Từ vựng Hsk 1 Mới 9 cấp

 • ài
  tiengviet
 • 爱好
  ài hào
  tiengviet
 • tiengviet
 • 爸爸
  bà ba
  tiengviet
 • ba
  tiengviet
 • bái
  tiengviet
 • 白天
  bái tiān
  tiengviet
 • bǎi
  tiengviet
 • bān
  tiengviet
 • bàn
  tiengviet
 • 半年
  bàn nián
  tiengviet
 • 半天
  bàn tiān
  tiengviet
 • bāng
  tiengviet
 • 帮忙
  bāng máng
  tiengviet
 • bāo
  tiengviet
 • 包子
  bāo zi
  tiengviet
 • bēi
  tiengviet
 • 杯子
  bēi zi
  tiengviet
 • běi
  tiengviet
 • 北边
  běi biān
  tiengviet
 • 北京
  Běi jīng
  tiengviet
 • běn
  tiengviet
 • 本子
  běn zi
  tiengviet
 • tiengviet
 • bié
  tiengviet
 • 别的
  bié de
  tiengviet
 • 别人
  bié ren
  tiengviet
 • bìng
  tiengviet
 • 病人
  bìng rén
  tiengviet
 • 不大
  bù dà
  tiengviet
 • 不对
  bù duì
  tiengviet
 • 不客气
  bù kè qi
  tiengviet
 • 不用
  bù yòng
  tiengviet
 • tiengviet
 • cài
  tiengviet
 • chá
  tiengviet
 • chà
  tiengviet
 • cháng
  tiengviet
 • 常常
  cháng cháng
  tiengviet
 • chàng
  tiengviet
 • 唱歌
  chàng gē
  tiengviet
 • chē
  tiengviet
 • 车票
  chē piào
  tiengviet
 • 车上
  chē shàng
  tiengviet
 • 车站
  chē zhàn
  tiengviet
 • chī
  tiengviet
 • 吃饭
  chī fàn
  tiengviet
 • chū
  tiengviet
 • 出来
  chū lái
  tiengviet
 • 出去
  chū qù
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  51 ~ 100

 • 穿
  chuān
  tiengviet
 • chuáng
  tiengviet
 • tiengviet
 • cóng
  tiengviet
 • cuò
  tiengviet
 • tiengviet
 • 打车
  dǎ chē
  tiengviet
 • 打电话
  dǎ diàn huà
  tiengviet
 • 打开
  dǎ kāi
  tiengviet
 • 打球
  dǎ qiú
  tiengviet
 • tiengviet
 • 大学
  dà xué
  tiengviet
 • 大学生
  dà xué shēng
  tiengviet
 • dào
  tiengviet
 • 得到
  dé dào
  tiengviet
 • de
  tiengviet
 • de
  tiengviet
 • děng
  tiengviet
 • 地点
  dì diǎn
  tiengviet
 • 地方
  dì fāng
  tiengviet
 • 地上
  dì shang
  tiengviet
 • 地图
  dì tú
  tiengviet
 • 弟弟
  dì di
  tiengviet
 • tiengviet
 • diǎn
  tiengviet
 • diàn
  tiengviet
 • 电话
  diàn huà
  tiengviet
 • 电脑
  diàn nǎo
  tiengviet
 • 电视
  diàn shì
  tiengviet
 • 电视机
  diàn shì jī
  tiengviet
 • 电影
  diàn yǐng
  tiengviet
 • 电影院
  diàn yǐng yuàn
  tiengviet
 • dōng
  tiengviet
 • 东边
  dōng bian
  tiengviet
 • 东西
  dōng xī
  tiengviet
 • dòng
  tiengviet
 • 动作
  dòng zuò
  tiengviet
 • dōu
  tiengviet
 • tiengviet
 • 读书
  dú shū
  tiengviet
 • duì
  tiengviet
 • 对不起
  duì bu qǐ
  tiengviet
 • duō
  tiengviet
 • 多少
  duō shǎo
  tiengviet
 • 饿
  è
  tiengviet
 • 儿子
  ér zi
  tiengviet
 • èr
  tiengviet
 • fàn
  tiengviet
 • 饭店
  fàn diàn
  tiengviet
 • 房间
  fáng jiān
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  101 ~ 150

 • 房子
  fáng zi
  tiengviet
 • fàng
  tiengviet
 • 放假
  fàng jià
  tiengviet
 • 放学
  fàng xué
  tiengviet
 • fēi
  tiengviet
 • 飞机
  fēi jī
  tiengviet
 • 非常
  fēi cháng
  tiengviet
 • fēn
  tiengviet
 • fēng
  tiengviet
 • gàn
  tiengviet
 • 干净
  gān jìng
  tiengviet
 • 干什么
  gàn shén me
  tiengviet
 • gāo
  tiengviet
 • 高兴
  gāo xìng
  tiengviet
 • 告诉
  gào sù
  tiengviet
 • 哥哥
  gē ge
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • gěi
  tiengviet
 • gēn
  tiengviet
 • 工人
  gōng rén
  tiengviet
 • 工作
  gōng zuò
  tiengviet
 • guān
  tiengviet
 • 关上
  guān shàng
  tiengviet
 • guì
  tiengviet
 • guó
  tiengviet
 • 国家
  guó jiā
  tiengviet
 • 国外
  guó wài
  tiengviet
 • guò
  tiengviet
 • hái
  tiengviet
 • 还是
  hái shi
  tiengviet
 • 还有
  hái yǒu
  tiengviet
 • 孩子
  hái zi
  tiengviet
 • 汉语
  Hàn yǔ
  tiengviet
 • 汉字
  hàn zì
  tiengviet
 • hǎo
  tiengviet
 • 好吃
  hǎo chī
  tiengviet
 • 好看
  hǎo kàn
  tiengviet
 • 好听
  hǎo tīng
  tiengviet
 • 好玩儿
  hǎo wán r
  tiengviet
 • hào
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • hěn
  tiengviet
 • hòu
  tiengviet
 • 后边
  hòu bian
  tiengviet
 • 后天
  hòu tiān
  tiengviet
 • huā
  tiengviet
 • huà
  tiengviet
 • huài
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  151 ~ 200

 • huí
  tiengviet
 • 回答
  huí dá
  tiengviet
 • 回到
  huí dào
  tiengviet
 • 回家
  huí jiā
  tiengviet
 • 回来
  huí lai
  tiengviet
 • 回去
  huí qu
  tiengviet
 • huì
  tiengviet
 • 火车
  huǒ chē
  tiengviet
 • 机场
  jī chǎng
  tiengviet
 • 机票
  jī piào
  tiengviet
 • 鸡蛋
  jī dàn
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 记得
  jì de
  tiengviet
 • 记住
  jì zhu
  tiengviet
 • jiā
  tiengviet
 • 家里
  jiā lǐ
  tiengviet
 • 家人
  jiā rén
  tiengviet
 • jiān
  tiengviet
 • jiàn
  tiengviet
 • 见面
  jiàn miàn
  tiengviet
 • jiào
  tiengviet
 • jiào
  tiengviet
 • 教学楼
  jiào xué lóu
  tiengviet
 • 姐姐
  jiě jie
  tiengviet
 • 介绍
  jiè shào
  tiengviet
 • 今年
  jīn nián
  tiengviet
 • 今天
  jīn tiān
  tiengviet
 • jìn
  tiengviet
 • 进来
  jìn lái
  tiengviet
 • 进去
  jìn qù
  tiengviet
 • jiǔ
  tiengviet
 • jiù
  tiengviet
 • 觉得
  jué de
  tiengviet
 • kāi
  tiengviet
 • 开车
  kāi chē
  tiengviet
 • 开会
  kāi huì
  tiengviet
 • 开玩笑
  kāi wán xiào
  tiengviet
 • kàn
  tiengviet
 • 看病
  kàn bìng
  tiengviet
 • 看到
  kàn dào
  tiengviet
 • 看见
  kàn jiàn
  tiengviet
 • kǎo
  tiengviet
 • 考试
  kǎo shì
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 课本
  kè běn
  tiengviet
 • 课文
  kè wén
  tiengviet
 • kǒu
  tiengviet
 • kuài
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  201 ~ 250

 • kuài
  tiengviet
 • lái
  tiengviet
 • 来到
  lái dào
  tiengviet
 • lǎo
  tiengviet
 • 老人
  lǎo rén
  tiengviet
 • 老师
  lǎo shī
  tiengviet
 • le
  tiengviet
 • lèi
  tiengviet
 • lěng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 里边
  lǐ bian
  tiengviet
 • liǎng
  tiengviet
 • líng
  tiengviet
 • liù
  tiengviet
 • lóu
  tiengviet
 • 楼上
  lóu shàng
  tiengviet
 • 楼下
  lóu xià
  tiengviet
 • tiengviet
 • 路口
  lù kǒu
  tiengviet
 • 路上
  lù shang
  tiengviet
 • 妈妈
  mā ma
  tiengviet
 • 马路
  mǎ lù
  tiengviet
 • 马上
  mǎ shàng
  tiengviet
 • ma
  tiengviet
 • mǎi
  tiengviet
 • màn
  tiengviet
 • máng
  tiengviet
 • máo
  tiengviet
 • méi
  tiengviet
 • 没关系
  méi guān xi
  tiengviet
 • 没什么
  méi shén me
  tiengviet
 • 没事儿
  méi shì r
  tiengviet
 • 没有
  méi yǒu
  tiengviet
 • 妹妹
  mèi mei
  tiengviet
 • mén
  tiengviet
 • 门口
  mén kǒu
  tiengviet
 • 门票
  mén piào
  tiengviet
 • men
  tiengviet
 • 米饭
  mǐ fàn
  tiengviet
 • 面包
  miàn bāo
  tiengviet
 • 面条儿
  miàn tiáo r
  tiengviet
 • 名字
  míng zi
  tiengviet
 • 明白
  míng bai
  tiengviet
 • 明年
  míng nián
  tiengviet
 • 明天
  míng tiān
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 哪里
  nǎ lǐ
  tiengviet
 • 哪儿
  nǎ r
  tiengviet
 • 哪些
  nǎ xiē
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  251 ~ 300

 • tiengviet
 • 那边
  nà bian
  tiengviet
 • 那里
  nà li
  tiengviet
 • 那儿
  nà r
  tiengviet
 • 那些
  nà xiē
  tiengviet
 • nǎi
  tiengviet
 • 奶奶
  nǎi nai
  tiengviet
 • nán
  tiengviet
 • 男孩儿
  nán hái r
  tiengviet
 • 男朋友
  nán péng you
  tiengviet
 • 男人
  nán rén
  tiengviet
 • 男生
  nán shēng
  tiengviet
 • nán
  tiengviet
 • 南边
  nán bian
  tiengviet
 • nán
  tiengviet
 • ne
  tiengviet
 • néng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 你们
  nǐ men
  tiengviet
 • nián
  tiengviet
 • nín
  tiengviet
 • 牛奶
  niú nǎi
  tiengviet
 • tiengviet
 • 女儿
  nǚ ér
  tiengviet
 • 女孩儿
  nǚ hái r
  tiengviet
 • 女朋友
  nǚ péng you
  tiengviet
 • 女人
  nǚ rén
  tiengviet
 • 女生
  nǚ shēng
  tiengviet
 • 旁边
  páng biān
  tiengviet
 • pǎo
  tiengviet
 • 朋友
  péng you
  tiengviet
 • piào
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 起床
  qǐ chuáng
  tiengviet
 • 起来
  qǐ lai
  tiengviet
 • 汽车
  qì chē
  tiengviet
 • qián
  tiengviet
 • 前边
  qián bian
  tiengviet
 • 前天
  qián tiān
  tiengviet
 • qián
  tiengviet
 • 钱包
  qián bāo
  tiengviet
 • qǐng
  tiengviet
 • 请假
  qǐng jià
  tiengviet
 • 请进
  qǐng jìn
  tiengviet
 • 请问
  qǐng wèn
  tiengviet
 • 请坐
  qǐng zuò
  tiengviet
 • qiú
  tiengviet
 • tiengviet
 • 去年
  qù nián
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  301 ~ 350

 • tiengviet
 • rén
  tiengviet
 • 认识
  rèn shi
  tiengviet
 • 认真
  rèn zhēn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 日期
  rì qī
  tiengviet
 • ròu
  tiengviet
 • sān
  tiengviet
 • shān
  tiengviet
 • 商场
  shāng chǎng
  tiengviet
 • 商店
  shāng diàn
  tiengviet
 • shàng
  tiengviet
 • 上班
  shàng bān
  tiengviet
 • 上边
  shàng bian
  tiengviet
 • 上车
  shàng chē
  tiengviet
 • 上次
  shàng cì
  tiengviet
 • 上课
  shàng kè
  tiengviet
 • 上网
  shàng wǎng
  tiengviet
 • 上午
  shàng wǔ
  tiengviet
 • 上学
  shàng xué
  tiengviet
 • shǎo
  tiengviet
 • shéi
  tiengviet
 • 身上
  shēn shang
  tiengviet
 • 身体
  shēn tǐ
  tiengviet
 • 什么
  shén me
  tiengviet
 • 生病
  shēng bìng
  tiengviet
 • 生气
  shēng qì
  tiengviet
 • 生日
  shēng rì
  tiengviet
 • shí
  tiengviet
 • 时候
  shí hou
  tiengviet
 • 时间
  shí jiān
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • 是不是
  shì bù shì
  tiengviet
 • shǒu
  tiengviet
 • 手机
  shǒu jī
  tiengviet
 • shū
  tiengviet
 • 书包
  shū bāo
  tiengviet
 • 书店
  shū diàn
  tiengviet
 • shù
  tiengviet
 • shuǐ
  tiengviet
 • 水果
  shuǐ guǒ
  tiengviet
 • shuì
  tiengviet
 • 睡觉
  shuì jiào
  tiengviet
 • shuō
  tiengviet
 • 说话
  shuō huà
  tiengviet
 • tiengviet
 • sòng
  tiengviet
 • suì
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  351 ~ 400

 • tiengviet
 • 他们
  tā men
  tiengviet
 • tiengviet
 • 她们
  tā men
  tiengviet
 • tài
  tiengviet
 • tiān
  tiengviet
 • 天气
  tiān qì
  tiengviet
 • tīng
  tiengviet
 • 听到
  tīng dào
  tiengviet
 • 听见
  tīng jiàn
  tiengviet
 • 听写
  tīng xiě
  tiengviet
 • 同学
  tóng xué
  tiengviet
 • 图书馆
  tú shū guǎn
  tiengviet
 • wài
  tiengviet
 • 外边
  wài bian
  tiengviet
 • 外国
  wài guó
  tiengviet
 • 外语
  wài yǔ
  tiengviet
 • 玩儿
  wán r
  tiengviet
 • wǎn
  tiengviet
 • 晚饭
  wǎn fàn
  tiengviet
 • 晚上
  wǎn shang
  tiengviet
 • 网上
  wǎng shàng
  tiengviet
 • 网友
  wǎng yǒu
  tiengviet
 • wàng
  tiengviet
 • 忘记
  wàng jì
  tiengviet
 • wèn
  tiengviet
 • tiengviet
 • 我们
  wǒ men
  tiengviet
 • tiengviet
 • 午饭
  wǔ fàn
  tiengviet
 • 西
  tiengviet
 • 西边
  xī biān
  tiengviet
 • tiengviet
 • 洗手间
  xǐ shǒu jiān
  tiengviet
 • 喜欢
  xǐ huan
  tiengviet
 • xià
  tiengviet
 • 下班
  xià bān
  tiengviet
 • 下边
  xià bian
  tiengviet
 • 下车
  xià chē
  tiengviet
 • 下次
  xià cì
  tiengviet
 • 下课
  xià kè
  tiengviet
 • 下午
  xià wǔ
  tiengviet
 • 下雨
  xià yǔ
  tiengviet
 • xiān
  tiengviet
 • 先生
  xiān sheng
  tiengviet
 • 现在
  xiàn zài
  tiengviet
 • xiǎng
  tiengviet
 • xiǎo
  tiengviet
 • 小孩儿
  xiǎo hái r
  tiengviet
 • 小姐
  xiǎo jie
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  401 ~ 450

 • 小朋友
  xiǎo péng yǒu
  tiengviet
 • 小时
  xiǎo shí
  tiengviet
 • 小学
  xiǎo xué
  tiengviet
 • 小学生
  xiǎo xué shēng
  tiengviet
 • xiào
  tiengviet
 • xiě
  tiengviet
 • 谢谢
  xiè xie
  tiengviet
 • xīn
  tiengviet
 • 新年
  xīn nián
  tiengviet
 • 星期
  xīng qī
  tiengviet
 • 星期日
  Xīng qī rì
  tiengviet
 • 星期天
  Xīng qī tiān
  tiengviet
 • xíng
  tiengviet
 • 休息
  xiū xi
  tiengviet
 • xué
  tiengviet
 • 学生
  xué sheng
  tiengviet
 • 学习
  xué xí
  tiengviet
 • 学校
  xué xiào
  tiengviet
 • 学院
  xué yuàn
  tiengviet
 • yào
  tiengviet
 • 爷爷
  yé ye
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 衣服
  yī fu
  tiengviet
 • 医生
  yī shēng
  tiengviet
 • 医院
  yī yuàn
  tiengviet
 • 一半
  yī bàn
  tiengviet
 • 一会儿
  yī huì r
  tiengviet
 • 一块儿
  yī kuài r
  tiengviet
 • 一下儿
  yī xià r
  tiengviet
 • 一样
  yī yàng
  tiengviet
 • 一边
  yī biān
  tiengviet
 • 一点儿
  yī diǎn r
  tiengviet
 • 一起
  yī qǐ
  tiengviet
 • 一些
  yī xiē
  tiengviet
 • yòng
  tiengviet
 • yǒu
  tiengviet
 • 有的
  yǒu de
  tiengviet
 • 有名
  yǒu míng
  tiengviet
 • 有时候
  yǒu shí hou
  tiengviet
 • 有些
  yǒu xiē
  tiengviet
 • 有用
  yǒu yòng
  tiengviet
 • yòu
  tiengviet
 • 右边
  yòu bian
  tiengviet
 • tiengviet
 • yuán
  tiengviet
 • yuǎn
  tiengviet
 • yuè
  tiengviet
 • zài
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk1 – 9 Cấp mới:
  451 ~ 500

 • 再见
  zài jiàn
  tiengviet
 • zài
  tiengviet
 • 在家
  zài jiā
  tiengviet
 • zǎo
  tiengviet
 • 早饭
  zǎo fàn
  tiengviet
 • 早上
  zǎo shang
  tiengviet
 • 怎么
  zěn me
  tiengviet
 • zhàn
  tiengviet
 • zhǎo
  tiengviet
 • 找到
  zhǎo dào
  tiengviet
 • zhè
  tiengviet
 • 这边
  zhè biān
  tiengviet
 • 这里
  zhè lǐ
  tiengviet
 • 这儿
  zhè r
  tiengviet
 • 这些
  zhè xiē
  tiengviet
 • zhe
  tiengviet
 • zhēn
  tiengviet
 • 真的
  zhēn de
  tiengviet
 • zhèng
  tiengviet
 • 正在
  zhèng zài
  tiengviet
 • 知道
  zhī dào
  tiengviet
 • 知识
  zhī shi
  tiengviet
 • zhōng
  tiengviet
 • 中国
  Zhōng guó
  tiengviet
 • 中间
  zhōng jiān
  tiengviet
 • 中文
  Zhōng wén
  tiengviet
 • 中午
  zhōng wǔ
  tiengviet
 • 中学
  zhōng xué
  tiengviet
 • 中学生
  zhōng xué shēng
  tiengviet
 • zhòng
  tiengviet
 • 重要
  zhòng yào
  tiengviet
 • zhù
  tiengviet
 • 准备
  zhǔn bèi
  tiengviet
 • 桌子
  zhuō zi
  tiengviet
 • tiengviet
 • zi
  tiengviet
 • zǒu
  tiengviet
 • 走路
  zǒu lù
  tiengviet
 • zuì
  tiengviet
 • 最好
  zuì hǎo
  tiengviet
 • 最后
  zuì hòu
  tiengviet
 • 昨天
  zuó tiān
  tiengviet
 • Zuǒ
  tiengviet
 • 左边
  zuǒ bian
  tiengviet
 • Zuò
  tiengviet
 • 坐下
  zuò xia
  tiengviet
 • zuò
  tiengviet
A
B                  
C          穿    
D                     
E 饿  
F         
G               
H                 
J                   
K         
L           
M                
N               
P    
Q          
R     
S                            
T         
W          
X 西                     
Y                   
Z                         

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.
Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button