Học từ vựng tiếng Trung theo chủ đề: Cắt tóc

Học từ vựng tiếng Trung theo chủ đề: Cắt tóc

Học từ vựng tiếng Trung về hiệu cắt tóc


Học từ vựng về hiệu cắt tóc

理发店 Lǐfǎdiàn Hiệu cắt tóc

理发推子 Lǐfà tuīzi Cái tông đơ

修面 Xiūmiàn Cạo mặt

修胡子 Xiūhúzi Cạp râu

修剪、剪发 Xiūjiǎn, jiǎnfà Cắt sửa

理发 Lǐfà Cắt tóc

头发剪到齐根 Tóufà jiǎn dào qígēn Cắt tóc sát tới chân tóc

梳理 Shūlǐ Chải tóc

剃刀 Tìdāo Dao cạo

 

电动剃刀 Diàndòng tìdāo Dao cạo râu điện

发油 Fàyóu Dầu chải tóc

洗发剂、洗发液Xǐfàjì, xǐfàyè Dầu gội đầu

焗油膏 Júyóugāo Dầu hấp

卷发液 Juǎnfàyè Dầu uốn tóc

护发素 Hùfàsù Dầu xả

理发工具 Lǐfà gōngjù Dụng cụ cắt tóc

卷发器、卷发杠子Juǎnfàqì, juǎnfà gàngzi Dụng cụ uốn tóc

蓬乱的头发 Péngluàn de tóufà Đầu tóc rối bù

使)剪成刘海式(Shǐ) jiǎnchéng liúhǎishì Cắt tóc mái

辫梢 Biànshāo Đuôi sam

发行轮廓 Fāxíng lúnkuò Đường viền tóc

发型啫哩、发胶Fǎxíng zélǐ, fàjiāo gel Tạo kiểu tóc

卷发垫纸 Juǎnfà diànzhǐ Giấy uốn tóc

洗发 Xǐfà Gội đầu

油洗 Yóuxǐ Gội đầu bằng dầu gội

干洗 Gānxǐ Gội khô

 

镜子 Jìngzi Gương

美发厅 Měifàtīng Hiệu cắt tóc làm đầu

秃顶 Tūdǐng Hói đỉnh đầu

剃须膏 Tìxūgāo Kem cạo râu

喷发定形剂 Pēnfà dìngxíngjì Keo, mouse, gel

剪刀 Jiǎndāo Kéo

削发剪 Xiāofàjiǎn Kéo tỉa tóc

大包头 Dàbāotóu Khăn trùm đầu lớn

发式 Fàshì Kiểu tóc

马尾辫发型 Mǎwěibiàn faxing Kiểu tóc đuôi ngựa

平顶头发式 Píngdǐng tóufàshì Kiểu tóc húi cua, kiểu tóc cắt sát

 

波浪式发型 Bōlàngshì fàxíng Kiểu tóc lượn sóng

平直式发型 Píngzhíshì fàxíng Kiểu tóc thẳng

水烫波浪式 Shuǐtàng bōlàngshì Kiểu tóc uốn ướt

花冠发式 Huāguàn fàshì Kiểu tóc vòng hoa đội đầu

高卷式发型 Gāojuǎnshì faxing Kiểu tóc xoăn cao

鬈毛狗式发型 Quánmáogǒushì faxing Kiểu tóc xù

梳子 Shūzi Lược

细齿梳 Xìchǐshū Lược răng nhỏ

秀发 Xiùfà Mái tóc đẹp

发网 Fàwǎng Mạng trùm tóc

面部按摩 Miànbù ànmó massage Mặt

吹风机 Chuīfēngjī Máy sấy tóc

头发的一簇 Tóufà de yī cù mớ tóc, Lọn tóc

一束头发 Yī shù tóufà  Một lọn tóc

 

长胡子 Cháng húzi Râu dài

山羊胡子 Shānyáng húzi Râu dê

络腮胡子 Luòsāi húzi râu Quai nón

大胡子 Dà húzi Râu rậu

八字须 Bāzìxū Râu trê, râu chữ bát, ria con kiến

连鬓胡子 Liánbìn húzi Râu xồm

分缝 Fēnfèng Rẽ ngôi

边分缝 Biānfēnfèng rẽ ngôi bên

中分缝 Zhōngfēnfèng rẽ ngôi giữa

髭 Zī ria mép

发蜡 Fàlà sáp chải tóc

吹风 Chuīfēng sấy

水烫 Shuǐtàng sấy tóc ướt

整容 Zhěngróng sửa sắc đẹp

 

修面人 Xiūmiànrén thợ cạo

理发业 Lǐfàyè Nghề cắt tóc

头发鬈曲的人 Tóufà quán qū de rén Người tóc xoăn

发式师 Fàshìshī  Nhà tạo mẫu tóc

局部染发 Júbù rǎnfà  Nhuộm 1 phần tóc

染发 Rǎnfà  Nhuộm tóc

剃须香液 Tìxū xiāngyè Nước thơm cạo râu

理发店旋转标志彩柱Lǐfàdiàn xuánzhuǎn biāozhì cǎizhù Ống hiệu của thợ cắt tóc (cột có những vạch đỏ và trắng theo đường xoắn ốc, dùng làm biển hiệu của thợ cắt tóc)

髯 Rán Râu, râu ở hai bên mang tai

理发师 Lǐfàshī thợ cắt tóc

美发剂 Měifàjì thuốc làm đẹp tóc

生发剂 Shēngfàjì thuốc mọc tóc

染发剂 Rǎnfàjì thuốc nhuộm tóc

把头发削薄 Bǎ tóufà xiāo báo tỉa thưa tóc, tỉa mỏng tóc

头发 Tóufà tóc

白发 Báifà tóc bạc

刘海儿 Liúhǎir tóc mái

粗发 Cūfà tóc dày, tóc sợi to

乌亮的头发 Wūliàng de tóufà tóc đen nhánh

马尾辫 Mǎwěibiàn tóc đuôi ngựa

假发 Jiǎfà tóc giả

女子小束假发 Nǚzǐ xiǎoshù jiǎfà tóc giả chùm của nữ

毛线制的假发 Máoxiàn zhì de jiǎfà tóc giả làm bằng sợi len

鬓脚 Bìnjiǎo tóc mai

细发 Xìfà tóc mảnh, tóc mềm

前额卷发 Qián’é juǎnfà tóc quăn trước trán

垂发 Chuífà tóc thề

稀疏的头发 Xīshū de tóufà tóc thưa

 

鬈发 Quánfà tóc xoăn

螺旋式卷发 Luóxuánshì juǎnfà tóc xoăn theo kiểu xoắn ốc

烫发 Tàngfà uốn tóc

化学烫发 Huàxué tàngfà uốn tóc bằng thuốc

冷烫 Lěngtàng uốn tóc nguội (không dùng điện)

剃须皂 Tìxūzào xà phòng cạo râu

喷胶 Pēnjiāo xịt gôm, keo

修面刷 Xiūmiànshuā bàn chải cạo râu

发刷 Fǎshuā bàn chải phủi tóc

 

顶髻 Dǐngjì búi tóc trên đỉnh đầu

圆发髻 Yuánfàjì búi tóc tròn (búi to)

辫子 Biànzi cái bím tóc

发夹 Fǎjiā cái kẹp tóc

卷发钳 Juǎnfàqián cái kẹp uốn tóc

Bài viết tương tự

Xem tất cả bài viết