Tên các loại gia vị trong tiếng Trung thông dụng nhất hiện nay

Từ vựng gia vị tiếng Trung thường dùng tại Việt Nam

1 调料  Tiáo liào  Gia vị
2 生姜、姜 Shēng jiāng, jiāng  (cây, củ) gừng
3 姜黄 Jiāng huáng (cây, củ) nghệ
4 香茅 Xiāng máo  (cây, lá) sả
5 菜油、食油 Càiyóu, shíyóu dầu ăn
6 柠檬油 Níng méng yóu dầu chanh
7 椰子油 Yē zǐyóu  dầu dừa
8 豆油 Dòu yóu  dầu đậu nành
9 花生油 Huā shēng yóu dầu lạc, dầu phộng
10 香油 Xiāng yóu  dầu mè
11 橄榄油 Gǎn lǎn yóu dầu ô liu
12 植物油 Zhí wù yóu dầu thực vật
13 精制油 Jīng zhì yóu dầu tinh chế
14 芝麻油 Zhī ma yóu dầu vừng
15 食糖 Shí táng đường ăn
16 糖粉 Táng fěn  đường bột, đường xay
17 砂糖 Shā táng  đường cát
18 代糖 Dài táng đường hóa học
19 冰糖 Bīng táng đường phèn
20 精制糖 Jīng zhì táng đường tinh chế, đường tinh luyện
21 绵白糖 Mián bái táng đường trắng
22 方糖 Fāng táng đường viền
23 圆锥形糖块 Yuán zhuī xíng táng kuài đường viên hình nón
24 giấm
25 Cōng hành
26 蒜苗 Suàn miáo mầm tỏi, đọt tỏi non
27 味精 Wè ijīng mì chính (bột ngọt)
28 食盐 Shí yán muối ăn
29 佐餐盐 Zuǒ cān yán muối ăn thêm (để trên bàn)
30 五香粉 Wǔ xiāng fěn  ngũ vị hương
31 鱼露 Yúlù nước mắm
32 酱油 Jiàng yóu nước tương
33 辣椒粉 Là jiāo fěn ớt bột
34 Suàn tỏi

Từ vựng gia vị tiếng Trung thường dùng tại Trung Quốc

1 白糖 báitáng đường trắng
2 红糖 hóngtáng đường đỏ
3 yán muối
4 辣椒粉 làjiāo fěn bột ớt
5 胡椒粉 hújiāo fěn bột hồ tiêu, tiêu bột
6 味精 wèijīng mì chính, bột ngọt
7 淀粉 diànfěn tinh bột
8 食用油 shíyòng yóu dầu ăn
9 大料/ 八角 dàliào/bājiǎo hoa hồi
10 桂皮 guìpí vỏ quế
 11 料酒 liàojiǔ rượu gia vị
12 蚝油 háoyóu dầu hào

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *