Tổng quan về chứng chỉ HSK trong tiếng Trung | Kỳ thi năng lực Hán ngữ

HSK là gì?

HSK là là kỳ thi năng lực Hán ngữ dành cho những người học tiếng Trung, viết tắt của cụm từ Hanyu  Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) do Văn Phòng Hán Ngữ Trung Quốc tổ chức thi và cấp bằng

HSK là Kỳ thi sát hạch trình độ tiếng Trung cho các đối tượng muốn đến Trung Quốc du học và làm viêc. Bao gồm 6 cấp như dưới đây

chung chi hsk

Hiệu lực của HSK?

Chứng chỉ HSK có giá trị trên toàn thế giới. Điểm số thi có hiệu lực trong thời gian dài. Nếu áp dụng điểm số này như là Chứng chỉ Năng lực tiếng Trung để nộp hồ sơ đầu vào của các trường ĐH hoặc Học viện thì hiệu lực của chứng chỉ là trong 2 năm kể từ ngày cấp.

HSK dùng để làm gì?

Nó là căn cứ để các trường ĐH, Học Viện tại TQ nhận lưu học sinh quốc tế, và để các tổ chức, công ty TQ tuyển dụng nhân viên.
Các kỳ thi HSK cơ bản với trình độ Sơ, Trung và Cao cấp đều được tổ chức riêng. Để được nhận vào trường ĐH, người ta dùng kết quả thi Sơ – Trung.
HSK gồm những loại chứng chỉ nào?
Kỳ thi HSK cũ có 6 cấp độ, HSK mới có 9 cấp độ. Từ tháng 7/2021, HSK mới 9 cấp độ được áp dụng từ tháng 7 năm 2021.
Đăng ký thi HSK ở mức độ nào thì được đánh giá, cho điểm và cấp chứng chỉ ở cấp độ đấy (không đỗ thì cũng không được đưa xuống cấp dưới, đỗ cao cũng không được đưa lên cấp độ trên)

HSK thi như thế nào. Có bao nhiêu cấp độ ?

 • HSK bao gồm một bài thi viết và một bài thi khẩu ngữ (kỹ năng nói), được tổ chức riêng. Bài thi nói còn được gọi là HSKK (Tiếng Trung: 汉语 水平 口语 考试
 • Ngày 2 tháng 6 năm 2021, Hanban thông báo thay đổi kỳ thi HSK 6 cấp lên 9 cấp, áp dụng từ tháng 7 năm 2021. Điểm đổi mới là từ cấp 1 đên cấp 6 thi từng cấp riêng rẽ, đủ điểm tối thiểu theo yêu cầu sẽ được công nhận đạt cấp đó. Cấp 7 đến cấp 9 thi chung và tùy vào kết quả sẽ được công nhận đạt cấp 7, 8 hay 9

Cấu trúc đề thi HSK theo HSK 6 cấp cũ

Cấu trúc kỳ thi hiện tại được giới thiệu vào năm 2010, với mục đích đánh giá “khả năng giao tiếp và ngôn ngữ toàn diện”. Thay đổi đáng chú ý nhất là đã bao gồm bài thi viết ở tất cả các cấp (trước năm 2010 chỉ có trong trình độ cao cấp, không có trong kỳ thi trình độ sơ cấp và trung cấp), kỳ thi cũng thay đổi hệ thống xếp hạng và sử dụng các cấu trúc câu hỏi mới. Đồng thời công bố danh sách các từ vựng, danh sách các bài thi trước đó và các bài thi mẫu có sẵn dưới dạng tài liệu chuẩn bị. Danh sách từ vựng đã được cập nhật vào năm 2012.

HSK bao gồm một bài thi viết và một bài thi khẩu ngữ (kỹ năng nói), được tổ chức riêng. Bài thi nói còn được gọi là HSKK (Tiếng Trung: 汉语 水平 口语 考试)

Bài thi viết

Cấu trúc đề thi HSK cấp độ 1

Cấu trúc đề thi HSK1 gồm 40 câu hỏi, được chia làm 2 phần: Phần nghe và phần đọc hiểu.

# Phần nghe:

Phần nghe Số câu hỏi Nội dung
Phần 1 5 Mỗi câu là một cụm từ và một hình ảnh. Thí sinh đánh giá đúng hay sai dựa trên những gì nghe được.
Phần 2 5 Mỗi câu hỏi tương ứng 3 hình ảnh đi kèm. Thí sinh chọn những bức tranh có nội dung phù hợp với nội dung câu nghe được qua băng.
Phần 3 5 Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là một đoạn hội thoại và một số hình ảnh. Thí sinh chọn những bức tranh tương ứng dựa trên những gì nghe được.
Phần 4 5 Câu này nêu một câu hỏi và cho biết 3 phương án.

# Phần đọc hiểu

Phần đọc hiểu Số câu Nội dung
Phần 1 5 Mỗi câu hỏi cung cấp một hình ảnh và một từ, chọn xem chúng có tương ứng với nhau hay không.
Phần 2 5 Chọn hình ảnh tương ứng với câu văn ngắn đã cho trước
Phần 3 5 Đưa ra 5 câu nghi vấn và 5 câu trả lời, thí sinh nên tìm ra mối quan hệ tương ứng.
Phần 4 5 Trong các từ đã cho, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi câu hỏi.

Thi HSK1 ở đâu?

Nhiều bạn thắc mắc về việc thi HSK1 ở đâu? Hiện nay, kỳ thi HSK1 là trình độ Sơ cấp nên không tổ chức thi lấy chứng chỉ, tuy nhiên để đạt được trình độ cao hơn và nắm chắc kiến thức nền tảng, bạn nên học tốt ngay từ đầu chứ không phải chỉ mỗi việc phục vụ thi cử. Để đạt được trình độ HSK1 bạn cần phải có 150 từ vựng 500 từ vựng HSK 1.

Cấu trúc đề thi HSK cấp độ 2

Cấu trúc đề thi HSK 1 Nghe hiểu và đọc hiểu kéo dài trong khoảng 55 phút, bao gồm
1. Nghe viết : 35 câu hỏi trong 25 phút

Phần nghe Số câu Nội dung
Phần 1 10 Nghe mỗi câu hỏi hai lần, mỗi câu hỏi là một câu và một hình ảnh. Thí sinh đánh giá đúng hay sai dựa trên những gì nghe được.
Phần 2 10 Nghe mỗi câu hỏi hai lần, mỗi câu hỏi là một đoạn hội thoại và một số hình ảnh. Thí sinh chọn những bức tranh tương ứng dựa trên những gì nghe được.
Phần 3 10 Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là hai câu đối thoại giữa hai người, ngôi thứ ba. Người thi chọn câu trả lời dựa trên những gì nghe được.
Phần 4 Nghe mỗi câu hỏi hai lần. Mỗi câu hỏi là một cuộc đối thoại từ 4 đến 5 câu giữa hai người. Thí sinh chọn câu trả lời dựa trên những gì mình nghe được.
Thời gian thi khoảng 25 phút, số điểm tối đa đạt được là 100 điểm

2. Đọc hiểu: 25 câu hỏi trong 20 phút

Phần đọc hiểu Số câu Nội dung
Phần 1 5 Chọn hình ảnh tương ứng
Phần 2 5 Đối với mỗi câu hỏi, cung cấp một hoặc hai câu có khoảng trống trong câu. Điền vào chỗ trống từ các tùy chọn được cung cấp
Phần 3 5 Mỗi mục có hai câu, thí sinh phải xác định nội dung của câu thứ hai có giống nội dung của câu đầu tiên hay không. Nó có nhất quán không
Phần 4 10 Đưa ra 20 câu, và thí sinh phải tìm ra mối quan hệ tương ứng.
Thời gian thi khoảng 22 phút, số điểm tối đa đạt được là 100 điểm

Và gồm 5 phút cho thí sinh điền thông tin cá nhân và 5 phút cuối để thí sinh viết đáp án vào “Answer sheet” đã được phát trước đó.
+ Người học hết quyển 2 của Hán Ngữ cơ sở có thể đăng ký ôn luyện cấp độ 2 và có thể đạt được nếu chăm chỉ học tập và luyện theo đúng những gì giáo viên chỉ dẫn.
+ Thi đạt cấp độ 2 sẽ được miễn sáu tháng đầu vào cho chương trình học tiếng trước khi bước vào học chuyên ngành của các trường;
+ Cấp độ này giúp lao động nước ngoài đến Trung Quốc làm việc mà không cần đi học hay qua đào tạo ngôn ngữ tại Trung tâm nào nữa.

⇒ Nội dung bài thi cấp độ 2 xem chi tiết tại Đề thi HSK 2

Điểm số thi bao nhiêu thì đỗ HSK1, HSK2

→ Các bài kiểm tra Nghe, Đọc và Viết đều có điểm tối đa là 100. HSK 1 và 2 do đó có số điểm tối đa là 200 với tối thiểu 120 điểm để đạt chứng chỉ.

Cấu trúc đề thi HSK cấp độ 3

HSK 3 gồm 3 kỹ năng là Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết kéo dài trong khoảng 90 phút, bao gồm

1. Nghe: 40 câu hỏi trong 35 phút
2. Đọc hiểu: 30 câu hỏi trong 20 phút
3. Viết: 10 câu hỏi trong 15 phút
Và gồm 5 phút cho thí sinh điền thông tin cá nhân và 10 phút cuối để thí sinh viết đáp án vào “Answer sheet” đã được phát trước đó.
+ Học hết quyển 3 và đầu quyển 4 của hán ngữ cơ sở là thi được;
+ Đạt cấp độ 3 được miễn học một năm học tiếng đầu vào của các trường ĐH ở TQ

Nội dung cấu trúc đề thi HSK3 gồm:

Có 4 phần NGHE HIỂU, mỗi phần gồm 10 câu hỏi

 • Phần I Nghe đoạn hội thoại và chọn bức trảnh, ảnh đúng
 • Phần II Nghe và quyết định câu văn diễn đạt đúng hay sai (true or false)
 • Phần III Nghe đoạn hội thoại ngắn và chọn đáp án đúng
 • Phần IV Nghe đoạn hội thoại dài và chọn đáp án đúng

Có 3 phần ĐỌC HIỂU, mỗi phần gồm 10 câu hỏi

 • Phần I Nối câu có nghĩa tương tự với nhau
 • Phần II Chọn từ hoặc câu đúng để điền vào câu hoặc đoạn hội thoại
 • Phần III Đọc câu và lựa chọn đáp án đúng

Có 2 phần VIẾT, mỗi phần gồm 5 câu hỏi

 • Phần I Sắp xếp từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh có nghĩa
 • Phần II Viết đúng từ mới tiếng Hán dựa vào từ phiên âm pinyin cho sẵn

Điểm số thi đạt HSK 3 là bao nhiêu?

Điểm số tối đa cho mỗi phần Nghe và Đọc là 100 điểm. Tổng điểm của cả ba phần là 300 điểm. Điểm số tối thiểu để đạt được cấp độ 3 là 180 điểm.

Cấu trúc đề thi HSK 4

Thi 3 kỹ năng là Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết kéo dài trong khoảng 105 phút, bao gồm
1. Nghe: 45 câu hỏi trong 30 phút
2. Đọc hiểu: 40 câu hỏi trong 35 phút
3. Viết: 15 câu hỏi trong 25 phút
Và gồm 5 phút cho thí sinh điền thông tin cá nhân và 10 phút cuối để thí sinh viết đáp án vào “Answer sheet” đã được phát trước đó.
+ Đạt cấp này thì được miễn thi đầu vào của các trường ĐH TQ.
+ Đạt cấp này loại ưu còn được nhận học bổng 100% nơi học mà các bạn muốn đến.
+ Đạt cấp độ này có thể tự mình buôn bán, làm việc, thảo luận Hợp đồng với người TQ.
+ Học hết quyển 4 và giữa quyển 5 là ôn và thi được cấp độ này.

Cấu trúc đề thi HSK 5

Thi 3 kỹ năng là Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết kéo dài trong khoảng 125 phút, bao gồm
1. Nghe: 45 câu hỏi trong 30 phút
2. Đọc hiểu: 45 câu hỏi trong 40 phút
3. Viết: 10 câu hỏi trong 40 phút
Và gồm 5 phút cho thí sinh điền thông tin cá nhân và 10 phút cuối để thí sinh viết đáp án vào “Answer sheet” đã được phát trước đó.
+ Đạt cấp độ 5 là đạt trình độ tiếng đầu ra của bậc học Thạc Sĩ của các trường ĐH tại TQ;
+ Học hết quyển 6 của bộ Giáo trình Hán ngữ Cơ Sở là có thể ôn thi và đạt được chứng chỉ.

Cấu trúc đề thi HSK 6

Thi 3 kỹ năng là Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết kéo dài trong khoảng 140 phút, bao gồm

 • Nghe: 50 câu hỏi trong 35 phút
 • Đọc hiểu: 50 câu hỏi trong 45 phút
 • Viết: 1 câu hỏi trong 40 phút

Và gồm 5 phút cho thí sinh điền thông tin cá nhân và 10 phút cuối để thí sinh viết đáp án vào “Answer sheet” đã được phát trước đó.
+ Đạt được cấp độ 6 là đã đạt trình độ tiếng đầu vào và ra của bậc học Tiến sĩ tại các trường ĐH tại TQ;
+ Học hết quyển 6 và thêm 1 khóa học tiếng Trung nâng cao là có thể ôn thi và đạt được chứng chỉ cấp độ này.

→Điểm đỗ cho HSK 4, 5,6  tối đa 300 điểm với 180 điểm để đạt chứng chỉ. Không có số điểm tối thiểu được yêu cầu cho mỗi phần, miễn là tổng số điểm của các phần trên 180 điểm là đỗ.

Bài thi nói, kiểm tra khẩu ngữ (HSKK)

Các bài thi HSKK được tổ chức thành một kỳ thi riêng biệt. Tuy nhiên, ba cấp độ HSKK tương ứng với sáu cấp độ HSK của bài thi viết

HSKK Sơ cấp (HSK口试初级)

 • Nghe sau đó nhắc lại: 15 câu trong 4 phút.
 • Nghe sau đó trả lời câu hỏi: 10 câu làm trong 3 phút.
 • Đọc đề sau đó trả lời bằng nói, có chú thích phiên âm: 2 câu làm trong 3 phút.
 • Tổng cộng 27 câu làm trong 10 phút.

→ Ngoài thời gian trên còn có 7 phút chuẩn bị, tổng cộng bài thi dài 17 phút. Tổng điểm bài thi 100, điểm đạt là 60.Ngoài thời gian trên còn có 10 phút chuẩn bị, tổng cộng bài thi dài 21 phút. Tổng điểm bài thi 100, điểm đạt là 60.Ngoài thời gian trên còn có 10 phút chuẩn bị, tổng cộng bài thi dài 24 phút. Tổng điểm bài thi 100, điểm đạt là 60.

HSKK Trung Cấp (HSK口试中级)

 • Nghe sau đó nói nhắc lại: 10 câu làm 3 phút.
 • Nhìn tranh cho trước sau đó nói nội dung: 2 câu làm 4 phút.
 • Đọc đề sau đó trả lời câu hỏi bằng miệng, có chú thích pinyin: 2 câu làm 4 phút.
 • Tổng cộng: 14 câu làm trong 11 phút.

→Ngoài thời gian trên còn có 10 phút chuẩn bị, tổng cộng bài thi dài 21 phút. Tổng điểm bài thi 100, điểm đạt là 60.

HSKK Cao cấp (HSK口试高级)

 • Nghe sau đó diễn tả lại nội dung nghe được: 3 câu làm trong 7 phút
 • Đọc bằng miệng đoạn văn cho trước khoảng 250 chữ: 1 câu làm trong 2 phút
 • Đọc đề trả lời câu hỏi bằng miệng: 2 câu làm trong 4 phút
 • Tổng cộng 6 câu 14 phút

→Ngoài thời gian trên còn có 10 phút chuẩn bị, tổng cộng bài thi dài 24 phút. Tổng điểm bài thi 100, điểm đạt là 60.

ĐỂ THI ĐẠT CÁC CẤP ĐỘ CỦA KỲ THI HSK, NGOÀI VIỆC CHĂM CHỈ HỌC TẬP, CÁC BẠN CẦN PHẢI ĐƯỢC GIÁO VIÊN CÓ NHIỀU KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN LUYỆN THI THEO CÁC BỘ ĐỀ.

⇒ Xem chi tiết HSK là gì tại đây

⇒Xem Lịch thi và địa điểm HSK, HSKK mới nhất năm nay

Nguồn: www.chinese.edu.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *