Đăng ký Wechat Trung Quốc: Hướng dẫn Tải và Cài đặt

[wpipa id=”24565″]
⇒ Kéo xuống dưới trang để lấy liên kết tải Wechat cho Android và Weibo cho IOS iPhone

[wpipa id=”24565″]

Tải về ứng dụng Wechat phiên bản mới nhất dành cho smartphone Android hoặc iOS qua liên kết dưới:

Android: Tải về

IOS: Tải về

⇒ Quay lại trang chủ hướng dẫn tải Webchat

[wpipa id=”24565″]

⇒ Quay lại trang chủ hướng dẫn tải Webchat

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *