Link tải: Đáp án giáo trình Msutong Sơ cấp – Trung cấp và Cao cấp

Đáp án phần bài tập mở rộng (扩展练习) trong sách Giáo trình Hán ngữ Msutong sơ cấp

Đáp án Hán ngữ Msutong Sơ cấp

Dưới đây là một đoạn đáp án của Quyển 1. Link tải full Chinese xin được để trong file docx, pdf (tải ở cuối phần này)

Msutong sơ cấp Quyển 1

BÀI 1 :

 1. Chọn âm tiết mà bạn nghe được
 1. ā
 1. è
 1. hǎo
 1. Chọn âm tiết mà bạn nghe được, chú ý phân biệt thanh mẫu
 1. Chọn âm tiết mà bạn nghe được, chú ý phân biệt vận mẫu
 1. è
 1. Chọn âm tiết mà bạn nghe được, chú ý phân biệt thanh điệu
 1. tǔdì
 1. dàyì
 1. yūfǔ
 1. mòlì
 1. nǎlǐ
 1. gēge

BÀI 2:

 1. Nghe ghi âm, điền vận mẫu và thanh điệu
 1. dàn
 1. méi
 1. zàn
 1. tóu
 1. chē
 1. fǎng
 1. kào
 1. zhái
 1. néng
 1. shǎn

BÀI 3

 1. Nghe ghi âm, điền thanh mẫu
 1. rì-shì
 1. chén-qín
 1. shēn-xīn
 1. shí-xí
 1. jǐ-zhǐ
 1. zhāng-jiāng
 1. qí-chí
 1. zhēn-chēn
 1. chàn-shàn

Còn nữa…

Link tải trọn bộ Đáp án Msutong sơ cấp từ Quyển 1 đến Quyển 4

→ Link tải Đáp án phần bài tập mở rộng Msutong sơ cấp

Đáp án giáo trình Msutong Trung Cấp

Dưới đây là một đoạn đáp án của Quyển 1. Link tải full ở cuối bài ↓

Quyển 1- Bài 1 ( Trang 7)

六、拓展练习

 1. 听录音,回答问题

(1)中国南方空气湿润,雨水多,而北方天气寒冷,空气干燥,太阳照的时间长。

(2)南方人爱吃大米,北方人喜欢吃面食。

(3) 湖南、贵州、四川在饮食上相同的习惯是爱吃辣椒。

(4)在中国,从南到北,一年四季,都有不少人喜欢吃四川菜,如水煮鱼、水煮牛肉、火锅等。

活动

(1)中国南方空气湿润,气温最适合水稻的生长,所以南方人爱吃大米。天气热的时候,我会吃清淡的食物。

(2)北京人不怕冷,河北人冷不怕,哈尔滨人怕不冷。

(3)冬天天气太冷,人们需要很多热量,所以很多人爱吃辣的菜。天气热的时候有的人要吃辣的菜,让自己的胃口好起来,这是他们的习惯。

Bài 2 (Trang 17)

六、拓展练习

 1. 听录音,回答问题

(1) 它想去捉一些动物作为食物,正好捉到一只狐狸。

(2)狐狸说上天让它来做所有动物的大王,如果老虎吃了狐狸就是不听上天的命令。

(3)后来,老虎跟在狐狸的身后,一起在森林里走,别的动物见到它们,马上逃走了。

(4)我认为,狐狸很狡猾,老虎很多疑。

活动

(1)狐狸说上天让它来做所有动物的大王,即百兽之王,如果老虎吃了狐狸就不听上天的命令。

(2)老虎因半信半疑而跟在狐狸的身后,一起在森林里走,别的动物都害怕它们,马上逃走了。

(3)有三个书面语表达,分别是“狐假虎威“、“半信半疑”、“百兽之王”。

Bài 3 (Trang 25)

六、拓展练习

 1. 听录音,回答问题

(1) “我“在朋友的带动下,“我”开始跟着朋友晨跑。第一次晨跑时,“我”才跑了五分钟,就累得不行。

(2)一年半

→ Linh tải Đáp án Msutong Trung cấp

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button