Bài 1 HSK 3: Anh dự định làm gì vào cuối tuần vậy? Giáo trình chuẩn HSK 3

Chào mừng bạn đã đến với HSK 3 Bài 1: “周末你有什么打算?Zhōumò nǐ yǒu shén me dǎsuàn? Anh dự định làm gì vào cuối tuần vậy?”.

Học xong Giáo trình chuẩn HSK 2, chúng ta đã làm quen được một lượng không nhỏ từ vựng cũng như ngữ pháp hay dùng nhất trong tiếng Trung. Sang tới Giáo trình chuẩn HSK 3, kiến thức sẽ chuyên sâu và có độ khó nhất định. Thế nhưng đừng lo, hãy để tiếng Trung Chinese đồng hành cùng bạn nhé!

→ Xem lại HSK 2 Bài 15: 新年就要到了。Năm mới sắp đến rồi.

HSK 3 Bài 1

→ Dowload tải sách Giáo trình chuẩn HSK 3

Phần khởi động

Trước khi vào học bài HSK 3 bài 1, chúng ta hãy cùng nhau khởi động nhé. Bạn hãy đoán hình tương ứng với các từ ngữ bên dưới.

A. World Map The Cartography Collection Poster B. 4b C. Fresh made bread 05
D. af4fe16fb8c94075a8fa6fef623bade0 tplv resize 600 0 E. 201901191554571453 F. 7TN8OG4TZ2 small
1. 北方 2. 作业 3. 电脑游戏
4. 面包 5. 地图 6. 周末

Từ vựng HSK 3 Bài 1

Từ vựng HSK 3 Bài 1 có liên quan tới các hoạt động làm vào cuối tuần. Ngoài ra, Chinese còn cung cấp cho bạn một số từ vựng liên quan tới chủ đề bên dưới. Bạn đừng quên ghi chép và học thuộc nhé!

1. 周末 /Zhōumò/ cuối tuần

HSK 3 Bài 1HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 每个周末
  /Měi gè zhōumò/
  Mỗi cuối tuần
 • 周末我们出去玩儿吧。
  /Zhōumò wǒmen chūqù wánr ba./
  Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi đi.

2. 打算 /dǎsuàn/ dự định

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 周末你打算做什么?
  /Zhōumò nǐ dǎsuàn zuò shénme?/
  Cuối tuần bạn dự định làm gì vậy?
 • 周末我打算去他那儿。
  /Zhōumò wǒ dǎsuàn qù tā nàr./
  Cuối tuần này tôi dự định đến chỗ của anh ấy.

3. 啊 /a/ (trợ từ ngữ khí)

HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 你说得对啊!
  /Nǐ shuō de duì a!/
  Cậu nói đúng đó!

4. 跟 /gēn/ cùng

HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 昨天我跟妈妈一起去买东西。
  /Zuótiān wǒ gēn māma yīqǐ qù mǎi dōngxi./
  Hôm qua tôi cùng mẹ đi mua đồ.

5. 一直 /yīzhí/ luôn

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 他一直很努力。
  /Tā yīzhí hěn nǔlì./
  Anh ấy luôn chăm chỉ.

6. 游戏 /yóuxì/ trò chơi

418291 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 我很喜欢玩这个游戏。
  /Wǒ hěn xǐhuān wán zhè ge yóuxì./
  Tôi rất thích chơi trò chơi này.
 • 周末我打算玩游戏。
  /Zhōumò wǒ dǎsuàn wán yóuxì./
  Cuối tuần này tôi dự định chơi trò chơi.

7. 作业 /zuòyè/ bài tập

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 写作业 /Xiě zuòyè/ Làm bài tập
 • 做作业 /Zuò zuò yè/ Làm bài tập
 • 交作业 /Jiāo zuòyè/ Nộp bài tập
 • 今天我有很多作业。
  /Jīntiān wǒ yǒu hěnduō zuòyè./
  Hôm nay tôi có rất nhiều bài tập về nhà.

8. 着急 /zhāojí/ vội

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 你不要着急。
  /Nǐ bùyào zhāojí./
  Bạn không cần vội.

9. 复习 /fùxí/ ôn tập

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 你复习好吗?
  /Nǐ fùxí hǎo ma?/
  Bạn ôn tập tốt chứ?
 • 我们要好好复习。
  /Wǒmen yào hǎohǎo fùxí./
  Chúng ta phải ôn tập tốt.

10. 南方 /nánfāng/ miền Nam

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 南方的天气一点儿也不冷。
  /Nánfāng de tiānqì yīdiǎnr yě bù lěng./
  Thời tiết ở miền Nam một chút cũng không lạnh.
 • 我去南方旅游。
  /Wǒ qù nánfāng lǚyóu./
  Tôi đi du lịch ở miền Nam.

11. 北方 /běifāng/ miền Bắc

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 中国北方人非常喜欢吃饺子。
  /Zhōngguó běifāng rén fēicháng xǐhuān chī jiǎozi./
  Người miền Bắc Trung Quốc rất thích ăn sủi cảo.

12. 面包 /miànbāo/ bánh mì

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 你喜欢吃面包吗?
  /Nǐ xǐhuān chī miànbāo ma?/
  Bạn thích ăn bánh mì không?

13. 带 /dài/ đem theo, mang theo

HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 我忘记带钱包了。
  /Wǒ wàngjì dài qiánbāo le./
  Tôi quên đem túi tiền rồi.
 • 爸爸带我去北京。
  /Bàba dài wǒ qù běijīng./
  Bố đưa tôi đến Bắc Kinh.

14. 地图 /dìtú/ bản đồ

HSK 3 Bài 1 HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 这是我们国家的地图。
  /Zhè shì wǒmen guójiā de dìtú./
  Đây là bản đồ quốc gia chúng tôi.

15. 搬 /bān/ dời, chuyển

HSK 3 Bài 1

 

 

 

 

Ví dụ:

 • 听说小王搬家。
  /Tīng shuō Xiǎo Wáng bān jiā./
  Nghe nói Tiểu Vương chuyển nhà.
 • 周末你要搬家吗?
  /Zhōumò nǐ yào bānjiā ma?/
  Cuối tuần này bạn phải chuyển nhà không?

Ngoài ra Trung tâm Chinese còn  có file Powerpoint dành cho học sinh và giáo viên. Hãy liên hệ ngay để có giáo án Powerpoint HSK 3 bài 1 giúp bạn học tiếng Trung hiệu quả. 

Từ vựng bổ sung

Chinese xin cung cấp cho bạn một số từ vựng về hoạt động có thể làm vào cuối tuần. Đừng quên lưu lại nhé!

1 去划船 Qù huáchuán Đi chèo thuyền
2 游山玩水 Yóu shān wán shuǐ Đi du ngoạn (Du sơn ngoạn thủy)
3 健身 Jiànshēn Tập gym
4 看书K ànshū Đọc sách
5 聚会 Jùhuì Tụ họp, gặp gỡ
6 吃喝 Chīhē Ăn uống
7 吃烧烤/火锅 Chī shāokǎo / huǒguō Ăn đồ nướng / lẩu
8 逛购物中心 Guàng gòuwù zhòng xīn Đi dạo trung tâm thương mại
9 逛超市 Guàng chāoshì Đi siêu thị
10 逛公园 Guàng gōngyuán Đi dạo công viên
11 参加志愿活动 Cānjiā zhìyuàn huódòng Tham gia hoạt động tình nguyện
12 打工 Dǎgōng Làm thêm
13 去露营 Qù lùyíng Đi cắm trại
14 约会 Yuēhuì Hẹn hò

Ngoài ra, bạn cũng có thể tải và xem trọn bộ từ vựng HSK 3 ở đây nhé!

Trung tâm Chinese còn có file Powerpoint dành cho học sinh và giáo viên. Hãy liên hệ ngay để có giáo án Powerpoint HSK 3 bài 1 giúp bạn học tiếng Trung hiệu quả. 

Ngữ pháp HSK 3 Bài 1

Dưới đây là 4 điểm ngữ pháp cần nắm vững trong bài HSK 3 Bài 1. Các bạn hãy ghi chép và vận dụng linh hoạt vào giao tiếp để khả năng biểu đạt nói tiếng Hán của mình ngày một nâng cao nhé. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung:

 • Phân biệt 一直, 总是一向
 • Bổ ngữ chỉ kết quả 好
 • Cấu trúc 一……… 也 / 都 + 不 / 没
 • Liên từ 那

Phần ngữ pháp HSK 3 Bài 1 khá dài được Chinese viết thành một bài riêng về ngữ pháp HSK 3. Bài chi tiết này có đầy đủ ngữ pháp của toàn bộ Giáo trình.

→ Xem chi tiết: Ngữ pháp Giáo trình chuẩn HSK 3

Qua tất cả các từ vựng và ngữ pháp trên, chúng ta đã học được thêm nhiều từ vựng và cách nói về về du lịch. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau học bài khoá nhé!

Hội thoại HSK 3 Bài 1

Bài học HSK 3 Bài 1 của chúng ta hôm nay gồm 4 đoạn hội thoại với các chủ đề liên quan tới kế hoạch, nghỉ dưỡng gần gũi và đời thường trong cuộc sống. Bạn đừng quên học thuộc lòng và luyện đọc thật nhiều để ghi nhớ thật lâu nhé!

Bài hội thoại 1: 谈周末的打算 /Tán zhōumò de dǎsuàn/ Nói về dự định cuối tuần

小刚:我早就想好了,请你吃饭、看电影、喝咖啡。
小丽:请我?
小刚:是啊,我已经找好饭馆儿了,电影票也买好了。
小丽:我还没想好要不要跟你去呢。

Phiên âm và dịch nghĩa:

Phiên âm:
Xiǎo gāng: Wǒ zǎo jiù xiǎng hǎo le, qǐng nǐ chīfàn, kàn diànyǐng, hē kāfēi.
Xiǎo lì: Qǐng wǒ?
Xiǎo gāng: Shì a, wǒ yǐjīng zhǎo hǎo fànguǎnr le, diànyǐng piào yě mǎihǎo le.
Xiǎo lì:  Wǒ hái méi xiǎng hǎo yào bùyào gēn nǐ qù ne.
Dịch nghĩa:
Tiểu Cương: Tớ sớm đã nghĩ xong rồi, mời cậu đi ăn cơm, đi xem phim, uống cà phê.
Tiểu Lệ: Mời tớ?
Tiểu Cương: Đúng vậy, tớ đã tìm được quán cơm rồi, vé xem phim cũng đã mua xong rồi.
Tiểu Lệ: Tớ vẫn chưa nghĩ là có muốn đi với bạn hay không nữa.

Bài hội thoại 2: 在家 /Zàijiā/ Ở nhà

妈妈:你一直玩儿电脑游戏,作业写完了吗?
儿子:都写完了。
妈妈:明天不是有考试吗?你怎么一点儿也不着急?
儿子:我早就复习好了。
妈妈:那也不能一直玩儿啊。

Phiên âm và dịch nghĩa:

Phiên âm:
Māma: Nǐ yīzhí wánr diànnǎo yóuxì, zuòyè xiě wán le ma?
Érzi: Dōu xiě wán le.
Māma: Míngtiān bùshì yǒu kǎoshì ma? Nǐ zěnme yīdiǎnr yě bù zháo jí?
Érzi: Wǒ zǎo jiù fùxí hào le.
Māma: Nà yě bùnéng yīzhí wánr a.
Dịch nghĩa:
Mẹ: Con cứ luôn chơi trò chơi điện tử, bài tập đã làm xong chưa?
Con trai: Bài tập con làm xong hết rồi.
Mẹ: Ngày mai không phải là có kiểm tra sao? Con sao không có chút lo lắng nào vậy?
Con trai: Con sớm đã ôn bài kĩ rồi.
Mẹ: Vậy cũng không thể chơi suốt được.

Bài hội thoại 3: 聊游戏计划 /Liáo yóuxì jìhuà/ Bàn về kế hoạch đi chơi

小丽:下个月我去旅游,你能跟我一起去吗?
小刚:我还没想好呢。你觉得哪儿最好玩儿?
小丽:南方啊,我们去年就是这个时候去的。
小刚:南方太热了,北方好一些,不冷也不热。

Phiên âm và dịch nghĩa:

Phiên âm:
Xiǎo Lì: Xià gè yuè wǒ qù lǚyóu, nǐ néng gēn wǒ yīqǐ qù ma?
Xiǎo Gāng: Wǒ hái méi xiǎng hǎo ne. Nǐ juéde nǎr zuì hǎo wánr?
Xiǎo Lì: Nánfāng a, wǒmen qùnián jiùshì zhège shíhòu qù de.
Xiǎo gāng: Nánfāng tài rè le, běifāng hǎo yīxiē, bù lěng yě bù rè.
Dịch nghĩa:
Tiểu Lệ: Tháng sau tớ đi du lịch, cậu có thể đi với tớ không?
Tiểu Cương: Tớ vẫn chưa nghĩ xong. Bạn cảm thấy chỗ nào chơi vui nhất?
Tiểu Lệ: Miền Nam đó, chúng tớ năm ngoái vào thời gian này đi miền Nam.
Tiểu Cương: Miền Nam quá nóng rồi, miền Bắc tốt hơn, không lạnh cũng không nóng.

Bài hội thoại 4: 准备去旅游 /Zhǔnbèi qù lǚyóu/ Chuẩn bị đi du lịch

小刚:水果、面包、茶都准备好了,我们还带什么?
玛丽:手机、电脑、地图,一个也不能少。
小刚:这些我昨天就准备好了。
玛丽:再多带几件衣服吧。
小刚:我们失去旅游,不是搬家,还少带一些吧。

Phiên âm và dịch nghĩa:

Phiên âm:
Xiǎo gāng: Shuǐguǒ, miànbāo, chá dōu zhǔnbèi hǎo le, wǒmen hái dài shénme?
Mǎlì: Shǒujī, diànnǎo, dìtú, yí gè yě bùnéng shǎo.
Xiǎo gāng: Zhèxiē wǒ zuótiān jiù zhǔnbèi hǎo le.
Mǎlì: Zài duō dài jǐ jiàn yīfu ba.
Xiǎo gāng: Wǒmen shī qù lǚyóu, bùshì bānjiā, hái shǎo dài yīxiē ba.
Dịch nghĩa:
Tiểu Cương: Trái cây, bánh mì, trà đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta còn đem gì nữa không?
Mary: Điện thoại, máy tính, bản đồ, một cái cũng không thể thiếu.
Tiểu Cương: Những thứ này hôm qua tớ chuẩn bị xong hết rồi.
Mary: Mang thêm vài bộ quần áo đi.
Tiểu Cương: Chúng ta là đi du lịch, không phải chuyển nhà, đem ít một chút đi.

Luyện tập HSK 3 Bài 1

Sau khi đã học xong từ vựng, ngữ pháp và các đoạn hội thoại HSK 3 Bài 1, bây giờ chúng mình cùng vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để làm các bài tập dưới đây nhé.

Bài 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

A. 周末 B. 带 C. 游戏 D. 跟 E. 作业

1. 你一直玩儿电脑_______,作业写完了吗?
2. 你怎么_______也不着急?
3. 我早就想________了,请你吃饭、看电影、喝咖啡。
4. 我已经找好饭馆儿了,_______也买好了。
5. 那也不能________玩儿啊。

Bài 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

A. 南方 B. 搬 C. 面包 D. 地图 E. 打算 F. 中国

1. A: 你什么时候________家的?我怎么不知道?
B:下个月。

2. A: 你是北方人吗?
B:不是,我是_______人。

3. A: 考完试你有什么_________?
B:我还没想好。

4. A: 你好,我要买一张________。
B:三块钱。

5. A: 累了吗?吃点儿________吧。
B:好,你也吃点儿吧。

Gợi ý đáp án:
Bài 1: 1E, 2D, 3A , 4C, 5B
Bài 2: 1B, 2A, 3E, 4D, 5C

Bên cạnh các bài tập vận dụng vừa kể trên, để vừa có thể luyện tập vừa ôn luyện các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp thì chúng ta cần phải làm nhiều bài tập.

Một trong những cách hiệu quả chính là làm Đề thi thử HSK 3 chuẩn có máy chấm nhé. Qua đây bạn vừa có thể ôn luyện, vừa có thể thử sức với những bài thi mô phỏng đề thi HSK chuẩn.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho việc học tốt hơn, các bạn học có thể mua sách Giáo trình chuẩn HSK 3

Tổng kết

HSK 3 Bài 1: 周末你有什么打算?Anh dự định làm gì vào cuối tuần vậy? là bài học mở đầu của Giáo trình chuẩn HSK 3. Để giúp quá trình học tập của bạn hiệu quả, Trung tâm Chinese đã tổng hợp lại đầy đủ nhất 600 Từ vựng HSK 3 tại đây

Giáo trình chuẩn HSK 3 là một trong 6 cuốn Giáo trình HSK, nếu muốn đạt điểm thi cao trong các kì thi HSK, các bạn hãy học bộ giáo trình này nhé.

Chúc các bạn học tập vui vẻ và tiếp thu được nhiều kiến thức từ bài học này.

→ Tiếp tục xem tiếp Giáo trình chuẩn HSK 3 bài 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *