Bài 04: Gọi taxi trong tiếng Trung

(1)你要去哪儿(nǐ yào qù nǎr)?

Where are you going?

(2)去(qù)超(chāo)市(shì).

I’m going to supermarket.

(3)请开一下后备箱(qǐng kāi yí xià hòu bèi xiāng).

Please open the trunk.

(4)你(nǐ)知(zhī)道(dào)怎(zěn)么(me)去(qù)西(xī)南(nán)大(dà)学(xué)吗(ma)?

Do you know how to get to the Southwest University?

(5)请快一点(qǐngkuàiyìdiǎn).

Please go a little faster.

(6)我有急事(wǒyǒujíshì).

I’m in a hurry.

(7)请(qǐng)你(nǐ)不(bú)要(yào)太(tài)快(kuài),我(wǒ)害(hài)怕(pà).

Please don’t go too fast, I’m scared.

(8)大(dà)概(gài)要(yào)多(duō)长(cháng)时(shí)间(jiān)?

Roughly how long does it take?

(9)四(sì)点(diǎn)能(néng)到(dào)吗(ma)?

Can we arrive by 4 o’clock?

(10)你(nǐ)能(néng)停(tíng)一(yí)下(xià)吗(ma)?

Can you stop for a short while?

(11)你能等我十分钟吗(nǐ néng děng wǒ shí fēn zhōng ma)?

Can you wait for me about 10 minutes?

(12)你有一块钱吗(nǐ yǒu yī kuài qián ma)?

So you have one Yuan?

(13)去飞机场多少钱(qù fēi jī chǎng duō shǎo qián)?

How much does it cost to get to the airport?

(14)到了(dàole),下车吧(xià chē ba)!

Here we are. You may get out.

(15)对不起(duì bu qǐ),我没带零钱(wǒ méi dài líng qián).

Sorry, I do not have any small change on me.

≡ Bài liên quan

Chia sẻ bài viết này

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Admin Chinese
Admin Chinese
Giáo viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top