Tổng hợp Ngữ pháp HSK1 | Cấu trúc | Bài tập và file Pdf

Chinese xin giới thiệu tới các bạn bài tổng hợp Ngữ pháp trình độ HSK1 nằm trong “Giáo trình chuẩn HSK1” kèm theo là file pdf bài tập tải miễn phí, đây là trình độ thấp nhưng lại là nền móng cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Hy vọng sẽ góp phần giúp bạn ôn luyện một các dễ dàng và hiệu quả.

tong hop ngu phap HSK1
Tổng hợp ngữ pháp HSK1
BÀI HỌC NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM
Bài 3: 你叫什么名字? 1. Đại từ nghi vấn 什么
2. Câu có từ 是
3. Câu có từ 吗
Bài 4: 她是我的汉语老师 1. Đại từ nghi vấn 谁 và 哪
2.  Trợ từ kết cấu 的
3. Trợ từ nghi vấn 呢
Bài 5: 她女儿今年二十岁。 1. Đại từ nghi vấn 几
2. Các số dưới 100
3. Trợ từ chỉ sự thay đổi了
4. Câu hỏi sử dụng 多+ 大
Bài 6: 我会说汉语。 1. Động từ năng nguyện 会
2. Câu có vị ngữ là tính từ
3. Đại từ nghi vấn 怎么
Bài 7: 今天几号? 1. Cách diễn tả: tháng, ngày, thứ
2. Câu có vị ngữ là danh từ
3. Câu liên động từ: 去+ nơi chốn+ làm gì
Bài 8: 我想喝茶。 1. Động từ năng nguyện 想
2. Đại từ nghi vấn 多少
3. Lượng từ 个 và 口
4. Cách diễn đạt số tiền
Bài 9: 你儿子在哪工作? 1. Động từ 在
2. Đại từ nghi vấn 哪儿
3. Giới từ 在
4. Trợ từ nghi vấn 呢
Bài 10: 我能坐这儿吗? 1. Câu có từ 有: diễn tả sự tồn tại
2. Liên từ 和
3. Động từ năng nguyện 能
4. Câu cầu khiến với 请
Bài 11: 现在几点? 1. Cách diễn tả thời gian
2. Từ chỉ thời gian làm trạng ngữ
3. Danh từ 前
Bài 12: 今天天气怎么样? 1. Đại từ nghi vấn 怎么样
2. Câu có kết cấu chủ- vị
3. Phó từ chỉ mức độ 太
4. Động từ năng nguyện 会
Bài 13: 他在学坐中国菜呢。 1. Từ cảm thán 喂
2. 在…..呢: diễn tả hành động đang diễn ra
3. Cách đọc số điện thoại
4. Trợ từ ngữ khí 吧
Bài 14: 他买了不少衣服 1. 了 diễn tả sự việc đã xảy ra hay hoàn thành
2. Danh từ 后
3. Trợ từ ngữ khí 啊
4. Phó từ 都
Bài 15: 我是坐飞机来的。 1. Câu có cấu trúc 是….的: nhấn mạnh thời gian, địa điểm, cách thức
2. Cách diễn tả ngày

⇒ Link tải Tổng hợp Ngữ pháp HSK1 (Pdf)

⇒ Link tải Bài tập HSK1 (Pdf)

Chia sẻ bài viết này

Thu Qiu Huang
Thu Qiu Huang
Giáo viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top