Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển phiên bản mới | Tải về miễn phí

Chinese xin giới thiệu với các bạn yêu thích tiếng Trung bộ file tải Mp3 và Pdf của bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới của trường đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, chủ biên Trần Thị Thanh Liêm.
Đây là bản scan Pdf và đĩa Audio kèm theo duy nhất trên internet có tiếng Việt.
Xin giới thiệu sơ qua về bộ giáo trình Giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới này để các bạn rõ hơn. Link tải file audio và pdf có ở cuối bài.

Giáo trình Hán ngữ có 2 phiên bản (cũ và mới) được chia thành 3 tập, mỗi tập 2 cuốn (thượng và hạ) tổng là 6 cuốn. Bản quyền thuộc Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh.

Giao trinh han ngu 6 quyen phien ban moi
Giao trinh han ngu 6 quyen phien ban moi
  • Tập 1 có 30 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 15 bài
  • Tập 2 có 20 bài, gồm 2 cuốn, mồi cuốn 10 bài
  • Tập 3 có 26 bài, gồm 2 cuốn, mỗi cuốn 13 bài

Mỗi bài học bao gồm các phần:

  • Bài khóa
  • Từ mới
  • Chú thích
  • Ngữ pháp, ngữ âm
  • Luyện tập

Giáo trình Hán ngữ phiên bản mới có 3300 từ mới. Để học hết giáo trình này này cần 600 tiết học.

Do file tải bộ giáo trình này có bản quyền nên các bạn vui lòng bớt chút thời gian làm theo hướng dẫn trong file tải về. Cám ơn

Bài viết đề cập đến nội dung sau: ⇓

1. Tập 1

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 Quyển Hạ (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ  Tập 1 Quyển Hạ (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver

Giáo trình Hán ngữ  Tập 1 Quyển Thượng (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ Tập 1 Quyển Thượng (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver


2. Tập 2

Giáo trình Hán ngữ Tập 2 Quyển Hạ (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ  Tập 2 Quyển Hạ (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver

Giáo trình Hán ngữ  Tập 2 Quyển Thượng (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ Tập 2 Quyển Thượng (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver


3. Tập 3

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 Quyển Hạ (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ  Tập 3 Quyển Hạ (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver

Giáo trình Hán ngữ  Tập 3 Quyển Thượng (Mp3)

⇒ Tải Mp3 trực tiếp trên trang

Giáo trình Hán ngữ Tập 3 Quyển Thượng (Pdf)

⇒ Tải Pdf trực tiếp trên Google Driver


Dưới đây là 1 vài trang Pdf demo cho các bạn tham khảo trước khi tải về

Cám ơn các bạn đã truy cập site. Các bạn có thể tải thêm các file giáo trình tiếng Trung khác dưới đây:

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo Trình Boya

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo Trình 301

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo trình HSK Standard course

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo trình Phát triển Hán ngữ

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo trình Hán ngữ MSUTONG

⇒ Link tải file Audio và Pdf của Giáo trình Bắc ngữ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *