Bạn đã biết tiếng Trung? Bạn đã bao giờ học tiếng Trung qua video để nói lưu loát chưa? Hãy theo dõi các đoạn video hài của tiếng Trung Chinese để nâng cao khả năng giao tiếp ( khẩu ngữ) tiếng Trung để nói tiếng Trung như nói tiếng Việt nào….

Các bạn đã bao giờ “học nấu ăn qua mạng” theo như cách của anh chàng trong đoạn video hài bằng tiếng Trung chưa?

Xem thêm nội dung các video hài khác:

Học tiếng Trung giao tiếp qua video hài 02: “Cơm vợ nấu”

Học tiếng Trung giao tiếp qua video hài 03: “Thanh toán”

Học tiếng Trung giao tiếp qua video hài 04: “Làm quen”

Học tiếng Trung giao tiếp qua video hài 05: “Tỏ tình”

Học tiếng Trung giao tiếp qua video hài 06: “Các câu chửi tục”