Việc làm tiếng Trung

Bài 09: Gọi điện thoại trong tiếng Trung

(1)喂(wèi),找谁(zhǎo shuí)? Hello! Who are you looking for? (2)请(qǐng)问(wèn),桑(sāng)德(dé)拉(lá)在(zài)吗(ma)? Excuse me, is Sandra there? (3)她现在不在(tā xiàn zài bù zài). She is not here right now. (4)你打(nǐ dǎ)60437852. Call the number 60437852. (5)打错了(dǎ cuò le). You’ve got the wrong number. (6)占线(zhàn xiàn). The line is busy. (7)没人接(méi rén jiē). Nobody answered. (8)大堂吗(dà táng ma)?请接(qǐngjiē)912房间(fáng jiān). Is …

Bài 09: Gọi điện thoại trong tiếng Trung Read More »

Bài 07: Gửi thư trong tiếng Trung

(1)我要寄一封信(wǒ yào jì yī fēng xìn). I would like to send a letter. (2)挂号信还是平信(guà hào xìn hái shì píng xìn)? Is it a registered or surface letter? (3)寄到美国要多少钱(jì dàom ěi guó yào duō shǎo qián)? How much does it cost to send it to America? (4)买五张八毛的邮票(mǎi wǔ zhāng bā máo de yóu piào). I want …

Bài 07: Gửi thư trong tiếng Trung Read More »

Bài 04: Gọi taxi trong tiếng Trung

(1)你要去哪儿(nǐ yào qù nǎr)? Where are you going? (2)去(qù)超(chāo)市(shì). I’m going to supermarket. (3)请开一下后备箱(qǐng kāi yí xià hòu bèi xiāng). Please open the trunk. (4)你(nǐ)知(zhī)道(dào)怎(zěn)么(me)去(qù)西(xī)南(nán)大(dà)学(xué)吗(ma)? Do you know how to get to the Southwest University? (5)请快一点(qǐngkuàiyìdiǎn). Please go a little faster. (6)我有急事(wǒyǒujíshì). I’m in a hurry. (7)请(qǐng)你(nǐ)不(bú)要(yào)太(tài)快(kuài),我(wǒ)害(hài)怕(pà). Please don’t go too fast, I’m scared. (8)大(dà)概(gài)要(yào)多(duō)长(cháng)时(shí)间(jiān)? …

Bài 04: Gọi taxi trong tiếng Trung Read More »

Bài 03: Mua sắm trong tiếng Trung

(1)您要买什么(nín yào mǎi shén me)? What would you like (to buy)? (2)我看看(wǒ kàn kan). I’m just having a look. (3)这个多少钱(zhè ge duō shǎo qián)? How much is this? (4)打折吗(dǎshé ma)? Is there any discount? (5)太贵了(tài guì le)! It’s too expensive! (6)便宜一点儿行吗(pián yi yì diǎn er xíng ma)? Could you give me a reduction? (7)是不是真丝的(shì bu …

Bài 03: Mua sắm trong tiếng Trung Read More »

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản: Hỏi nhà bạn ở đâu?

Dưới đây là đoạn hội thoại tiếng Trung về hỏi thăm nhà Câu đàm thoại tiếng Trung A:王兰,张菲菲家在哪里? Wáng Lán, Zhāng Fēifēi jiā zài nǎli? Nhà của cô Trương Phi Phi ở đâu vậy, Vương Lan ? B:人民路97号的翠湖小区。你去她家吗? Rénmín lù jiǔshíqī hào de Cuìhú xiǎoqū. Nǐ qù tā jiā ma? Nhà của cô ấy ở …

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản: Hỏi nhà bạn ở đâu? Read More »

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản chủ đề: Gặp mặt – Giới thiệu

Dưới đây là các mẫu câu hội thoại trong  giao tiếp tiếng Trung cơ bản ngày. Đàm thoại tiếng Hoa gắn với các tình huống thực tế hằng ngày. Các cấu trúc câu trong bài cũng là những cấu trúc chuẩn trong giao tiếp tiếng Hoa. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trần Quang. 我先自我介紹一下,我叫陳光。 wǒ …

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản chủ đề: Gặp mặt – Giới thiệu Read More »

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort