Tổng kết nhiệm vụ năm 2020 – Trung tâm ngoại ngữ Chinese

UBND TP HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:      0105 /BC-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, Ngày 10 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 VỀ ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3920/BGDĐT-GDTX ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục thường xuyên;

Công văn 3869/BGDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục năm học 2019-2020, Sở GDĐT Hà Nội tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên (GDTX) năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

  1. Thông tin trung tâm:

– Tên trung tâm (ghi đầy đủ, không viết tắt): TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CHINESE

– Địa điểm trụ sở chính:    Số 47 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 5/33, Ngõ 84, Phố Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Cơ sở 3: Số 11/40 Lê Thị Hồng, Gò Vấp, HCM

Cơ sở 4: Số 24, Trống Mái, Yết Kiêu, Hạ Long, QN

– Điện thoại: 02462737351 – 0989543912

– Địa chỉ trang Web : https://chinese.com.vn

2. Chương trình đào tạo:

+ Tiếng Trung trẻ em

+ Tiếng Trung cho người đi làm

+ Tiếng Trung HSK

+ Tiếng Trung phiên dịch

+ Gia sư tại nhà

+ Tiếng Trung online

+ Cung cấp Biên phiên dịch

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ TRÊN CÁC LĨNH VỰC

  1. Kết quả thực hiện các đề án: “Xây dựng lộ trình học tiếng Trung năm 2020”, và Đề án “Phát triển đào tạo tiếng Trung từ xa” cho toàn bộ hệ thống Chinese.

– Tình hình thực hiện các mục tiêu đề án:

Đến nay, Chinese đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của cả hai đề án: Hoàn thành mục tiêu đào tạo tiếng Trung cho tất cả các đối tượng theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giao viên để có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; xây dựng sự đoàn kết của toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên; sự kết nối giữa các học viên đảm bảo hiệu quả học tập bền vững.

– Kết quả đạt được:

+ Người trong độ tuổi từ 5- 10 là 10%.

+ Người trong độ tuổi từ 18 – 34 là 60%.

+ Người trong độ tuổi từ 35 – 60 là 30%.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.

+ 75% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đạt chuẩn.

+ 20% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ vượt chuẩn.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức đào tạo đáp ứng chuẩn quy định;  100% cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định.

+ 100% học sinh, sinh viên, người đi làm vừa được học kiến thức cơ bản đến nâng cao, vừa được học kỹ năng sống tại các cơ sở.

-Căn cứ kết quả Năm học 2019 – 2020, tại các cơ sở tại Hà nội., Chinese đã mở 475 lớp học tiếng Trung offline và online từ cơ bản đến nâng cao cho 2529 lượt người học, đạt trên 142% kế hoạch, tăng 20% HV so với năm trước cho 4 cơ sở; trong đó học viên học tiếng Trung online chiếm 55% (30% học viên ở nước ngoài đăng kí như : ireland, úc, canada, đài loan, nhật bản và hàn quốc) , 35% còn lại là số lượng học viên đăng ký học offline tại các cơ sở của trung tâm và 10% là học viên đăng kí học gia sư tại nhà. Trong đó có đến 10% đã hoàn thành sứ mệnh chinh phục tiếng Hán, hiện lại quay về góp sức, cống hiến sự nghiệp cho Trung tâm. Và 90% học viên khi học xong các lộ trình học hiện đều đang sử dụng tiếng Hán trong công việc cách thành công. Các nội dung chủ yếu của các lớp chuyên đề là lớp học chuyên ngành, lớp học Vip 1:1, lớp học phiên dịch, lớp học thi chứng chỉ HSK; đặc biệt các lớp dạy tiếng Trung ngắn hạn đã giúp cho học viên đi du học, đi TQ công tác đạt hiệu quả.

Từ năm 2021 Chinese với mục tiêu tất cả học sinh các lớp học ở các cơ sở đều được tiếp cận tủ sách Chinese.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

  1. Ưu điểm

Với tinh thần thực hiện đổi mới giáo dục, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong năm học 2019-2020 do Sở GD & Đào Tạo, tuy chịu tác động khá nặng nề của đại dịch Covid-19, Trung tâm tiếng Trung Chinese đã có nhiều cố gắng khắc phục những khó khăn, khai thác và phát huy những nguồn lực hiện có, nhanh chóng tổ chức triển khai các nhiệm vụ, tạo lên khí thế mới, hoà với không khí thi đua toàn ngành, bước đầu thu được những kết quả cơ bản thực chất. Các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai và thu được kết quả tốt, nổi bật là các hoạt động:

– Củng cố, duy trì hoạt động học trải nghiệm thực tế ngày càng có chiều sâu, thiết thực. Bước đầu giải quyết được những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nội dung giảng dạy tại các cơ sở để đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả thiết thực;

– Ổn định việc tuyển sinh và phát triển các trình độ;

– Tiếp tục liên kết mở nhiều lớp phù hợp nhu cầu của học viên;

– Chú trọng công tác quản lý, duy trì nền nếp, chất lượng giáo dục, chất lượng dạy và học, tăng cường kiểm tra, thực hiện đánh giá nghiêm túc; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ,với hình thức phong phú, sôi nổi;

– Thúc đẩy mạnh việc dạy học gắn với thực tiễn, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Việc đổi mới phương pháp dạy học có bước chuyển biến tích cực, giáo viên có ý thức và đã tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, áp dụng CNTT vào bài dạy; nhiều học viên có hứng thú, ý thức tốt hơn trong học tập và rèn luyện;

– Mạng lưới quy mô hoạt động của các cơ sở tiếp tục được mở rộng, cung cấp những dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu người học. Việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của các trung tâm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

  1. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại hạn chế

–  Chất lượng giáo dục

Hoạt động của một số lớp còn yếu việc kết nối giữa các thành viên, một số lớp vẫn còn chưa thực hiện đủ, đúng mục tiêu do học viên bận, không có thời gian, học viên một số lớp còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của khóa học.

– Các điều kiện tổ chức dạy và học

+ Cơ sở vật chất, kinh phí, chế độ cho báo cáo viên ở một số lớp còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu.

– Công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Các cơ sở, công tác quản lý còn thiếu chặt chẽ, kế hoạch năm học còn thiếu giải pháp thực hiện, hoặc thực hiện chưa hết chức năng, nhiệm vụ.

+ Nguồn học liệu đôi khi chưa cung cấp đủ, đúng dẫn đến hiệu quả của một số khóa/lớp bồi dưỡng chưa cao.

+ Kinh phí thực hiện Đề án còn nhiều khó khăn.

+ Chưa tổ chức được thường xuyên các hoạt động học trải nghiệm thường xuyên.

+ Chưa tổ chức được việc cung cấp tài liệu cho học sinh mượn.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

– Một số cơ sở  đã rất cố gắng huy động mọi nguồn lực nhưng ở một số nơi, kinh phí để tổ chức các lớp học, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập còn chưa đáp ứng nhu cầu.

– Một bộ phận cán bộ, giáo viên trong các cơ sở còn thiếu chủ động, thiếu tích cực trong công việc, ngại đổi mới,..

2.3. Phương hướng khắc phục những tồn tại:

– Chủ động điều chỉnh, sắp xếp lại biên chế, duy trì giáo viên ổn định, nâng cao tay nghề, tâm huyết.

– Tham mưu với TP, HĐND, UBND TP về giải pháp.

– Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đội ngũ để nâng cao năng lực giảng dạy, công tác, lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

NĂM HỌC 2020 – 2021

  1. Phương hướng

TRUNG TÂM CHINESE Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/8/2020 của UBND TP HÀ NỘI; quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ GDĐT, UBND tp; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành và của TP, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần giữ vững và phát huy những thành tích của ngành GDĐT.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới; tăng cường biện pháp bảo đảm chất lượng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học.Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các chi nhánh phát huy năng lực hiệu quả trong công nghệ đổi mới pp giáo dục, đảm bảo quyền lợi người học.

  1. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tham mưu UBND cấp quận, UBND tp tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tp, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng chương trình học giai đoạn tiếp theo

2.2. Nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng

Tiếp tục tinh giản, bảo đảm kiến thức cơ bản, tối thiểu cho học viên; duy trì và nâng cao chất lượng dạy, học, tỷ lệ học viên đỗ HSK đạt 100%;

Nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, học thông qua thực tế trong năm 2021.

2.3. Đối với học viên

-Triển khai các buổi học ngoại khóa cho tất cả cấc lớp học offline. Đặc biệt các lớp sẽ có ít nhất 4 buổi ngoại khoa/ tháng giao lưu với người nước ngoai để cọ sát và luyện phản xạ, tạo hiệu quả tối ưu nhất trong giao tiếp tiếng Trung.

-Tất cả các lớp sẽ được tham gia chuyến tham quan thực  tế tại đất nước TRUNG QUỐC xinh đẹp ( tất cả các lớp của tt CHINESE Gồm 4 cơ sở đều tham gia cùng nhau vừa có thể giao lưu chia sẻ kinh nghiệm vừa tạo đk sự kết nối của đại gia đình Chinese chúng ta)

– Tham gia các sự kiện vui chơi, các buổi tọa đàm, gt viejc làm tại tt… ( tạo cơ hội lĩnh hội những điều bổ ích trong cs và mang về cơ hội vc lm cho chính bản thân mỗi học viên)

  • CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN HỌC VIÊN

-Tất cả các học viên đều được nhận 1 tài khoản tham gia vào trang web thi thử và ôn luỵện tiếng Hán của Trung tâm. Với  tài khoản này các bạn có thể trải nghiệm các bài thi, các bài ôn luyện không giới hạn có trên trang web.

-Là học viên của trung tâm bạn được thỏa sức mượn sách tham  khảo (chỉ cần trình thẻ học viên )

-Khi là học viên bạn muốn đăng kí khóa học tiếp theo sẽ được tặng ngay học bổng.

-Được chuyển nhượng khóa học cho bạn bè, người thân. Có chính sách học bù và bảo lưu cho toàn thể các học viên tại Trung tâm.

2.4. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Tiếp tục triển khai dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, dạy học gắn với thực tiễn, dạy học chủ đề môn học thông qua hoạt động trải nghiệm..

Tích cực áp dụng CNTT trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, tăng tính hấp dẫn của giờ học thông qua hệ thống bài giảng điện tử, làm bài tập online để phát huy tính hiệu quả cao.

2.5. Tăng cường công tác quản lý

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoạt động đúng quy định, đảm bảo quyền lợi người học.

2.6. Ứng dụng CNTT

Tăng cường ứng dụng CNTT phát triển đề án Dạy học trực tuyến, online với các trình độ cơ bản đến nâng cao trên trang web tiengtrungonline.com

Tăng cường việc học và ôn thi HSK online trên hệ thống chinesetest.online

  1. Các giải pháp cơ bản

3.1. Công tác tham mưu

– Tích cực tham mưu, góp ý với Bộ GDĐT hoàn thiện kế hoạch 2021

– Tích cực tham mưu UBND TP, UBND quận

3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

– Bổ sung các giáo viên giỏi về chi nhánh đào tạo.

– Tăng cường tập huấn cho CBQL, giáo viên các cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao ý thực trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

3.3. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị

Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy, học hiện đại cho các cơ sở.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các hoạt động dạy – học thực hiện đúng quy định;đảm bảo quyền lợi người học.

Làm được điều này không thể không kể đến công lao của đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên đang ngày đêm cống hiến hết mình trong sự nghiệp trồng người của Trung tâm.

Một lần nữa thay mặt trung tâm tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn.

Tôi mong rằng năm 2021 tới đây sẽ không còn đại dịch, không còn mất mát đau thương và chúng ta – đại gia đình Chinese sẽ vẫn tin tưởng đồng hành cùng nhau để cùng chinh phục và hoàn thành ước mơ chung của chúng ta – đưa thương hiệu Chinese trở thành sự lựa chọn số 1 của tất cả các bạn học yêu thích tiếng Trung. Xin cảm ơn.

TRI ÂN GIÁO VIÊN – TRI ÂN NHÂN VIÊN

Doi ngu can bo cong nhan vien 1

  1. Cô giáo Nguyễn Thùy Linh

Co Nguyen Thuy Linh

2. Cô giáo Trần Mỹ Linh

Co Linh

3. Cô Thu Hương

Co Thu Huong

4. Cô Hương Giang

Co Huong Giang

5. Cô Mai Anh

co Mai Anh

6. Cô Thu Cúc

z2273053651640 6b8d2b3635cfdcb54c2432dabb3c616f

7. Thủy Tiên

z2273053618212 acf590d4a3faca511b8f0616c4796c03

8. Bích

z2273053664682 059e44580681b63015e9d8a954d71c04

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *