Tổng hợp Ngữ pháp HSK 5 | Cấu trúc | Bài tập và file Pdf

Trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hán gọi tắt là HSK, thì HSK5 là trình độ cao cấp, đòi hỏi người học phải học đều tất cả các kỹ năng trong đó ngữ pháp là phần quan trọng nhất. Hôm nay Chinese xin giới thiệu đến các bạn toàn bộ ngữ pháp HSK5 thuộc bộ “Giáo trình chuẩn HSK5” kèm theo là file tải miễn phí bài tập và file pdf. . Hy vọng sẽ góp phần giúp bạn ôn luyện một các dễ dàng và hiệu quả.

Tổng hợp Ngữ pháp HSK5

tong hop ngu phap HSK5
Tổng hợp ngữ pháp HSK5
CHỦ ĐỀ BÀI HỌC NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM
CHỦ ĐỀ 1: 了解生活 Bài 1: 爱的细节 1. 如何
2. 靠
3. 居然
4. Phân biệt 如何 và 怎么
Bài 2: 留串钥匙给父母 1. 以来
2. 临
3. 立刻
4. Phân biệt 悄悄 và 偷偷
Bài 3: 人生有选择, 一切可改变 1. 各自
2. 勿
3. 包括
4. 时刻
5. Phân biệt 舒适 và 舒服
CHỦ ĐỀ 2: 谈古说今 Bài 4: 子路背米 1. 至今
2. 顶
3. …..得+不行
4. 反而
5. Phân biệt 满足 và 满意
Bài 5: 济南的泉水 1. 起来
2. 于
3. 从而
4. 为
5. Phân biệt 美丽 và 优美
Bài 6: 除夕的由来 1. 替
2. 说不定
3. 似的
4. 纷纷
5. Phân biệt 打听 và 询问
CHỦ ĐỀ 3: 倾听古友事 Bài 7: 成语故事两则 1. 瞎
2. 分别
3. 根
4. 便
5. Phân biệt 忽然 và 突然
Bài 8: “朝三暮四” 的古今义 1. 倒
2. …….来…….去
3. 要不
4. Phân biệt 彼此 và 互相
Bài 9: 别样鲁迅 1. 算
2. 作为
3. 曾经
4. Phân biệt 亲自 và 自己
CHỦ ĐỀ 4: 走近科学 Bài 10: 争论的奇迹 1. 毕竟
2. 逐渐
3. 或许
4. Phân biệt 显示 và 显得
Bài 11: 闹钟的危害 1. 来/过来
2. 所
3. 相 当
4. 数
5. Phân biệt 持续 và 继续
Bài 12:海外用户玩儿微信 1. 以及
2. 程度
3. Phân biệt 发达 và 发展
CHỦ ĐỀ 5: 放眼世界 Bài 13: 锯掉生活的 “筐 底” 1. 何 况
2. 何 必
3. 多亏
4. Phân biệt 激烈 và 强烈
Bài 14: 北京的四合院 1. 所谓
2. 则
3. 为……所……
4. 起
5. Phân biệt 通 常 và 常常
Bài 15: 纸上谈兵 1. 过
2. 迟早
3. 再三
4. Phân biệt 胜利 và 成功
CHỦ ĐỀ 6: 修身养性 Bài 16: 体重与节食 1. 即
2. 个别
3. 非
4. Phân biệt 临时 và 暂时
Bài 17: 在最美好的时刻离开 1. 以
2. 平常
3. 宁可
4. Phân biệt 忽视 và 轻视
Bài 18: 抽象艺术美不美? 1. 极 其
2. 其 余
3. 可见
4. Phân biệt 目前 và 现 在

⇒ Link tải Tổng hợp Ngữ pháp HSK5 (Pdf)

⇒ Link tải Bài tập HSK5 (Pdf)

Chia sẻ bài viết này

Thu Qiu Huang
Thu Qiu Huang
Giáo viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top