Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Trung : Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá (Việt Nam)

Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Trung chuẩn cho khách hàng chủ đề: Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá (Việt Nam)

石灰石产品规格及评价程序(越南)
Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá Bản dịch tiếng Việt sang tiếng Trung : Quy cách đá vôi và trình tự đánh giá (Việt Nam)
一,我们公司以下列规格购买石灰石

  1. CaO ≥ 54.5%
  2. MgO ≤ 1.2%
  3. SiO2 ≤0.5%
  4. Al2O3≤0.15%
  5. P<0.01%
  6. S<0.05%
  7. 煅强度≥88%
  8. 粉碎率≤15%
  9. 颗粒尺寸: 40~80mm, 90.0% ; >80mm, 0.2% max
  10. 水分≤1%

二,我们公司评价石灰石的程序

1,检查档案

要求提供公司档案资料(包括越南供应石灰石公司和在越南矿开采公司)、矿开采公司的销售授权文件、矿开采许可证副本、矿位置地图、由生产工厂取样送给检验机关检验的矿成分检验报告、装货港名称、从矿床运输到装货港的距离、装货港装卸能力和速度、主要经营对象、最近3年的实际销售。

2,要求提供交货港的FOB价格,高雄港/台中港CFR价格(美金/公吨)。CFR价格的海运条件如下:

2.1 卸货速度:15,000公吨/日(高雄港),11,000公吨/日(台中港)

2.2 腔大小:到高雄港的货船.

.

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button