X. Sách: Từ điển Hán Ngữ Hiện đại [Bản 7 – năm 2016]

Từ điển Hán ngữ hiện đại ấn bản lần thứ 7 xuất bản năm 2016 là quyển từ điển tiếng Hán hiện đại mới nhất. Bộ từ điển là công cụ uy tín về các quy phạm trong sử dụng chữ Hán. Ra đời đầu tiên vào năm 1897 trải qua hơn 100 năm, từ điển hán ngữ hiện đại đã được cải biên và chỉnh lý nội dung.

Đối với bất kì người học tiếng Trung nào thì cũng đều cần quyển từ điển này. Từ điển có phần bính âm chữ latinh cũng giúp người nước ngoài dùng tra cứu từ dễ dàng hơn. Sở hữu quyển từ điển Hán ngữ hiện đại để có thể dùng tiếng Trung một cách đúng nhất.

tu dien han ngu hien dai moi ban 7 2

tu dien han ngu hien dai moi ban 7

tu dien han ngu hien dai ban 7

Sự dụng từ điển Hán ngữ hiện đại để có thể sử dụng tiếng Trung chuẩn nhất

Với bất kì ai kể cả đối những người Trung Quốc. Đặc biệt là giới tri thức, học thuật, từ điển Hán ngữ hiện đại vẫn luôn là một trong nhưng công cụ quan trọng được dùng trong học tập và công việc. Hiện nay trung tâm đào tạo tiếng Trung Chinese có bán từ điển Hán ngữ hiện đại, với giá 95 tệ. Người học tiếng Trung có nhu cấu tìm mua Hán ngữ hiện đại, hay các loại giáo trình học tiếng Trung, tài liệu học tiếng Trung có thể liên hệ với chúng tôi.

1 thought on “X. Sách: Từ điển Hán Ngữ Hiện đại [Bản 7 – năm 2016]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *