Học tiếng Trung qua bài hát: Tình bạn | Châu Hoa Kiện

演出: 周华健 (Zhou hua jian)- Châu Hoa Kiện

Lời bài hát bằng tiếng Trung có phiên âm

歌词:

这些年 一个人 风也过 雨也走
有过泪 有过错 还记得坚持什麽
真爱过 才会懂 会寂寞 会回首
终有梦 终有你 在心中
朋友 一生一起走 那些日子 不再有
一句话 一辈子 一生情 一杯酒
朋友 不曾孤单过 一声朋友 你会懂
还有伤 还有痛 还要走 还有我

zhè xiē nián yī gè rén
这 些 年 一 个 人

fēng yě guò yǔ yě zǒu
风 也 过 雨 也 走

yǒu guò lèi yǒu guò cuò
有 过 泪 有 过 错

huán jì de jiān chí shèn me
还 记 得 坚 持 甚 么

zhēn ài guò cái huì dǒng
真 爱 过 才 会 懂

huì jì mò huì huí shǒu
会 寂 寞 会 回 首

zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng
终 有 梦 终 有 你 在 心 中

péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu
朋 友 一 生 一 起 走

nà xiē rì zǐ bù zài yǒu
那 些 日 子 不 再 有

yī jù huà yī bèi zǐ
一 句 话 一 辈 子

yī shēng qíng yī bēi jiǔ
一 生 情 一 杯 酒

péng yǒu bù céng gū dān guò
朋 友 不 曾 孤 单 过

yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng
一 声 朋 友 你 会 懂

hái yǒu shāng hái yǒu tòng
还 有 伤 还 有 痛

hái yào zǒu hái yǒu wǒ
还 要 走 还 有 我

zhè xiē nián yī gè rén
这 些 年 一 个 人

fēng yě guò yǔ yě zǒu
风 也 过 雨 也 走

yǒu guò lèi yǒu guò cuò
有 过 泪 有 过 错

huán jì de jiān chí shèn me
还 记 得 坚 持 甚 么

zhēn ài guò cái huì dǒng
真 爱 过 才 会 懂

huì jì mò huì huí shǒu
会 寂 寞 会 回 首

zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng
终 有 梦 终 有 你 在 心 中

péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu
朋 友 一 生 一 起 走

nà xiē rì zǐ bù zài yǒu
那 些 日 子 不 再 有

yī jù huà yī bèi zǐ
一 句 话 一 辈 子

yī shēng qíng yī bēi jiǔ
一 生 情 一 杯 酒

péng yǒu bù céng gū dān guò
朋 友 不 曾 孤 单 过

yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng
一 声 朋 友 你 会 懂

hái yǒu shāng hái yǒu tòng
还 有 伤 还 有 痛

hái yào zǒu hái yǒu wǒ
还 要 走 还 有 我

péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu
朋 友 一 生 一 起 走

nà xiē rì zǐ bù zài yǒu
那 些 日 子 不 再 有

yī jù huà yī bèi zǐ
一 句 话 一 辈 子

yī shēng qíng yī bēi jiǔ
一 生 情 一 杯 酒

péng yǒu bù céng gū dān guò
朋 友 不 曾 孤 单 过

yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng
一 声 朋 友 你 会 懂

hái yǒu shāng hái yǒu tòng
还 有 伤 还 有 痛

hái yào zǒu hái yǒu wǒ
还 要 走 还 有 我

péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu
朋 友 一 生 一 起 走

nà xiē rì zǐ bù zài yǒu
那 些 日 子 不 再 有

yī jù huà yī bèi zǐ
一 句 话 一 辈 子

yī shēng qíng yī bēi jiǔ
一 生 情 一 杯 酒

péng yǒu bù céng gū dān guò
朋 友 不 曾 孤 单 过

yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng
一 声 朋 友 你 会 懂

hái yǒu shāng hái yǒu tòng
还 有 伤 还 有 痛

hái yào zǒu hái yǒu wǒ
还 要 走 还 有 我

yī jù huà yī bèi zǐ
一 句 话 一 辈 子

yī shēng qíng yī bēi jiǔ
一 生 情 一 杯 酒

Lời bài hát bằng tiếng Việt

Những năm tháng này, chỉ một mình tôi
Gío cũng qua và mưa cũng qua đi
Đã có những nước mắt, cũng có những lỗi lầm
Những điều tốt đẹp mà chúng ta gìn giữ
Tôi vẫn nhớ mãi.

Chỉ những người yêu thật lòng
mới biết đựoc nỗi cô đơn
Mới biết quay đầu nhìn lại
Luôn có những giấc mơ
Luôn có những người bạn
Trong trái tim.

Bạn bè cùng đi một đời bên nhau
Những ngày tháng đó sẽ không còn nữa
Một câu nói, cả đời người
Một tấm lòng, một ly rượu.

Cùng bạn bè chưa bao giờ cảm thấy cô đơn
Tình bạn cả một đời, bạn sẽ hiểu thôi
Có những vết thương, cả những nỗi đau
Rồi chúng ta mỗi người…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *