Đội ngũ Giảng viên tại Chinese

Đội ngũ Giảng viên tại Chinese là những Giảng viên các trường Đại học khoa tiếng Trung, Giáo viên người Trung Quốc, Tiến sỹ, Thạc sỹ đã công tác nhiều năm bên Trung Quốc có kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành.

Giảng viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese