Học tiếng Trung giao tiếp thông dụng: Bạn là người nước nào?

Khi giao lưu với bạn bè quốc tế, chúng ta không thể quên hỏi quốc tịch của họ “Bạn là người nước nào?” – “Where are you from?”. Bài học hôm nay sẽ giúp bạn biết cách hỏi và đáp bằng tiếng Trung về chủ đề này nhé.

你是哪国人- Bạn là người nước nào?

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *