Từ Điển Hán Việt Hiện Đại

Từ điển Hán Việt Hiện Đại được biên soạn từ những tài liệu mới nhất của Việt Nam và Trung Quốc. Từ điển bao gồm:

– Trên 60.000 đơn vị từ

– Chữ giản thể

– Bảng tra theo bộ và theo phiên âm

– Bảng đối chiếu giản thể – phồn thể.

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
Mã Sản phẩm: S56199
Khối lượng: 770.00 gam
Định dạng: Bìa mềm
Kích thước: 11 x 16 cm
Ngày phát hành: 2012
Số trang: 1212

Sách giấy

Giá bìa : 100,000 đ

Giá bán : 70,000 đ