Đội ngũ Giảng viên tại Chinese

Đội ngũ Giảng viên tại Chinese là những Giảng viên các trường Đại học khoa tiếng Trung, Giáo viên người Trung Quốc, Tiến sỹ, Thạc sỹ đã công tác nhiều năm bên Trung Quốc có kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành.

Dưới đây là những Giảng viên đã và đang giảng dạy tại Chinese

Giáo viên Trung Quốc
Thạc sỹ Tiếng Trung
Học Thạc sĩ tại 義守大學
Giảng viên Đại Học
Thạc sĩ đại học Bắc Kinh
Giáo viên Trung Quốc