Từ vựng Hsk 2 Mới 9 cấp

 • ā
  tiengviet
 • 爱情
  ài qíng
  tiengviet
 • 爱人
  ài ren
  tiengviet
 • 安静
  ān jìng
  tiengviet
 • 安全
  ān quán
  tiengviet
 • 白色
  bái sè
  tiengviet
 • 班长
  bān zhǎng
  tiengviet
 • bàn
  tiengviet
 • 办法
  bàn fǎ
  tiengviet
 • 办公室
  bàn gōng shì
  tiengviet
 • 半夜
  bàn yè
  tiengviet
 • 帮助
  bāng zhù
  tiengviet
 • bǎo
  tiengviet
 • 报名
  bào míng
  tiengviet
 • 报纸
  bào zhǐ
  tiengviet
 • 北方
  běi fāng
  tiengviet
 • bèi
  tiengviet
 • 比如
  bǐ rú
  tiengviet
 • 比如说
  bǐ rú shuō
  tiengviet
 • tiengviet
 • 笔记
  bǐ jì
  tiengviet
 • 笔记本
  bǐ jì běn
  tiengviet
 • 必须
  bì xū
  tiengviet
 • biān
  tiengviet
 • biàn
  tiengviet
 • 变成
  biàn chéng
  tiengviet
 • biàn
  tiengviet
 • biǎo
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • 不错
  bù cuò
  tiengviet
 • 不但
  bù dàn
  tiengviet
 • 不够
  bù gòu
  tiengviet
 • 不过
  bù guò
  tiengviet
 • 不太
  butài
  tiengviet
 • 不要
  bù yào
  tiengviet
 • 不好意思
  bù hǎo yì si
  tiengviet
 • 不久
  bù jiǔ
  tiengviet
 • 不满
  bù mǎn
  tiengviet
 • 不如
  bù rú
  tiengviet
 • 不少
  bù shǎo
  tiengviet
 • 不同
  bù tóng
  tiengviet
 • 不行
  bù xíng
  tiengviet
 • 不一定
  bù yī dìng
  tiengviet
 • 不一会儿
  bù yī huì er
  tiengviet
 • 部分
  bù fen
  tiengviet
 • cái
  tiengviet
 • 菜单
  cài dān
  tiengviet
 • 参观
  cān guān
  tiengviet
 • 参加
  cān jiā
  tiengviet
 • cǎo
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  51 → 100

 • 草地
  cǎo dì
  tiengviet
 • céng
  tiengviet
 • chá
  tiengviet
 • 差不多
  chà bu duō
  tiengviet
 • zhǎng
  tiengviet
 • 常见
  cháng jiàn
  tiengviet
 • 常用
  cháng yòng
  tiengviet
 • chǎng
  tiengviet
 • 超过
  chāo guò
  tiengviet
 • 超市
  chāo shì
  tiengviet
 • 车辆
  chē liàng
  tiengviet
 • chēng
  tiengviet
 • chéng
  tiengviet
 • 成绩
  chéng jì
  tiengviet
 • 成为
  chéng wéi
  tiengviet
 • 重复
  chóng fù
  tiengviet
 • 重新
  chóng xīn
  tiengviet
 • 出发
  chū fā
  tiengviet
 • 出国
  chū guó
  tiengviet
 • 出口
  chū kǒu
  tiengviet
 • 出门
  chū mén
  tiengviet
 • 出生
  chū shēng
  tiengviet
 • 出现
  chū xiàn
  tiengviet
 • 出院
  chū yuàn
  tiengviet
 • 出租
  chū zū
  tiengviet
 • 出租车
  chū zū chē
  tiengviet
 • chuán
  tiengviet
 • chuī
  tiengviet
 • 春节
  Chūn jié
  tiengviet
 • 春天
  chūn tiān
  tiengviet
 • tiengviet
 • 词典
  cí diǎn
  tiengviet
 • 词语
  cí yǔ
  tiengviet
 • 从小
  cóng xiǎo
  tiengviet
 • 答应
  dā ying
  tiengviet
 • 打工
  dǎ gōng
  tiengviet
 • 打算
  dǎ suàn
  tiengviet
 • 打印
  dǎ yìn
  tiengviet
 • 大部分
  dà bù fen
  tiengviet
 • 大大
  dà dà
  tiengviet
 • 大多数
  dà duō shù
  tiengviet
 • 大海
  dà hǎi
  tiengviet
 • 大家
  dà jiā
  tiengviet
 • 大量
  dà liàng
  tiengviet
 • 大门
  dà mén
  tiengviet
 • 大人
  dà ren
  tiengviet
 • 大声
  dà shēng
  tiengviet
 • 大小
  dà xiǎo
  tiengviet
 • 大衣
  dà yī
  tiengviet
 • 大自然
  dà zì rán
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  101 → 150

 • dài
  tiengviet
 • 带来
  dài lái
  tiengviet
 • 单位
  dān wèi
  tiengviet
 • dàn
  tiengviet
 • 但是
  dàn shì
  tiengviet
 • dàn
  tiengviet
 • dāng
  tiengviet
 • 当时
  dāng shí
  tiengviet
 • dào
  tiengviet
 • 到处
  dào chù
  tiengviet
 • dào
  tiengviet
 • 道理
  dào li
  tiengviet
 • 道路
  dào lù
  tiengviet
 • tiengviet
 • 得出
  dé chū
  tiengviet
 • 的话
  de huà
  tiengviet
 • dēng
  tiengviet
 • děng
  tiengviet
 • 等到
  děng dào
  tiengviet
 • 等于
  děng yú
  tiengviet
 • tiengviet
 • 地球
  dì qiú
  tiengviet
 • 地铁
  dì tiě
  tiengviet
 • 地铁站
  dì tiě zhàn
  tiengviet
 • 点头
  diǎn tóu
  tiengviet
 • diàn
  tiengviet
 • diào
  tiengviet
 • 东北
  dōng běi
  tiengviet
 • 东方
  dōng fāng
  tiengviet
 • 东南
  dōng nán
  tiengviet
 • 冬天
  dōng tiān
  tiengviet
 • dǒng
  tiengviet
 • 懂得
  dǒng de
  tiengviet
 • 动物
  dòng wù
  tiengviet
 • 动物园
  dòng wù yuán
  tiengviet
 • 读音
  dú yīn
  tiengviet
 • tiengviet
 • duǎn
  tiengviet
 • 短信
  duǎn xìn
  tiengviet
 • duàn
  tiengviet
 • duì
  tiengviet
 • 队长
  duì zhǎng
  tiengviet
 • duì
  tiengviet
 • 对话
  duì huà
  tiengviet
 • 对面
  duì miàn
  tiengviet
 • duō
  tiengviet
 • 多久
  duō jiǔ
  tiengviet
 • 多么
  duō me
  tiengviet
 • 多数
  duō shù
  tiengviet
 • 多云
  duō yún
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  151 → 200

 • 而且
  ér qiě
  tiengviet
 • tiengviet
 • 发现
  fā xiàn
  tiengviet
 • 饭馆
  fàn guǎn
  tiengviet
 • 方便
  fāng biàn
  tiengviet
 • 方便面
  fāng biàn miàn
  tiengviet
 • 方法
  fāng fǎ
  tiengviet
 • 方面
  fāng miàn
  tiengviet
 • 方向
  fāng xiàng
  tiengviet
 • 放下
  fàng xià
  tiengviet
 • 放心
  fàng xīn
  tiengviet
 • fēn
  tiengviet
 • 分开
  fēn kāi
  tiengviet
 • 分数
  fēn shù
  tiengviet
 • 分钟
  fēn zhōng
  tiengviet
 • fèn
  tiengviet
 • fēng
  tiengviet
 • 服务
  fú wù
  tiengviet
 • 复习
  fù xí
  tiengviet
 • gāi
  tiengviet
 • gǎi
  tiengviet
 • 改变
  gǎi biàn
  tiengviet
 • 干杯
  gān bēi
  tiengviet
 • 感到
  gǎn dào
  tiengviet
 • 感动
  gǎn dòng
  tiengviet
 • 感觉
  gǎn jué
  tiengviet
 • 感谢
  gǎn xiè
  tiengviet
 • 干活儿
  gàn huó r
  tiengviet
 • gāng
  tiengviet
 • 刚才
  gāng cái
  tiengviet
 • 刚刚
  gāng gang
  tiengviet
 • 高级
  gāo jí
  tiengviet
 • 高中
  gāo zhōng
  tiengviet
 • 个子
  gè zi
  tiengviet
 • gèng
  tiengviet
 • 公共汽车
  gōng gòng qì chē
  tiengviet
 • 公交车
  gōng jiāo chē
  tiengviet
 • 公斤
  gōng jīn
  tiengviet
 • 公里
  gōng lǐ
  tiengviet
 • 公路
  gōng lù
  tiengviet
 • 公平
  gōng píng
  tiengviet
 • 公司
  gōng sī
  tiengviet
 • 公园
  gōng yuán
  tiengviet
 • gǒu
  tiengviet
 • gòu
  tiengviet
 • 故事
  gù shì
  tiengviet
 • 故意
  gù yì
  tiengviet
 • 顾客
  gù kè
  tiengviet
 • 关机
  guān jī
  tiengviet
 • 关心
  guān xīn
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  201 → 250

 • 观点
  guān diǎn
  tiengviet
 • 广场
  guǎng chǎng
  tiengviet
 • 广告
  guǎng gào
  tiengviet
 • 国际
  guó jì
  tiengviet
 • 过来
  guò lái
  tiengviet
 • 过年
  guò nián
  tiengviet
 • 过去
  guò qù
  tiengviet
 • guò
  tiengviet
 • hǎi
  tiengviet
 • 海边
  hǎi biān
  tiengviet
 • hǎn
  tiengviet
 • hǎo
  tiengviet
 • 好处
  hǎo chu
  tiengviet
 • 好多
  hǎo duō
  tiengviet
 • 好久
  hǎo jiǔ
  tiengviet
 • 好人
  hǎo rén
  tiengviet
 • 好事
  hǎo shì
  tiengviet
 • 好像
  hǎo xiàng
  tiengviet
 • 合适
  hé shì
  tiengviet
 • tiengviet
 • hēi
  tiengviet
 • 黑板
  hēi bǎn
  tiengviet
 • 黑色
  hēi sè
  tiengviet
 • hóng
  tiengviet
 • 红色
  hóng sè
  tiengviet
 • 后来
  hòu lái
  tiengviet
 • 忽然
  hū rán
  tiengviet
 • tiengviet
 • 护照
  hù zhào
  tiengviet
 • huā
  tiengviet
 • 花园
  huā yuán
  tiengviet
 • huà
  tiengviet
 • 画家
  huà jiā
  tiengviet
 • 画儿
  huà r
  tiengviet
 • 坏处
  huài chu
  tiengviet
 • 坏人
  huài rén
  tiengviet
 • 欢迎
  huān yíng
  tiengviet
 • huàn
  tiengviet
 • huáng
  tiengviet
 • 黄色
  huáng sè
  tiengviet
 • huí
  tiengviet
 • 回国
  huí guó
  tiengviet
 • huì
  tiengviet
 • 活动
  huó dòng
  tiengviet
 • huò
  tiengviet
 • 或者
  huò zhě
  tiengviet
 • 机会
  jī huì
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  251 → 300

 • 计划
  jì huà
  tiengviet
 • 计算机
  jì suàn jī
  tiengviet
 • jiā
  tiengviet
 • 加油
  jiā yóu
  tiengviet
 • jiā
  tiengviet
 • 家庭
  jiā tíng
  tiengviet
 • 家长
  jiā zhǎng
  tiengviet
 • jiǎ
  tiengviet
 • 假期
  jià qī
  tiengviet
 • 检查
  jiǎn chá
  tiengviet
 • 见到
  jiàn dào
  tiengviet
 • 见过
  jiànguò
  tiengviet
 • jiàn
  tiengviet
 • 健康
  jiàn kāng
  tiengviet
 • jiǎng
  tiengviet
 • 讲话
  jiǎng huà
  tiengviet
 • jiāo
  tiengviet
 • 交给
  jiāo gěi
  tiengviet
 • 交朋友
  jiāo péng you
  tiengviet
 • 交通
  jiāo tōng
  tiengviet
 • jiǎo
  tiengviet
 • 角度
  jiǎo dù
  tiengviet
 • 饺子
  jiǎo zi
  tiengviet
 • jiǎo
  tiengviet
 • 叫作
  jiào zuò
  tiengviet
 • 教师
  jiào shī
  tiengviet
 • 教室
  jiào shì
  tiengviet
 • 教学
  jiào xué
  tiengviet
 • 教育
  jiào yù
  tiengviet
 • jiē
  tiengviet
 • 接到
  jiē dào
  tiengviet
 • 接受
  jiē shòu
  tiengviet
 • 接下来
  jiē xià lái
  tiengviet
 • 接着
  jiē zhe
  tiengviet
 • jiē
  tiengviet
 • jié
  tiengviet
 • 节目
  jié mù
  tiengviet
 • 节日
  jié rì
  tiengviet
 • 结果
  jié guǒ
  tiengviet
 • jiè
  tiengviet
 • jīn
  tiengviet
 • 今后
  jīn hòu
  tiengviet
 • 进入
  jìn rù
  tiengviet
 • 进行
  jìn xíng
  tiengviet
 • jìn
  tiengviet
 • 经常
  jīng cháng
  tiengviet
 • 经过
  jīng guò
  tiengviet
 • 经理
  jīng lǐ
  tiengviet
 • jiǔ
  tiengviet
 • 酒店
  jiǔ diàn
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  301 → 350

 • 就要
  jiù yào
  tiengviet
 • tiengviet
 • 举手
  jǔ shǒu
  tiengviet
 • 举行
  jǔ xíng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 句子
  jù zi
  tiengviet
 • tiengviet
 • 开机
  kāi jī
  tiengviet
 • 开心
  kāi xīn
  tiengviet
 • 开学
  kāi xué
  tiengviet
 • 看法
  kàn fǎ
  tiengviet
 • 考生
  kǎo shēng
  tiengviet
 • kào
  tiengviet
 • tiengviet
 • 科学
  kē xué
  tiengviet
 • 可爱
  kě ài
  tiengviet
 • 可能
  kě néng
  tiengviet
 • 可怕
  kě pà
  tiengviet
 • 可是
  kě shì
  tiengviet
 • 可以
  kě yǐ
  tiengviet
 • tiengviet
 • tiengviet
 • 客人
  kè rén
  tiengviet
 • 课堂
  kè táng
  tiengviet
 • 空气
  kōng qì
  tiengviet
 • tiengviet
 • 快餐
  kuài cān
  tiengviet
 • 快点儿
  kuài diǎn r
  tiengviet
 • 快乐
  kuài lè
  tiengviet
 • 快要
  kuài yào
  tiengviet
 • 筷子
  kuài zi
  tiengviet
 • tiengviet
 • 来自
  lái zì
  tiengviet
 • lán
  tiengviet
 • 蓝色
  lán sè
  tiengviet
 • 篮球
  lán qiú
  tiengviet
 • lǎo
  tiengviet
 • 老年
  lǎo nián
  tiengviet
 • 老朋友
  lǎo péng you
  tiengviet
 • 老是
  lǎo shi
  tiengviet
 • tiengviet
 • 离开
  lí kāi
  tiengviet
 • 礼物
  lǐ wù
  tiengviet
 • 里头
  lǐ tou
  tiengviet
 • 理想
  lǐ xiǎng
  tiengviet
 • 例如
  lì rú
  tiengviet
 • 例子
  lì zi
  tiengviet
 • liǎn
  tiengviet
 • liàn
  tiengviet
 • 练习
  liàn xí
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  351 → 400

 • liáng
  tiengviet
 • 凉快
  liáng kuai
  tiengviet
 • liǎng
  tiengviet
 • liàng
  tiengviet
 • liàng
  tiengviet
 • 零下
  líng xià
  tiengviet
 • liú
  tiengviet
 • 留下
  liú xià
  tiengviet
 • 留学生
  liú xué shēng
  tiengviet
 • liú
  tiengviet
 • 流利
  liú lì
  tiengviet
 • 流行
  liú xíng
  tiengviet
 • 路边
  lù biān
  tiengviet
 • 旅客
  lǚ kè
  tiengviet
 • 旅行
  lǚ xíng
  tiengviet
 • 旅游
  lǚ yóu
  tiengviet
 • 绿
  tiengviet
 • 绿色
  lǜ sè
  tiengviet
 • mài
  tiengviet
 • mǎn
  tiengviet
 • 满意
  mǎn yì
  tiengviet
 • māo
  tiengviet
 • tiengviet
 • miàn
  tiengviet
 • 面前
  miàn qián
  tiengviet
 • míng
  tiengviet
 • 名称
  míng chēng
  tiengviet
 • 名单
  míng dān
  tiengviet
 • 明星
  míng xīng
  tiengviet
 • 目的
  mù dì
  tiengviet
 • 拿出
  ná chū
  tiengviet
 • 拿到
  ná dào
  tiengviet
 • tiengviet
 • 那会儿
  nà huì er
  tiengviet
 • 那么
  nà me
  tiengviet
 • 那时候
  nà shí hou
  tiengviet
 • 那样
  nà yàng
  tiengviet
 • 南方
  nán fāng
  tiengviet
 • 难过
  nán guò
  tiengviet
 • 难看
  nán kàn
  tiengviet
 • 难受
  nán shòu
  tiengviet
 • 难题
  nán tí
  tiengviet
 • 难听
  nán tīng
  tiengviet
 • 能够
  néng gòu
  tiengviet
 • 年级
  nián jí
  tiengviet
 • 年轻
  nián qīng
  tiengviet
 • niǎo
  tiengviet
 • nòng
  tiengviet
 • 努力
  nǔ lì
  tiengviet
 • tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  401 → 450

 • 爬山
  pá shān
  tiengviet
 • tiengviet
 • pái
  tiengviet
 • 排队
  pái duì
  tiengviet
 • 排球
  pái qiú
  tiengviet
 • pèng
  tiengviet
 • 碰到
  pèng dào
  tiengviet
 • 碰见
  pèng jiàn
  tiengviet
 • piān
  tiengviet
 • 便宜
  biàn yí
  tiengviet
 • piàn
  tiengviet
 • 漂亮
  piào liang
  tiengviet
 • píng
  tiengviet
 • 平安
  píng ān
  tiengviet
 • 平常
  píng cháng
  tiengviet
 • 平等
  píng děng
  tiengviet
 • 平时
  píng shí
  tiengviet
 • píng
  tiengviet
 • 瓶子
  píng zi
  tiengviet
 • 普通
  pǔ tōng
  tiengviet
 • 普通话
  pǔ tōng huà
  tiengviet
 • 其他
  qí tā
  tiengviet
 • 其中
  qí zhōng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 骑车
  qí chē
  tiengviet
 • 起飞
  qǐ fēi
  tiengviet
 • tiengviet
 • 气温
  qì wēn
  tiengviet
 • qiān
  tiengviet
 • 千克
  qiān kè
  tiengviet
 • 前年
  qián nián
  tiengviet
 • qiáng
  tiengviet
 • 青年
  qīng nián
  tiengviet
 • 青少年
  qīng shào nián
  tiengviet
 • qīng
  tiengviet
 • 清楚
  qīng chu
  tiengviet
 • qíng
  tiengviet
 • 晴天
  qíng tiān
  tiengviet
 • 请客
  qǐng kè
  tiengviet
 • 请求
  qǐng qiú
  tiengviet
 • 秋天
  qiū tiān
  tiengviet
 • qiú
  tiengviet
 • 球场
  qiú chǎng
  tiengviet
 • 球队
  qiú duì
  tiengviet
 • 球鞋
  qiú xié
  tiengviet
 • tiengviet
 • 取得
  qǔ dé
  tiengviet
 • quán
  tiengviet
 • 全部
  quán bù
  tiengviet
 • 全国
  quán guó
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  451 → 500

 • 全家
  quán jiā
  tiengviet
 • 全年
  quán nián
  tiengviet
 • 全身
  quán shēn
  tiengviet
 • 全体
  quán tǐ
  tiengviet
 • 然后
  rán hòu
  tiengviet
 • ràng
  tiengviet
 • 热情
  rè qíng
  tiengviet
 • 人口
  rén kǒu
  tiengviet
 • 人们
  rén men
  tiengviet
 • 人数
  rén shù
  tiengviet
 • 认为
  rèn wéi
  tiengviet
 • 日报
  rì bào
  tiengviet
 • 日子
  rì zi
  tiengviet
 • 如果
  rú guǒ
  tiengviet
 • 入口
  rù kǒu
  tiengviet
 • 商量
  shāng liang
  tiengviet
 • 商人
  shāng rén
  tiengviet
 • 上周
  shàng zhōu
  tiengviet
 • 少数
  shǎo shù
  tiengviet
 • 少年
  shào nián
  tiengviet
 • 身边
  shēn biān
  tiengviet
 • 什么样
  shén me yàng
  tiengviet
 • shēng
  tiengviet
 • 生词
  shēng cí
  tiengviet
 • 生活
  shēng huó
  tiengviet
 • 声音
  shēng yīn
  tiengviet
 • shěng
  tiengviet
 • 十分
  shí fēn
  tiengviet
 • 实际
  shí jì
  tiengviet
 • 实习
  shí xí
  tiengviet
 • 实现
  shí xiàn
  tiengviet
 • 实在
  shí zài
  tiengviet
 • 食物
  shí wù
  tiengviet
 • 使用
  shǐ yòng
  tiengviet
 • shì
  tiengviet
 • 市长
  shì zhǎng
  tiengviet
 • 事情
  shì qing
  tiengviet
 • shōu
  tiengviet
 • 收到
  shōu dào
  tiengviet
 • 收入
  shōu rù
  tiengviet
 • 手表
  shǒu biǎo
  tiengviet
 • 受到
  shòu dào
  tiengviet
 • 舒服
  shū fu
  tiengviet
 • shú
  tiengviet
 • shù
  tiengviet
 • 数字
  shù zì
  tiengviet
 • 水平
  shuǐ píng
  tiengviet
 • 顺利
  shùn lì
  tiengviet
 • 说明
  shuō míng
  tiengviet
 • 司机
  sī jī
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  501 → 550

 • 送到
  sòng dào
  tiengviet
 • 送给
  sòng gěi
  tiengviet
 • suàn
  tiengviet
 • 虽然
  suī rán
  tiengviet
 • 随便
  suí biàn
  tiengviet
 • 随时
  suí shí
  tiengviet
 • 所以
  suǒ yǐ
  tiengviet
 • 所有
  suǒ yǒu
  tiengviet
 • tiengviet
 • 它们
  tā men
  tiengviet
 • 太太
  tài tai
  tiengviet
 • 太阳
  tài yang
  tiengviet
 • 态度
  tài du
  tiengviet
 • 讨论
  tǎo lùn
  tiengviet
 • tào
  tiengviet
 • 特别
  tè bié
  tiengviet
 • 特点
  tè diǎn
  tiengviet
 • téng
  tiengviet
 • tiengviet
 • 提出
  tí chū
  tiengviet
 • 提到
  tí dào
  tiengviet
 • 提高
  tí gāo
  tiengviet
 • tiengviet
 • 体育
  tǐ yù
  tiengviet
 • 体育场
  tǐ yù chǎng
  tiengviet
 • 体育馆
  tǐ yù guǎn
  tiengviet
 • 天上
  tiān shàng
  tiengviet
 • tiáo
  tiengviet
 • 条件
  tiáo jiàn
  tiengviet
 • 听讲
  tīng jiǎng
  tiengviet
 • 听说
  tīng shuō
  tiengviet
 • tíng
  tiengviet
 • 停车
  tíng chē
  tiengviet
 • 停车场
  tíng chē chǎng
  tiengviet
 • tǐng
  tiengviet
 • 挺好
  tǐng hǎo
  tiengviet
 • tōng
  tiengviet
 • 通过
  tōng guò
  tiengviet
 • 通知
  tōng zhī
  tiengviet
 • 同时
  tóng shí
  tiengviet
 • 同事
  tóng shì
  tiengviet
 • 同样
  tóng yàng
  tiengviet
 • tóu
  tiengviet
 • 头发
  tóu fa
  tiengviet
 • 图片
  tú piàn
  tiengviet
 • tuī
  tiengviet
 • tuǐ
  tiengviet
 • 外地
  wài dì
  tiengviet
 • 外卖
  wài mài
  tiengviet
 • wán
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  551 → 600

 • 完成
  wán chéng
  tiengviet
 • 完全
  wán quán
  tiengviet
 • 晚安
  wǎn ān
  tiengviet
 • 晚报
  wǎn bào
  tiengviet
 • 晚餐
  wǎn cān
  tiengviet
 • 晚会
  wǎn huì
  tiengviet
 • wǎn
  tiengviet
 • wàn
  tiengviet
 • wǎng
  tiengviet
 • 网球
  wǎng qiú
  tiengviet
 • 网站
  wǎng zhàn
  tiengviet
 • wǎng
  tiengviet
 • wèi
  tiengviet
 • 为什么
  wèi shén me
  tiengviet
 • wèi
  tiengviet
 • 味道
  wèi dao
  tiengviet
 • wèi
  tiengviet
 • 温度
  wēn dù
  tiengviet
 • wén
  tiengviet
 • 问路
  wèn lù
  tiengviet
 • 问题
  wèn tí
  tiengviet
 • 午餐
  wǔ cān
  tiengviet
 • 午睡
  wǔ shuì
  tiengviet
 • 西北
  xī běi
  tiengviet
 • 西餐
  xī cān
  tiengviet
 • 西方
  Xī fāng
  tiengviet
 • 西南
  xī nán
  tiengviet
 • 西医
  xī yī
  tiengviet
 • 习惯
  xí guàn
  tiengviet
 • 洗衣机
  xǐ yī jī
  tiengviet
 • 洗澡
  xǐ zǎo
  tiengviet
 • xià
  tiengviet
 • 下雪
  xià xuě
  tiengviet
 • 下周
  xià zhōu
  tiengviet
 • 夏天
  xià tiān
  tiengviet
 • 相同
  xiāng tóng
  tiengviet
 • 相信
  xiāng xìn
  tiengviet
 • xiǎng
  tiengviet
 • 想到
  xiǎng dào
  tiengviet
 • 想法
  xiǎng fǎ
  tiengviet
 • 想起
  xiǎng qǐ
  tiengviet
 • xiàng
  tiengviet
 • 相机
  xiàng jī
  tiengviet
 • xiàng
  tiengviet
 • xiǎo
  tiengviet
 • 小声
  xiǎo shēng
  tiengviet
 • 小时候
  xiǎo shí hou
  tiengviet
 • 小说
  xiǎo shuō
  tiengviet
 • 小心
  xiǎo xīn
  tiengviet
 • 小组
  xiǎo zǔ
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  601 → 650

 • 校园
  xiào yuán
  tiengviet
 • 校长
  xiào zhǎng
  tiengviet
 • 笑话
  xiào huà
  tiengviet
 • 笑话儿
  xiàohuà r
  tiengviet
 • xié
  tiengviet
 • 心里
  xīn li
  tiengviet
 • 心情
  xīn qíng
  tiengviet
 • 心中
  xīn zhōng
  tiengviet
 • 新闻
  xīn wén
  tiengviet
 • xìn
  tiengviet
 • 信号
  xìn hào
  tiengviet
 • 信息
  xìn xī
  tiengviet
 • 信心
  xìn xīn
  tiengviet
 • 信用卡
  xìn yòng kǎ
  tiengviet
 • 星星
  xīng xing
  tiengviet
 • 行动
  xíng dòng
  tiengviet
 • 行人
  xíng rén
  tiengviet
 • 行为
  xíng wéi
  tiengviet
 • xìng
  tiengviet
 • 姓名
  xìng míng
  tiengviet
 • 休假
  xiū jià
  tiengviet
 • 许多
  xǔ duō
  tiengviet
 • xuǎn
  tiengviet
 • 学期
  xué qī
  tiengviet
 • xuě
  tiengviet
 • 颜色
  yán sè
  tiengviet
 • yǎn
  tiengviet
 • 眼睛
  yǎn jing
  tiengviet
 • yǎng
  tiengviet
 • 样子
  yàng zi
  tiengviet
 • 要求
  yāo qiú
  tiengviet
 • yào
  tiengviet
 • 药店
  yào diàn
  tiengviet
 • 药片
  yào piàn
  tiengviet
 • 药水
  yào shuǐ
  tiengviet
 • 也许
  yě xǔ
  tiengviet
 • tiengviet
 • 夜里
  yè li
  tiengviet
 • 一部分
  yī bù fen
  tiengviet
 • 一定
  yī dìng
  tiengviet
 • 一共
  yī gòng
  tiengviet
 • 一会儿
  yī huì r
  tiengviet
 • 一路平安
  yī lù píng ān
  tiengviet
 • 一路顺风
  yī lù shùn fēng
  tiengviet
 • 已经
  yǐ jīng
  tiengviet
 • 以后
  yǐ hòu
  tiengviet
 • 以前
  yǐ qián
  tiengviet
 • 以上
  yǐ shàng
  tiengviet
 • 以外
  yǐ wài
  tiengviet
 • 以为
  yǐ wéi
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:651 → 700

 • 以下
  yǐ xià
  tiengviet
 • 椅子
  yǐ zi
  tiengviet
 • 一般
  yī bān
  tiengviet
 • 一点点
  yī diǎn diǎn
  tiengviet
 • 一生
  yī shēng
  tiengviet
 • 一直
  yī zhí
  tiengviet
 • 亿
  tiengviet
 • 意见
  yì jiàn
  tiengviet
 • 意思
  yì si
  tiengviet
 • 因为
  yīn wèi
  tiengviet
 • yīn
  tiengviet
 • 阴天
  yīn tiān
  tiengviet
 • 音节
  yīn jié
  tiengviet
 • 音乐
  yīn yuè
  tiengviet
 • 音乐会
  yīn yuè huì
  tiengviet
 • 银行
  yín háng
  tiengviet
 • 银行卡
  yín háng kǎ
  tiengviet
 • 应该
  yīng gāi
  tiengviet
 • 英文
  Yīng wén
  tiengviet
 • 英语
  Yīng yǔ
  tiengviet
 • 影片
  yǐng piàn
  tiengviet
 • 影响
  yǐng xiǎng
  tiengviet
 • 永远
  yǒng yuǎn
  tiengviet
 • yóu
  tiengviet
 • 游客
  yóu kè
  tiengviet
 • 友好
  yǒu hǎo
  tiengviet
 • 有空儿
  yǒu kòngr
  tiengviet
 • 有人
  yǒu rén
  tiengviet
 • 有点儿
  yǒu diǎn r
  tiengviet
 • 有意思
  yǒu yì si
  tiengviet
 • yòu
  tiengviet
 • tiengviet
 • 语言
  yǔ yán
  tiengviet
 • 原来
  yuán lái
  tiengviet
 • 原因
  yuán yīn
  tiengviet
 • yuàn
  tiengviet
 • 院长
  yuàn zhǎng
  tiengviet
 • 院子
  yuàn zi
  tiengviet
 • 愿意
  yuàn yì
  tiengviet
 • 月份
  yuè fèn
  tiengviet
 • 月亮
  yuè liang
  tiengviet
 • yuè
  tiengviet
 • 越来越
  yuè lái yuè
  tiengviet
 • yún
  tiengviet
 • 运动
  yùn dòng
  tiengviet
 • zán
  tiengviet
 • 咱们
  zán men
  tiengviet
 • zàng
  tiengviet
 • 早餐
  zǎo cān
  tiengviet
 • 早晨
  zǎo chén
  tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  701 → 750

 • 早就
  zǎo jiù
  tiengviet
 • 怎么办
  zěn me bàn
  tiengviet
 • 怎么样
  zěn me yàng
  tiengviet
 • 怎样
  zěn yàng
  tiengviet
 • zhàn
  tiengviet
 • zhàn
  tiengviet
 • 站住
  zhàn zhù
  tiengviet
 • 长大
  zhǎng dà
  tiengviet
 • 找出
  zhǎo chū
  tiengviet
 • 照顾
  zhào gu
  tiengviet
 • 照片
  zhào piàn
  tiengviet
 • 照相
  zhào xiàng
  tiengviet
 • 这么
  zhè me
  tiengviet
 • 这时候
  zhè shí hòu
  tiengviet
 • 这样
  zhè yàng
  tiengviet
 • 真正
  zhēn zhèng
  tiengviet
 • 正常
  zhèng cháng
  tiengviet
 • 正好
  zhèng hǎo
  tiengviet
 • 正确
  zhèng què
  tiengviet
 • 正是
  zhèng shì
  tiengviet
 • 直接
  zhí jiē
  tiengviet
 • zhǐ
  tiengviet
 • 只能
  zhǐ néng
  tiengviet
 • 只要
  zhǐ yào
  tiengviet
 • zhǐ
  tiengviet
 • 中餐
  Zhōng cān
  tiengviet
 • 中级
  zhōng jí
  tiengviet
 • 中年
  zhōng nián
  tiengviet
 • 中小学
  zhōng xiǎo xué
  tiengviet
 • 中心
  zhōng xīn
  tiengviet
 • 中医
  Zhōng yī
  tiengviet
 • 重点
  zhòng diǎn
  tiengviet
 • 重视
  zhòng shì
  tiengviet
 • zhōu
  tiengviet
 • 周末
  zhōu mò
  tiengviet
 • 周年
  zhōu nián
  tiengviet
 • 主人
  zhǔ rén
  tiengviet
 • 主要
  zhǔ yào
  tiengviet
 • 住房
  zhù fáng
  tiengviet
 • 住院
  zhù yuàn
  tiengviet
 • zhuāng
  tiengviet
 • 准确
  zhǔn què
  tiengviet
 • 自己
  zì jǐ
  tiengviet
 • 自行车
  zì xíng chē
  tiengviet
 • 自由
  zì yóu
  tiengviet
 • 字典
  zì diǎn
  tiengviet
 • 走过
  zǒu guò
  tiengviet
 • 走进
  zǒu jìn
  tiengviet
 • 走开
  zǒu kāi
  tiengviet
 • tiengviet
 • Từ vựng Hsk2 – 9 Cấp mới:
  751 → 800

 • tiengviet
 • 组成
  zǔ chéng
  tiengviet
 • 组长
  zǔ zhǎng
  tiengviet
 • zuǐ
  tiengviet
 • 最近
  zuì jìn
  tiengviet
 • 作家
  zuò jiā
  tiengviet
 • 作文
  zuò wén
  tiengviet
 • 作业
  zuò yè
  tiengviet
 • 作用
  zuò yòng
  tiengviet
 • zuò
  tiengviet
 • 座位
  zuò wèi
  tiengviet
 • 做到
  zuò dào
  tiengviet
 • 做法
  zuò fǎ
  tiengviet
 • 做饭
  zuò fàn
  tiengviet

Du Bao Ying

Du Bao Ying là giảng viên tại Trung tâm Chinese. Cô có bằng thạc sĩ về Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ Trung Quốc và đã dạy hàng nghìn sinh viên trong những năm qua. Cô ấy cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, giúp việc học tiếng Trung trở nên dễ dàng hơn trên khắp thế giới.
Subscribe
Notify of

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button