Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản chủ đề Ăn uống

Nhiều người đi Trung Quốc thường gặp khó khăn trong việc gọi món, chọn món, gọi tên các món ăn, thanh toán đúng không? Có bạn đã từng tâm sự, mình đi Trung Quốc chỉ ăn mì, bánh mì vì không biết tên các món ăn Trung Quốc nói thế nào.

Chúng tôi quyết định cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản khi đi ăn uống tại nhà hàng Trung Quốc nhé. Hy vọng đi Trung Quốc các bạn có thể ăn uống ngon miệng nhé.

Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề: Ăn uống, nấu nướng

Một số từ vựng tiếng Trung thông dụng trong nhà bếp mà bạn thường sử dụng hàng ngày. Cách viết và phiên âm Pinyin của từng món ăn, thuật ngữ bếp núc.

1. 你喜欢吃什么? /Nǐ xǐhuān chī shénme?/
Bạn thích ăn gì?

2. 我喜欢吃又酸又甜的。/Wǒ xǐhuān chī yòu suān yòu tián de./
Tôi thích ăn món vừa chua vừa ngọt.

3. 我喜欢吃拉一点儿的。/Wǒ xǐhuān chī là yì diǎnr de./
Tôi thích ăn món cay một chút.

4. 我喜欢吃中餐。 /Wǒ xǐhuān chī zhōngcān./
Tôi thích ăn món Trung Quốc.

5. 我不喜欢吃西餐。/ Wǒ bù xǐhuān chī xīcān./
Tôi không thích ăn món Tây.

6. 我喜欢吃快餐。 /Wǒ xǐhuān chī kuàicān./
Tôi thích đồ ăn nhanh.

7. 中国菜很好吃。 /Zhōngguó cài hěn hǎochī./
Món Trung Quốc rất ngon.

8. 香港菜不好吃。 /Xiānggǎng cài bù hǎochī./
Món Hồng Kông không ngon.

9. 我不能吃辣的。/Wǒ bù néng chī là de./
Tôi không ăn được cay.

10. 我不喜欢吃咸的。 /Wǒ bù xǐhuān chī xián de./
Tôi không thích ăn món mặn.

11 我喜欢吃生菜。 /Wǒ xǐhuān chī shēngcài./
Tôi thích ăn rau sống.

12. 越南的生菜很好吃。 /Yuènán de shēngcài hěn hǎochī./
Rau sống của Việt Nam rất ngon.

13.生菜里边有很多维生素。 /Shēngcài lǐbian yǒu hěn duō wéishēngsù./
Trong rau sống có rất nhiều vitamin.

14.我很喜欢吃水果。 /Wǒ hěn xǐhuān chī shuǐguǒ./
Tôi rất thích ăn hoa quả.

15.越南的水果很丰富多样。 /Yuènán de shuǐguǒ hěn fēngfù duōyàng./
Hoa quả của Việt Nam rất phong phú đa dạng.

16.中国的水果不多。 /Zhōngguó de shuǐguǒ bù duō./
Hoa quả của Trung Quốc không nhiều.

17.芒果又酸又甜。/Mángguǒ yòu suān yòu tián./
Quả xoài vừa chua vừa ngọt.

18. 榴莲有特别的味道。 /Liúlián yǒu tèbié de wèidào./
Sầu riêng có mùi vị rất đặc biệt.

19. 很多人不喜欢吃榴莲。 /Hěn duō rén bù xǐhuān chī liúlián./
Rất nhiều người không thích ăn sầu riêng.

20. 榴莲的味道很浓。 /Liúlián de wèidào hěn nóng./
Mùi vị của sầu riêng rất nồng.

21. 榴莲是我喜欢吃的水果。 /Liúlián shì wǒ xǐhuān chī de shuǐguǒ./
Sầu riêng là hoa quả mà tôi thích ăn.

22. 越南人很喜欢吃山竺。 /Yuènán rén hěn xǐhuān chī shānzhú./
Người Việt Nam rất thích ăn măng cụt.

23. 一起吃两种水果才好。 /Yì qǐ chī liǎng zhǒng shuǐguǒ cái hǎo./
Ăn cùng lúc hai loại hao quả mới tốt.

24. 榴莲吃多了很容易上火。 /Liúlián chī duō le hěn róngyì shàng huǒ./
Ăn nhiều sầu riêng rất dễ bị nóng.

25. 他们互相补充。 /Tāmen hùxiāng bǔchōng./
Chúng nó bổ sung lẫn nhau.

26. 你好像胖起来了。 /Nǐ hǎoxiàng pàng qǐlái le./
Hình như bạn béo lên thì phải.

27.你应该减肥了。 /Nǐ yīnggāi jiǎnféi le./
Bạn nên giảm béo là vừa.

28.你要多吃一点儿水果和生菜。 /Nǐ yào duō chī yì diǎnr shuǐguǒ hé shēngcài./
Bạn cần ăn nhiều hoa quả và rau sống một chút.

29.你不要吃太多肉类。 /Nǐ bú yào chī tài duō ròu lèi./
Bạn đừng ăn nhiều thịt quá.

30.多吃水果和蔬菜对身体很有好处。 /Duō chī shuǐguǒ hé shūcài duì shēntǐ hěn yǒu hǎochù./
Ăn nhiều rau sống và rau xanh rất có lợi cho sức khỏe.

Giao tiếp tiếng Trung chủ đề Ăn uống

31.你可以用水果片做面膜。 /Nǐ kěyǐ yòng shuǐguǒ piàn zuò miànmó./
Bạn có thể đắp mặt nạ bằng lát hoa quả.

32.水果对皮肤非常好。 /Shuǐguǒ duì pífū fēicháng hǎo./
Hoa quả rất tốt cho da dẻ.

33.你吃饭了吗? /Nǐ chī fàn le ma?/
Bạn đã ăn cơm chưa?

34.你吃早饭了吗?/Nǐ chī zǎofàn le ma?/
Bạn đã ăn sáng chưa?

35.你吃午饭了吗? /Nǐ chī wǔfàn le ma?/
Bạn đã ăn trưa chưa?

36.你吃晚饭了吗? /Nǐ chī wǎnfàn le ma?/
Bạn đã ăn tối chưa?

37.我还没吃。 /Wǒ hái méi chī./
Tôi vẫn chưa ăn.

38.我吃了。 /Wǒ chī le./
Tôi ăn rồi.

39.今天我请你吃饭。/Jīntiān wǒ qǐng nǐ chīfàn./
Hôm nay tôi mời bạn ăn cơm.

40.你跟我一起去吃饭吧。 /Nǐ gēn wǒ yì qǐ qù chīfàn ba./
Bạn đi ăn cơm với tôi đi.

41.这个菜好吃吗? /Zhège cài hào chī ma?/
Món này ngon không?

42.这个菜味道怎么样? /Zhège cài wèidào zěnme yàng?/
Mùi vị của món ăn này thế nào?

43.我觉得还可以。/Wǒ juéde hái kěyǐ./
Tôi thấy cũng được.

44.我觉得马马虎虎。/Wǒ juéde mǎmǎ hūhū ./
Tôi thấy cũng tàm tạm.

45.我觉得不太好吃。 /Wǒ juéde bú tài hǎochī./
Tôi thấy không ngon lắm.

46.我觉得不好吃。 /Wǒ juéde bù hǎochī./
Tôi thấy không ngon.

47.我觉得很好吃。 /Wǒ juéde hěn hǎochī./
Tôi thấy rất ngon.

48.好吃极了。/Hǎochī jí le./
Ngon tuyệt.

49.太好吃了。 /Tài hǎochī le./
Ngon quá.

50. 她不喜欢吃中国菜。/Tā bù xǐhuān chī zhōngguó cài./
Cô ta không thích ăn món Trung Quốc.

Những tình huống giao tiếp cơ bản khi ăn uống trong tiếng Trung :

A : 我们去中餐馆吃饭吧,我非常喜欢中国菜。

wǒmēn qù zhōngcānguǎn chīfàn ba, wǒ fēicháng xǐhuān zhōngguócài.

Chúng ta đến quán ăn Trung Quốc ăn đi, tớ thích đồ ăn Trung Quốc lắm.

B:好的,附近有一个很有名的中餐馆,我们去尝尝吧。

hǎo de, fùjìn yǒu yī ge hěn yǒumíng de zhōngcānguǎn,wǒmen qù chángchang ba.

Ok, ở gần đây có một quán ăn Trung Quốc rất nổi tiếng, chúng ta tới ăn thử xem.

服务员:欢迎光临! 请问您几位?

fúwùyuán:huān yíng guāng lín, qǐngwèn nín jǐ weì?

Hoan nghênh quý vị, xin hỏi có mấy người vậy?

B:只有我们两个.你们这里有什么好吃的?

zhǐ yǒu wǒmen liǎng ge. nǐmen zhèlǐ yǒu shěnme hǎochī de?

Chỉ có 2 người chúng tôi, quán ăn các vị có những món nào ngon vậy?

服务员:我们的糖醋排骨、茄汁烩鱼还有炒牛肉饭都非常有名。

wǒmen de tángcùpáigǔ, qiézhìhuìyú háiyǒu chǎoniúròufàn dōu fēicháng yǒumíng.

quán chúng tôi có món sườn xào chua ngọt, cá sốt cà chua, cơm xào thịt bò đều rất nổi tiếng.

A:好,那每一菜来一份吧。

hǎo,nà měi yī cài lái yī fèn ba.

Vậy cho mỗi món một phần đi.

B:你要喝什么吗?

nǐ yào hē shénme?

Hai vị muốn uống gì không?

A:我喜欢喝可乐。

wǒ xǐhuān kělè

Tớ thích uống cô ca.

B: 那再给我们一瓶可乐和一杯红茶吧。

nà zài gěi wǒmen yī píng kělè hé yī bēi hóngchá ba.

Vậy cho chúng tôi 1 chai cô ca và 1 ly hồng trà nhé.

服务员:您还要别的吗?

fúwùyuán: nǐ háiyào biéde ma?

Hai vị còn muốn gọi gì nữa không ạ?

A: 先这样吧,不够再点,好吧。

xiān zhèyang ba. bú gòu zài diǎn, hǎo ba.

Cứ thế đã, nếu không đủ chúng tôi gọi tiếp nhé.

服务员:好的,请稍等。

fúwùyuán: hǎode, qǐng shāoděng.

Được, xin vui lòng chờ một chút.

B:服务员算账。

fúwùyuán, suànzhàng

Phục vụ, tính tiền.

服务员:欢迎再来!

huānyíng zài lái

Hoan nghênh quay trở lại!

糖醋排骨:

Chúc các bạn học tiếng Trung tiến bộ. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi.

Nguồn: www.chinese.edu.vn
Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung Chinese
Vui lòng không copy khi chưa được sự đồng ý của tác giả

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *