Khóa học tiếng Trung Xuất khẩu Lao động

Khóa học được tổ chức bởi Chinese và Đối tác tuyển dụng. (chúng tôi chỉ đào tạo, không đưa người đi xuất khẩu lao động)

Khóa học tiếng Trung Xuất khẩu lao động

Khóa học tiếng Trung này được tổ chức bởi Trung tâm tiếng Trung Chinese và Doanh nghiệp Đối tác của Chinese họ cần tuyển nhân biết tiếng Trung.

Ai phù hợp với khóa học này ?

Sau khóa học Bạn sẽ có được!

Nội dung Khóa học Xuất khẩu Lao động là gì

Nội dung thiết kế theo Đối tác

Đối tác của Chinese bao gồm nhiều Doanh nghiệp ở nước ngoài có ngành nghề khác nhau. Chinese cung cấp nhân lực thường xuyên cho những đối tác này. Vì vậy nội dung khóa học được thiết kế riêng theo đặc thù của từng Doanh nghiệp.

Tiếng Trung phỏng vấn Xin việc

Sau khóa học, học viên phải trải qua 1 buổi phỏng vấn của đối tác. Tuy nhiên nội dung cuộc phỏng vấn đã được Đối tác gửi và chúng tôi dựa vào đó để giảng dạy.