Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Bài 20 Giáo trình Hán ngữ quyển 2 “祝你生日快乐 /Zhù nǐ shēngrì kuàilè/ Chúc bạn sinh nhật vui vẻ” gồm 31 từ vựng và các mẫu câu hội thoại liên quan, để học tốt bài học này, Trung tâm tiếng Trung Chinese đã thực hiện bài giảng dưới đây.

→ Ôn lại Bài 19 Giáo trình Hán ngữ Quyển 2: 可以试试吗?Có thể thử được không?

Bài 20 Giáo trình Hán ngữ quyển 2

Để giúp bạn đọc tiếp thu bài học hiệu quả, trước khi vào bài học, Chinese xin gửi tới bạn file ghi âm giọng đọc kiến thức bài 20. File ghi âm sẽ bao gồm bài khoá, từ vựng dưới giọng đọc chuẩn. Hãy cùng bật file và học theo nhé!

Chúc các bạn học tốt và đừng quên tặng đội ngũ giáo viên của Trung tâm 1 theo dõi và comment để ủng hộ tinh thần giúp chúng tôi thực hiện thêm được nhiều dự án bổ ích hơn nữa nhé.

TỪ VỰNG Giáo trình Hán ngữ quyển 2

1. 年 /nián/: năm

326869 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

今年 /jīn nián/: năm nay

明年 /míng nián/: năm sau

新年 / xīn nián / năm mới

后年 / hòu nián / năm sau

大后年 / dà hòu nián / ba năm sau

Ví dụ:

今年是虎年。

/Jīnnián shì hǔ nián./

Năm nay là năm Dần.

2. 毕业 [畢業] /bì yè/: tốt nghiệp

667423 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 468886 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我已经毕业两年了。[我已經畢業兩年了]

/Wǒ yǐjīng bìyè liǎng niánle./

Tôi đã tốt nghiệp hai năm rồi.

3. 多 /duō/: nhiều

多大 /duō dà/: bao nhiêu (tuổi)

148049 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 704829 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

你今年多大了?

/Nǐ jīnnián duōdàle?/

Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

4. 属 [屬] /shǔ/: thuộc , cầm tinh

430928 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

  • Dùng cầm tinh 12 con vật để tính năm sinh (12 con giáp)

Ví dụ:

我属羊,你属什么?[我屬羊,你屬什麼?]

/Wǒ shǔ yáng, nǐ shǔ shénme?/

Tôi cầm tinh con Dê, anh cầm tinh con nào?

5. 鼠 [ /shǔ/: chuột

876256 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

今年是鼠年。

/Jīnnián shì shǔ nián./

Năm nay là năm Tí.

6. 牛 /niú/: trâu, bò

492898 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我爸爸属牛。

/Wǒ bàba shǔ niú./

Ba tôi cầm tinh con Trâu.

7. 虎 /hǔ/: hổ

478689 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

老虎是动物界里的大王。

/Lǎohǔ shì dòngwù jiè lǐ de dàwáng./

Hổ là chúa tể thế giới động vật.

8. 兔 /tù/: thỏ

737319 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我弟弟属兔的。

/Wǒ dìdì shǔ tù de./

Em trai tôi tuổi Mão.

9. 龙  [龍]  /lóng/: rồng

131955 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我哥哥属龙的。[我哥哥屬龍的]

/Wǒ gēgē shǔ lóng de./

Anh trai tôi tuổi Thìn.

10. 蛇 /shé/: rắn

503783 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我属蛇的。

/Wǒ shǔ shé de./

Tôi cầm tinh con Rắn.

11. 马 /mǎ/: ngựa

329810 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

奶奶属马的。

/Nǎinai shǔ mǎ de/

Bà nội tuổi Ngựa.

12. 羊 /yáng/: dê

732052 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我妹妹属羊的。

/Wǒ mèimei shǔ yáng de./

Em gái tôi tuổi Dê.

13. 猴 /hóu/: khỉ

790911 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我家里的宝贝属猴的。

/Wǒ jiālǐ de bǎobèi shǔ hóu de/

Con tôi tuổi Thân.

14. 鸡 /jī/: gà

461812 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我属鸡的,你属什么?

/Wǒ shǔ jī de, nǐ shǔ shénme?/

Tôi tuổi Dậu, còn bạn tuổi gì?

15. 狗 /gǒu/: chó

773610 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我的外公属狗的。

/Wǒ de wàigōng shǔ gǒu de./

Ông ngoại tôi tuổi Tuất.

16. 猪 [豬] /zhū/: lợn

736110 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

我爷爷属猪的。[我爺爺屬豬的]

/Wǒ yéye shǔ zhū de./

Ông nội tôi tuổi Hợi.

17. 月 /yuè/: tháng

143091 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

今天是几月几号?

/Jīntiān shì jǐ yuè jǐ hào?/

Hôm nay là ngày bao nhiêu?

18. 生日 /shēngri/: sinh nhật

307342 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 101017 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

明天是我家宝贝的生日,我打算给他准备个礼物。

/Míngtiān shì wǒjiā bǎobèi de shēngrì, wǒ dǎsuàn gěi tā zhǔnbèi gè lǐwù./

Ngày mai là sinh nhật con tôi, tôi định chuẩn bị cho bé một món quà.

19. 正好 /zhēng hǎo/: đúng lúc

70286 1 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ374643 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

你来得正好。

/Nǐ láidé zhènghǎo./

Cậu đến thật đúng lúc.

20. 打算 / dǎ suān / dự định

857870 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ248410 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

春节你们家庭有什么打算呢?

/Chūnjié nǐmen jiātíng yǒu shé me dǎsuàn ne?/

Dịp Tết gia đình anh có dự định gì chưa?

21. 过 [過]  / guò / qua , đón

832986 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

每年我的家庭都在家里一起过春节。

/Měinián wǒ de jiātíng dōu zài jiālǐ yīqǐguò chūnjié./

Năm nào nhà tôi cũng ở nhà đón giao thừa cùng nhau.

22. 准备 [準備]  / zhǔnbèi / chuẩn bị

903520 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 868152 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

明天我老公要出差,今晚我给他准备行李。[明天我老公要出差,今晚我給他準備行李。]

/Míngtiān wǒ lǎogōng yào chūchāi, jīn wǎn wǒ gěi tā zhǔnbèi xínglǐ./

Ngày mai chồng tôi đi công tác, tối nay tôi giúp anh ấy sắp xếp hành lý.

23. 举行 [ 舉行] / jǔxíng / cử hành, tổ chức

539063 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 329943 1 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

下个月八日我家的女儿结婚。我们打算在饭店举行婚礼,请您来喝喜酒。[下個月八日我家的女兒結婚。我們打算在飯店舉行婚禮,請您來喝喜酒 ]

/Xià gè yuè bā rì wǒjiā de nǚ’ér jiéhūn. Wǒmen dǎsuàn zài fàndiàn jǔxíng hūnlǐ, qǐng nín lái hē xǐjiǔ./

Ngày mùng 8 tháng sau con gái tôi kết hôn. Chúng tôi dự định tổ chức hôn lễ tại nhà hàng. Mời anh đến uống rượu mừng với chúng tôi.

24. 晚会  [晚會] / wǎn huì / tiệc đêm , dạ hội

633453 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 697634 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

今天晚会你有参加吗?[今天晚會你有參加嗎?]

/Jīntiān wǎnhuì nǐ yǒu cānjiā ma?/

Dạ hội hôm nay cậu có tham gia không?

25. 参加 /cānjiā/: tham gia

740109 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 825126 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

今天晚会你有参加吗?

/Jīntiān wǎnhuì nǐ yǒu cānjiā ma?/

Dạ hội hôm nay cậu có tham gia không?

26. 时间 [ 時間] /shí jiān/: thời gian

542991 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 515219 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

时间过得真快,转个眼就十年了。[時間過得真快,轉個眼就十年了。]

/Shíjiānguò dé zhēn kuài, zhuǎn gè yǎn jiù shí niánle./

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã qua mười năm rồi.

27. 点(钟)[點]  /diǎn (zhōng)/: giờ

461712 1 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

现在八点半了。[點現在八點半了]

/Xiànzài bā diǎn bànle./

Bây giờ là 8 rưỡi rồi.

28. 就 /jiù/: ngay, liền

291436 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

  • Phó từ biểu thị sự nhấn mạnh

Ví dụ:

只要你叫,我就马上过来。

/Zhǐ yào nǐ jiào, wǒ jiù mǎshàng guòlái./

Chỉ cần cậu gọi thì tôi sẽ tới ngay lập tức.

29. 一定 /yí dìng/: nhất định

763736 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 308244 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

想获得了成功,一定要努力。

/Xiǎng huòdéle chénggōng, yīdìng yào nǔlì./

Muốn đạt được thành công thì nhất định phải nỗ lực.

30. 祝 /zhù/: chúc

778554 1 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

今天是你们的婚礼,[祝你们幸福一辈子。]

/Jīntiān shì nǐmen de hūnlǐ, zhù nǐmen xìngfú yībèizi./

31. 快乐 [ 快樂] /kuài lè/: vui vẻ

426280 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 668315 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

祝你每天都快乐。[祝你每天都快樂]

/Zhù nǐ měitiān dōu kuàilè./

Chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ hạnh phúc.

32. 春节[  春節] /chūn jié/: Tết dương lịch

298710 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 679044 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

春节全国都放假。[春節全國都放假。]

/Chūnjié quánguó dōu fàngjià./

Dịp Tết cả nước đều được nghỉ.

33. 圣诞节 [聖誕節]  /shèng dàn jié/: lễ Giáng sinh

237355 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 380288 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 679044 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

圣诞节你打算去哪里度假? [聖誕節你打算去哪裡度假?]
/Shèngdàn jié nǐ dǎsuàn qù nǎlǐ dùjià?/
Lễ Giáng Sinh bạn định đi đâu?

35. 健康 /jiàn kāng/: khoẻ mạnh, sức khỏe

670833 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 237742 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

健康是最重要的

/Jiànkāng shì zuì zhòngyào de/

Sức khỏe là quan trọng nhất.

36. 玩具 /wán jù/: đồ chơi

204860 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 435304 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

他给了孩子一个玩具。
/Tā gěile háizi yīgè wánjù./
Anh ta đưa cho đứa trẻ một món đồ chơi.

37. 蛋糕 /dàngāo/: bánh gato

132689 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 619527 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

请吃点蛋糕。
/Qǐng chī diǎn dàngāo./
Mời anh ăn chút bánh ngọt.

38. 出生 /chūshēng/: sinh , ra đời

出 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ307342 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

他是出生于1995年的。

/Tā shì chūshēng yú 1995 nián de./

Anh ấy sinh năm 1995.

39. 有意思 /yǒu yìsi/: có ý nghĩa

605735 1 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 885251 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ 51508 Bài 20: Giáo trình Hán ngữ quyển 2 | Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Ví dụ:

他的讲话虽然简短,可是非常有意思。

/Tā de jiǎnghuà sūirán jiǎnduǎn,kěshì fēicháng yǒuyìsī/

Bài nói chuyện của anh ấy tuy là ngắn gọn nhưng rất có ý nghĩa.

  • Mở rộng vốn từ vựng:

生日卡 /shēng rì kǎ/: thiệp mừng sinh nhật.

舞会 [賀辭] /wǔ huì/: vũ hội

生日舞会 [生日舞會] /shēng rì wǔ huì/: vũ hội sinh nhật

贺辞 [賀辭] / hé cí/: lời chúc

生日贺辞 [生日賀辭] /shēng rì hé cí /: lời chúc mừng sinh nhật

前途/qián tú/: tiền đồ, tương lai

光明/ guāng míng/: tươi sáng

蜡烛 [蠟燭] /là zhú/: nến

愿望/yuàn wàng/: nguyện ước

许愿/xǔ yuàn/: cầu nguyện

Hội thoại Giáo trình Hán ngữ quyển 2

 你哪一年大学毕业 [你哪一年大學畢業 ]  – Bạn tốt nghiệp đại học năm nào?

A: 你哪一年大学毕业?[你哪一年大學畢業?]

Nǐ nǎ yī nián dàxué bìyè?

A: Khi nào cậu tốt nghiệp đại học?

B: 明年, 你呢?

Míngnián, nǐ ne?

B: Năm sau. Còn cậu thì sao?

A: 我后年, 你今年多大?[ 我後年, 你今年多大?]

Wǒ hòu nián, nǐ jīnnián duōdà?

A: Tớ năm sau nữa. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

B: 我二十一岁。[我二十一歲.]  Wǒ èrshíyī suì. Tớ 21 tuổi.

A: 属什么的?[屬什麼的?] Shǔ shénme de?  Tuổi con gì?

B: 属狗的。Shǔ gǒu de. Tuổi Tuất.

祝你生日快乐 [ 祝你生日快樂] – Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

A: 你的生日是几月几号?[ 你的生日是幾月幾號]. Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào? Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu?

B: 我的生日是十月十八号, 正好是星期六。[我的生日是十月十八號, 正好是星期六] Wǒ de shēngrì shì shí yuè shíbā hào, zhènghǎo shì xīngqíliù.  Sinh nhật tớ là ngày 18 tháng 10, vào đúng thứ bảy luôn.

A: 是吗? 你打算怎么过?[是嗎? 你打算怎麼過]  Shì ma? Nǐ dǎsuàn zěnmeguò?  Vậy sao? Vậy cậu định đón sinh nhật thế nào?

B: 我准备举行一个生日晚会。 你也来参加, 好吗?[我準備舉行一個生日晚會。 你也來參加, 好嗎]

Wǒ zhǔnbèi jǔxíng yīgè shēngrì wǎnhuì. Nǐ yě lái cānjiā, hǎo ma? Tớ định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Cậu cũng đến tham gia được không?

A: 什么时间举行?[什麼時間舉行]  Shénme shíjiān jǔxíng?  Tổ chức lúc nào thế?

B: 星期六晚上七点。[星期六晚上七點]  Xīngqíliù wǎnshàng qī diǎn. Bảy giờ tối thứ bảy.

A: 在哪儿?[在哪兒] Zài nǎr? Ở đâu?

B: 就在我的房间。[ 就在我的房間]  Jiù zài wǒ de fángjiān. Ở trong phòng tớ luôn.

A: 好。 我一定去。 祝你生日快乐。[好。 我一定去。 祝你生日快樂]  Hǎo. Wǒ yīdìng qù. Zhù nǐ shēngrì kuàilè.  Được, tớ nhất định sẽ đi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

B: 谢谢!Xièxie! Cảm ơn cậu.

Ngữ pháp Giáo trình Hán ngữ quyển 2

Trong bài 20 Giáo trình Hán ngữ 2, chúng ta sẽ học cách nói thời gian cơ bản trong tiếng Trung, cụ thể trong các ngữ pháp:

  • Câu vị ngữ danh từ
  • Cách nói ngày tháng năm
  • Ngữ điệu nghi vấn

Phần ngữ pháp bài 20 này, tiếng Trung Chinese đã tổng hợp thành một bài về ngữ pháp tiếng Trung quyển 2. Bài chi tiết này có đầy đủ ngữ pháp của 15 bài học trong quyển 2.

→ Xem chi tiết Ngữ pháp tiếng Trung quyển 2 bài 20.

Luyện tập Giáo trình Hán ngữ quyển 2

Để chúng ta có thể nhớ được bài và sử dụng thành thạo các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp trong Bài 20 Giáo trình Hán ngữ 2 thì chúng ta cần phải làm nhiều bài tập. Bạn hãy vào đường link dưới đây để làm các dạng bài tập giống đề thi HSK 2 nhé.

  • Luyện tập theo giáo trình:

Bước 1: Vào link Hướng dẫn tạo tài khoản thi thử HSK Online

Bước 2: Vào link để làm bài ôn tập Bài 20 Giáo trình Hán ngữ 2

  • Nói như người bản xứ

Luyện tập nói theo dạng hội thoại về chủ đề Chúc mừng sinh nhật hoặc Hỏi tuổi, có thể tham khảo ví dụ trong video dưới đây. Chú ý trong đoạn hội thoại có đề cập đến đầy đủ các yếu tố: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Như thế nào?

youtube.com/embed/Kh5aVeyMWdM

  • Luyện giao tiếp phản xạ

Ghép đôi thành cặp, luyện tập nói theo dạng hội thoại giữa các cặp, sau đó quay video nói lại theo chủ đề Chúc mừng sinh nhật. Có thể tham khảo ví dụ sau:

祝你生日快乐

儿子:妈妈,今天是您的生日。这是我们送您的花。祝您每一天都开开心心,工作顺利,年年十八。妈妈生日快乐!

[祝你生日快樂

兒子:媽媽,今天是您的生日。這是我們送您的花。祝您每一天都開開心心,工作順利,年年十八。媽媽生日快樂!]

Érzi: Māmā, jīntiān shì nín de shēngrì. Zhè shì wǒmen sòng nín de huā. Zhù nín měi yītiān dū kāi kāixīn xīn, gōngzuò shùnlì, nián nián shíbā. Māmā shēngrì kuàilè!

妈妈:太漂亮了。谢谢你!

Māmā: Tài piàoliangle. Xièxiè nǐ!

  • Mở rộng: Cách hỏi tuổi tác trong tiếng Trung

youtube.com/embed/0iX7nEcYz08

VĂN HÓA CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

Câu chúc sinh nhật phụ nữ (trẻ hoặc trung niên) tiếng Trung : 祝你生日快乐,年年十八。

Phiên âm: zhù nǐshēnɡrìkuài lè, nián nián shí bā.

Sinh nhật vui vẻ, chúc cô (em) mãi trẻ đẹp như tuổi 18 :  祝你生日快乐,越来越靓。[祝你生日快樂,越來越靚]

Phiên âm: zhù nǐshēnɡrìkuài lè, yuèlái yuèliànɡ.

Happy birthday, chúc bạn ngày càng xinh đẹp :  祝你吉星高照

Phiên âm: zhù nǐjí xīng gāo zhào.

Chúc em cát tinh cao chiếu (ngụý luôn gặp may mắn) : 祝你万事大吉

Phiên âm: zhù nǐwàn shì dà jí.

Chúc bạn vạn sự đại cát.

Nói chúc mừng sinh nhật người cao tuổi bằng tiếng Trung

Khi nói chúc sinh nhật người lớn tuổi ở Trung Quốc, bất kể chúc gì, bạn cũng không được quên chúc thọ – sống lâu : 祝你福如东海,寿比南山。

Phiên âm: Zhù nǐfúrúdōng hǎi, shòu bǐnán shāng.

Chúc ông (bà) phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.

Đây là câu chúc sinh nhật người lớn tuổi cực kì phổ biến ởTrung Quốc :  你年年岁岁有今朝。

Phiên âm: Zhù nǐnián nián yǒu jīn rì, suìsuìyǒu jīn zhāo.

Chúc ông (bà) có ngày sinh nhật vui vẻ mỗi năm (ngụ ý chúc sống lâu) : 祝您万寿无疆。

Phiên âm: zhù nín wàn shòu wú jiāng.

Chúc ông (bà) sống lâu trăm tuổi.

Lời chúc sinh nhật dành cho doanh nhân

Đối với doanh nhân, sếp, hoặc đối tác kinh doanh…Bạn có thểtạo ấn tượng khi chúc mừng sinh nhật họbằng những câu tiếng Trung sau :  祝你万事如意Phiên âm: zhù nǐ wàn shì rú yì.

Chúc anh (chị) vạn sự hanh thông : 祝你大展宏图

Phiên âm: zhù nǐ dà zhǎn hóng tú.

Chúc anh (chị) sự nghiệp đại phát : 祝你升官发财生日快乐

Phiên âm: zhù nǐshēng guān fācái shēng rì kuài lè.

Chúc anh/ chị thăng quan phát tài. Chúc mừng sinh nhật :  祝你一本万利

Phiên âm: zhù nǐyì běn wàn lì.

Chúc anh/ chị một vốn bốn lời :  祝你一路顺风

Phiên âm: zhù nǐyí lù shùn fēng.

Chúc bạn thuận buồm xuôi gió.

Món ăn truyền thống trong ngày sinh nhật ở Trung Quốc

– Mì Trường Thọ – 长寿面 (cháng shòu miàn)

+ Sau lời chúc 祝你生日快乐(zhù nǐshēng rìkuài lè) và tặng quà, mọi người sẽ ăn 长寿面 (cháng shòu miàn) – Mì Trường Thọ (một loại mì được kéo sợi dài).

+ Người Trung Quốc tin rằng, sợi mì càng dài thì nhân vật chính (của buổi sinh nhật) càng được sống lâu.

Van-hoa-trung-quoc

– Trứng Gà Nhuộm Đỏ –  红鸡蛋 (hóng jī dàn)

+ Ngoài ra, nếu dự sinh nhật/ ngày thôi nôi của trẻ em, bạn sẽ được đãi món  红鸡蛋 (hóng jī dàn) – Trứng Gà Nhuộm Đỏ.

+ Trứng gà bình thường được luộc chín và lau qua giấy thư pháp màu hồng để tạo sắc đỏ đặc biệt.

– Bánh Quả Đào Trường Thọ – 寿桃包 (shòu táo bāo)

+ Một món ăn không thể thiếu trong các buổi sinh nhật truyền thống Trung Quốc là 寿桃包 (shòu táo bāo) – Bánh Quả Đào Trường Thọ

+ Đây là loại bánh nhân hạt sen, mô phỏng hình quả đào, ngụ ý chúc sống lâu.

banh-bao-trung-quoc

Kiêng kị khi tặng quà/ chúc sinh nhật người Trung Quốc

Hầu hết quà tặng đều được chấp nhận, nếu không muốn tặng quà, bạn có thể tặng lì xì. Khi trao quà, dù món quà có nhỏ đến đâu thì bạn cũng nên đưa bằng cả hai tay, .

Tuy nhiên, vẫn có một số kiêng kị cần chú ý để tránh làm phật ý người khác:

+ Khi tặng quà sinh nhật người Trung Quốc, đừng bao giờ tặng đồng hồ (Đồng hồ đeo tay, đồng hồ cát…) hoặc bất cứ thứ gì mang ngụ ý về thời gian.

+ Nói chúc mừng sinh nhật muộn ở Trung Quốc bị xem là không may mắn, bạn có thể chúc sinh nhật trước ngày, hoặc bỏ qua luôn, đừng chúc sau ngày sinh nhật.

+ Đối với phụ nữ, 30 tuổi bị xem là không may mắn, họ thường tổ chức sinh nhật 29 tuổi 2 năm liên tiếp trước khi mừng sinh nhật 31.

+ Đối với đàn ông, 40 tuổi là không may mắn, họ sẽ tổ chức sinh nhật 39 tuổi 2 năm liên tiếp và chuyển qua sinh nhật 41.

Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc nói chúc mừng sinh nhật 30 tuổi (với nữ) và 40 tuổi (với nam) bằng tiếng Trung.

Trên đây là toàn bộ kiến thức trong Bài 20 Giáo trình Hán ngữ 2: “祝你生日快乐” Chúc bạn sinh nhật vui vẻ! Các bạn có thể chọn học trọn bộ 15 bài giảng của cuốn Giáo trình Hán ngữ Quyển 2. Chúc các bạn học tập tốt và đạt hiệu quả cao.

→ Đọc tiếp: Bài 21 Giáo trình Hán ngữ 2

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button