Bài 09: Gọi điện thoại trong tiếng Trung

(1)喂(wèi),找谁(zhǎo shuí)?
Hello! Who are you looking for?

(2)请(qǐng)问(wèn),桑(sāng)德(dé)拉(lá)在(zài)吗(ma)?

Excuse me, is Sandra there?

(3)她现在不在(tā xiàn zài bù zài).

She is not here right now.

(4)你打(nǐ dǎ)60437852.

Call the number 60437852.

(5)打错了(dǎ cuò le).

You’ve got the wrong number.

(6)占线(zhàn xiàn).

The line is busy.

(7)没人接(méi rén jiē).

Nobody answered.

(8)大堂吗(dà táng ma)?请接(qǐngjiē)912房间(fáng jiān).

Is that reception? Please put me through to Room 912.

(9)能转告他吗(néng zhuǎn gào tā ma)?

Can you take a message?

(10)可以留言吗(kě yǐ liú yán ma)? Can I leave a message?

(11)请他给我回电话(qǐng tā gěi wǒ huí diàn huà).

号码是(hào mǎ shì)……

Ask him to call me back. My number is …

(12)请你过一会儿再打来(qǐng nǐ guò yì huì er zài dǎ lái).

Please call again in a few minutes.

(13)我听不见(wǒ tīng bù jiàn).

I can’t hear you.

(14)请你大声点儿(qǐng nǐ dà shēng diǎn ér).

Louder, please.

(15)你可以打他的手机(nǐ kě yǐ dǎ tā de shǒu jī),号(hào)码(mǎ)是(shì)……

You may call him on his mobile phone. The number is

Chia sẻ bài viết này

Thu Qiu Huang
Thu Qiu Huang
Giáo viên tại trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort