Phiên dịch tiếng Trung: Trung - Việt, Việt - Trung

Chinese đã cung cấp rất nhiều phiên dịch viên tiếng Trung, Tiếng Đài Loan, tiếng Quảng Đông cho nhiều đối tác là các công ty, doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước.

Hình thức và lĩnh vực mà chúng tôi thường xuyên cung cấp phiên dịch viên như:

Dịch đuổi (consecutive interpreting)

Phiên dịch viên lắng nghe người bản xứ nói hết một đoạn, sau đó mới tiến hành chuyển dịch. Hình thức dịch này thường được sử dụng trong dịch Chuyển giao công nghệ, Giao dịch đàm phám thương mại, tháp tùng…

Dịch song song, dịch cabin

Phiên dịch viên sẽ dịch sau khi người bản xứ nói một câu, hình thức này phù hợp trong dịch Hội Thảo, Hội Nghị, Du Lịch, Tham Quan…

Dịch qua điện thoại, Truyền thông Internet

Phiên dịch viên sẽ nhận thông tin từ khách hàng và truyền tải qua các phương tiện truyền thông. Hình thức phiên dịch này tiện lợi và tiết kiệm.

Dịch Thầm (whispering Interpreting)

Phiên dịch viên sẽ dịch cho một hoặc 2, 3 người nghe tại hiện trường, nơi yêu cầu độ bí mật cao trong giao tiếp.

Trung tâm tiếng Trung Chinese luôn có sẵn các phiên dịch tiếng Trung với kinh nghiệm lâu năm và đã nhiều năm gắn bó tại Trung Quốc nên họ hiểu tâm lý và những yếu tố văn hóa xã hội, Vì vậy các buổi phiên dịch đều đạt được những kết quả rất tốt cho khách hàng đặc biệt là trong các giao dịch quan trọng. Người Trung Quốc rất trọng lễ nghi, và tin vào yếu tố may mắn nên các yếu tố trong khi phiên dịch cũng được chúng tôi chuẩn bị rất kỹ.