Home / Văn hóa Trung Quốc

Văn hóa Trung Quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời và phức tạp nhất trên thế giới. Văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến các nước trên thế giới đặc biệt là các nước ở Châu Á. Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và truyền thống rất nhiều điểm khác nhau giữa các thị trấn, thành phố và tỉnh.