Author Archives: tiengtrung

Tuyển sinh lớp biên phiên dịch cao cấp tiếng Trung tháng 07/2014

Trung tâm tiếng Trung Chinese khai giảng lớp tiếng Trung biên phiên dịch cao cấp dành cho các học viên có trình độ…
Continue reading

Cơ hội việc làm tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung Chinese

Học tiếng Trung đang là một trong những xu hướng của rất nhiều người. Phần lớn các trường đại học của Việt Nam…
Continue reading