意,安排客人在第一行,什么都是最好的,都是VIP服务。对了,几个游戏是好主意,记住买礼物给玩游戏的人。
   •  Hǎo, zhèyàng ānpái yě suàn xíngle, měi gèrén dōu yǒu rènwù. Nǐ zhùyì, ānpái kèrén zài dì yī xíng, shénme dōu shì zuì hǎo de, dōu shì VIP fúwù. Duìle, jǐ gè yóuxì shì hǎo zhǔyì, jì zhù mǎi lǐwù gěi wán yóuxì de rén.
   • Khảo, chưa giang an bái giể xoan xính lơ, mẩy cưa rấn tâu giẩu rân u. Nỉ chu y, an bái cưa rấn chai ti y kháng, sấn mơ tâu sư chuây khảo tợ, tâu sư VIP phú u. Tuây lơ, chỉ cưa giấu xi sư kháo chủ y, chi chu mải lỉ u cẩy oán giấu xi tợ rấn.
   • Ừ, sắp xếp như vậy cũng được rồi, mỗi người đều có nhiệm vụ. Cô chú ý, sắp xếp các vị khách mời ở hàng đầu tiên, cái gì cũng ưu tiên tốt nhất, đều là phục vụ VIP. Đúng rồi, mấy trò chơi là ý kiến rất hay, nhớ là mua quà tặng cho những người tham gia trò chơi.
   • 罗小姐:我会的。还有我将是主持人,我想在热烈的掌声中,您发表热情详细的致辞。
   • Wǒ huì de. Hái yǒu wǒ jiāng shì zhǔchí rén, wǒ xiǎng zài rèliè de zhǎngshēng zhōng, nín fābiǎo rèqíng xiángxì de zhìcí.
   • Ủa khuây tợ. Khấu giẩu ủa cheng sư chủ chứ rấn, úa xẻng chai rưa liê tợ chảng sâng chung, nín pha bẻo rưa chính xẻng xi tợ chư xứ.
   • Tôi biết rồi ạ. Còn nữa tôi sẽ làm người dẫn chương trình, tôi muốn ông nhiệt tình tường tận phát biểu lời chúc mừng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
   • 马先生:行啊,但你帮我写信年致辞哦。
   • Xíng a, dàn nǐ bāng wǒ xiě xìn nián zhìcí ō.
   • Xính a, tan nỉ bang úa xiể xin nén chư xứ ô.
   • Được, nhưng cô giúp tôi viết lời phát biểu chúc mừng năm mới đấy nhé.
   • 罗小姐:没问题,这样的,您先对向各位贵宾表示欢迎。然后您对公司今年的各项工作给予了充分肯定,对公司明年的发展给予了希望。最后您向大家诚挚地祝贺,祝愿,希望大家新年身体健康,一起努力,团结,谱写新的辉煌。
   • Méi wèntí, zhèyàng de, nín xiān duì xiàng gèwèi guìbīn biǎoshì huānyíng. Ránhòu nín duì gōngsī jīnnián de gè xiàng gōngzuò jǐyǔle chōngfèn kěndìng, duì gōngsī míngnián de fǎ zhǎn jǐyǔle xīwàng. Zuìhòu nín xiàng dàjiā chéngzhì de zhùhè, zhùyuàn, xīwàng dàjiā xīnnián shēntǐ jiànkāng, yīqǐ nǔlì, tuánjié, pǔxiě xīn de huīhuáng.
   • Mấy uân thí, chưa giang tợ, nín xiên tuây xeng cưa uây quây binh bẻo sư khoan ính. Rán khâu nín tuây cung sư chin nén tợ cưa xeng cung chua chi ủy lơ chung phâ khẩn tinh, tuây cung sư mính nén tợ pha chản chi ủy lơ xi oang. Chuây khâu nín xeng ta che chấng chư ti chu khưa, chu doen, xi oang ta che xin nén sân thỉ chiên khang, y chỉ nủ li, thoán chiế, bú xiể xin tợ khuây khoáng.
   • Không vấn đề gì ạ, như thế này vậy. Ông trước hết biểu thị hoan nghênh với các vị khách quý. Sau đó ông đưa ra thừa nhận dành cho các hạng mục công việc trong năm nay của công ty ta, kỳ vọng sự phát triển trong năm tới. Cuối cùng ông thành khẩn chúc mừng, ước nguyện, hi vọng năm mới mọi người sức khỏe tốt, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, viết ra thời hoàng kim mới.
   • 马先生:说得好,这个我放心了。关于文艺呢,有什么节目?
   • Shuō de hǎo, zhège wǒ fàngxīnle. Guānyú wényì ne, yǒu shén me jiémù?
   • Sua tứa khảo, chưa cưa ủa phang xin lơ. Quan úy uấn y nơ, giẩu sấn mơ chiế mu?
   • Nói rất hay, cái này tôi yên tâm rồi. Về vấn đề văn nghệ thì sao, có những tiết mục gì?
   • 罗小姐:有舞蹈(扇舞),唱歌,幽默风趣的小品都有,哪个组得到最多得票会受到礼品。
   • Yǒu wǔdǎo (shàn wǔ), chànggē, yōumò fēngqù de xiǎopǐn dōu yǒu, nǎge zǔ dédào zuìduō dépiào huì shòudào lǐpǐn.
   • Giấu ú tảo ( san ủ), chang cưa, giâu mua phâng chủy tợ xéo bỉn tâu giẩu. Nả cưa chủ tứa tao chuây tua tợ beo khuây sâu tao lí bỉn.
   • Có múa ( múa quạt), ca hát, tiểu phẩm hài hước. Đội nào nhận được nhiều phiếu nhất sẽ nhận được quà.
   • 马先生:恩,你们搞得热热闹闹就行。整年辛苦地工作了,那天晚上我们一定玩的开心。特别是感觉到我们天王公司就是大家的家,各位同事就是我们自己的兄弟姐妹,这样才有意义。
   •  Ēn, nǐmen gǎo dé rè rènào nào jiùxíng. Zhěng nián xīnkǔ dì gōngzuòle, nèitiān wǎnshàng wǒmen yīdìng wán de kāixīn. Tèbié shì gǎnjué dào wǒmen tiānwáng gōngsī jiùshì dàjiā de jiā, gèwèi tóngshì jiùshì wǒmen zìjǐ de xiōngdì jiěmèi, zhèyàng cái yǒu yìyì.
   • Ân, nỉ mân cảo tứa  rưa rưa nao nao chiêu xính. Chẩng nén xinh củ ti cung chua lơ, na thiên oản sang ủa mân ý tinh oán tợ khai xin, thưa biế sư cản chuế tao ủa mân Thiên Oáng cung xư chiêu sư ta che tợ che, cưa uây thúng sư chiêu sư ủa mân chư chỉ tợ xung ti chiể mây, chưa giang chai giẩu y y.
   • Ừ, mọi người làm cho thật náo nhiệt nhé. Cả năm vất vả làm việc rồi, tối hôm ấy nhất định phải chơi cho vui vẻ. Đặc biệt là mọi người được công ty Thiên Vương chính là nhà của họ, các vị đồng nghiệp chính là anh em của chính chúng ta, như vậy cảm nhận mới có ý nghĩa.
   • 罗小姐:我知道了。您还有什么吩咐吗?
   •  Wǒ zhīdàole. Nín hái yǒu shé me fēnfù ma?
   • Ủa chư tao lơ. Nín khái giẩu sấn mơ phân phu ma?
   • Tôi hiểu rồi. Ông còn có gì dặn dò không ạ?
   • 马先生:没有了,你去办你的事情吧。
   • Méi yǒu le, nǐ qù bàn nǐ de shì qíng ba.
   • Mấy giẩu lơ, nỉ chuy ban nỉ tợ sư ba.
   • Không còn gì nữa, cô đi lo công việc đi.

***Xem tiếp bài 12: Phát biểu trong buổi họp tại văn phòng

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn:chinese.com.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button