Bản dịch Báo cáo cải tiến quy trình công việc qua tiếng Trung

Dưới đây là Bản dịch Báo cáo cải tiến quy trình công việc được biên soạn bởi đội ngũ biên dịch viên có kinh nghiệm lâu năm. Trung tâm tiếng Trung Chinese chuyên biên, phiên dịch các tài liệu, hợp đồng…. Nội dung tiếng Việt qua tiếng Trung cũng như tiếng Trung qua tiếng Việt.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

越南社会主义共和国

独立 – 自由 – 幸福

Ngày …..tháng…..năm 2019

2019年…月…日

BÁO CÁO CẢI TIẾN QUY TRÌNH CÔNG VIỆC .

改进工作程序的报告

1. Trong năm 2018 chúng ta đã gặp phải không ít khó khăn .Tuy đã giải quyết song chưa triệt để vì vậy cần phải khắc phục ngay trong năm 2019, 3 khó khăn lớn cần khắc phục đó là:

2018年,我们遇到了许多困难. 虽然已经解决,但尚未彻底解决, 因此, 2019年需要克服的三大难点是:

– Sản lượng và chất lượng (vì số lượng trên báo biểu và thực tế có sự chênh lệch nên đã mất rất nhiều thời gian để kiểm đếm số lượng dẫn đến lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực,…quan trọng hơn là mất uy tín của công ty với các đối tác và khách hàng.

产量和质量(由于报表数量与实际数量差异导致需要浪费大量时间和人力来点数量,更重要的是失去公司与合作伙伴和客户的声誉。

– An toàn lao động (không có lái xe nâng nên đã xảy ra va chạm thiệt hại đến sức khỏe của công nhân và tổn thất về tài sản của công ty……)

劳动安全(没有叉车司机导致发生事故而损害了工人身体健康,损失了公司财产)

– Quy trình quản lý (do quản lý chưa có sự đồng nhất và hợp tác giữa những người làm báo biểu và bộ phận sản xuất thực tế. dẫn đến chậm kế hoạch giao hàng cho khách hàng ,hàng sản xuất gấp chất lượng không cao,làm mất uy tín của công ty,ảnh hưởng tới doanh thu của công ty….)

管理过程(因为管理没有统一性,做报表人与实际生产部门之间没有合作, 导致延迟交货给顾客,急生产的产品质量不高,影响公司的声誉,影响公司的收入。

2. Cách khắc phục 克服方法

– Để nâng cao về chất lượng và số lượng sản phẩm

为了提高产品质量、提高产量

– Đảm bảo giao hàng cho khách hàng đúng thời gian và đúng số lượng

确保按时、足够数量交货给顾客

– Số lượng hàng trên báo biểu và trên thực tế phải chuẩn 100%

确保报表数据与实际数据要100% 准确

–  Nâng cao uy tín của công ty.

提高公司的声誉

– Đảm bảo an toàn trong lao động

确保劳动安全

*CẦN* 需要

–  Thay đổi quy cách quản lý (nghiêm khắc hơn)

变更管理方式(更严格)

– Luôn giám sát theo kế hoạch sản xuất thực tế ,yêu cầu kết thúc đơn hàng theo kế hoạch ….

始终根据实际生产计划进行监控,要求按计划完成订单

– Trong báo biểu không được để tồn hàng lẻ từ 50 sản phẩm trở xuống băt buộc phải làm hết….

在报表中,不允许存储50个以上的散产品,必须做完

– Đào tạo một lai lái xe nâng để tránh các va chạm do xe nâng ,đồng thời người lái xe có trách nhiệm kiểm đếm số lượng khi nhập và xuất hàng.

培训一个叉车司机以避免发生叉车交通事故, 同时叉车司机有责任发货、入货点数量.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button