Thu Qiu Huang

Giáo viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese